EHKAS –  Eesti hobuse eest

OST-MÜÜK

 

HOBUSTE MÜÜK

HOBUSTE OST

VARUSTUS

MUU

 

EHKAS-e eesmärk on tegeleda eesti hobuse turundusega süviti. Teadliku ja läbimõeldud kommunikatsiooniga soovime voore näitus 340tekitada laialdasemat huvi eesti hobuse vastu. Rõhutades oma hobuse mitmekülgsust ja eeliseid loome tõule uusi kasutamise võimalusi, milles saavad osaleda ja panuse anda erinevad huvigrupid. Sääraselt tõugu propageerides saab suurendada just kodumaist müügiturgu, lisaks kasutame erinevaid kanaleid naaberriikides uute müügivõimaluste leidmisel. Seda kõike selleks, et eesti hobuse omanik saaks olla ÕNNELIK!

Ootame Teie hobumajandusega ostu- ja müügikuulutusi aadressile:  eestihobuseselts@gmail.com

Müügihobuste puhul panna kirja hobuse andmed, kirjeldus väljaõppe kohta ja soovitav hind. Lisada kuulutusele ka pildid ja video. Soovitame nende tegemisel veidi rohkem vaeva näha või paluda abi professionaalilt. Võimalusel palume müügiteksti lisaks eesti keelele veel inglise ja/või soome ja/või vene keeles.

PS! Müügikuulutuse link edastatakse ka Soome sõsarühingule (SEHY).

Kuulutuse lisamine on liikmetele tasuta ja mitteliikmetele 10€ / 3 kuud.