EHKAS –  Eesti hobuse eest

Tõuraamat

REGISTRI TOIMINGUD   –  Lehelt leiad hobuste andmete üleandmise kohta info ja avalduse, teadete vormid varsa sünni, täku kastreerimise, omanikuvahetuse ja hobuse surma kohta.