EHKAS –  Eesti hobuse eest

Tõuraamat

REGISTRI TOIMINGUD   –  Lehelt leiad hobuste andmete üleandmise kohta info ja avalduse, teadete vormid varsa sünni, täku kastreerimise, omanikuvahetuse ja hobuse surma kohta.

ARETUS- JA SÄILITUSPROGRAMM –  Kinnitatud EHKAS-e eesti hobuse aretus- ja säilitusprogramm

SUGUTÄKUD –  eesti tõugu sugutäkkude loetelu ja kirjeldus

TUNNUSTUSETA TÄKUD – eesti tõugu sugulises kasutuses olevate tunnustuseta täkkude loetelu

SUGUTÄKKUDE ARHIIV – eesti tõugu täkkude loetelu, kelle litsents on aegunud, kes on ruunatud või surnud