EHKAS –  Eesti hobuse eest

Raksel 725E

Sündinud: 06.06.1999
Värvus: kõrb
Mõõtmed: 146 – 169 – 19,5 (2003)
Isa: Rosett 600E
Ema: Esta 3640E
Emaisa: Elkar 598E
Kasvataja: Pihtla Hobusekasvandus
Omanik: Jaan – Aleksander Rooda, Saaremaa, tel.5014995

Pikem põlvnemistabel:
raksel
Iseloomustus:
Raksel on tänapäeval nõutud sportlikuma tüübi esindaja. Seda juba põlvnemiselt, kuna nii isa Rosett, kui ka emaisa Elkar olid head hüppehobused. Lisaks on täkul kolm väga head allüüri. Ta on tugeva konstitutsiooniga, veidi kõrgejalgne, eesti hobuse kohta kõrge traaviga ning heade tagajalgade tõukega täkk. Märkimist väärib ka tema suure õhufaasiga galopp ja võimas hüpe. Raksel pärandab oma kõrgejalgsust ja suurt liikumist ka järglastele.