EHKAS –  Eesti hobuse eest

Aretusprogramm

Eesti Tõugu Hobuse Kasvatajate ja Aretajate Seltsi eesti tõugu hobuste aretusprogramm on koos säilitusprogrammiga aretustegevuse aluseks.

Eesti tõugu hobuste aretusprogramm