EHKAS –  Eesti hobuse eest

Agent 787E

Sündinud: 11.06.2001
Värvus: kõrb
Mõõtmed: 145 – 171 – 19 (2006)
Isa: Aku 684E
Ema: Riiva 3459E
Emaisa: Rips 662E
Kasvataja: Jaan – Aleksander Rooda
Omanik: Jaan – Aleksander Rooda Klepperi Varjupaik FIE, Saaremaa, tel.5014995 / Jaan – Aleksander Rooda

Foto: Ago Ruus

Pikem põlvnemistabel:

Foto: Ago Ruus                                   Fotod: Liina Sepp