EHKAS –  Eesti hobuse eest

Tõuraamat

REGISTRI TOIMINGUD   –  Lehelt leiad hobuste andmete üleandmise kohta info ja avalduse, teadete vormid varsa sünni, täku kastreerimise, omanikuvahetuse ja hobuse surma kohta.

SÄILITUSPROGRAMM –  Kinnitatud EHKAS-e eesti hobuse säilitusprogramm

ARETUSPROGRAMM –  Kinnitatud EHKAS-e eesti hobuse aretusprogramm

SUGUTÄKUD –  eesti tõugu sugutäkkude loetelu ja kirjeldus

SUGUTÄKKUDE ARHIIV – eesti tõugu täkkude loetelu, kelle litsents on aegunud, kes on ruunatud või surnud