EHKAS –  Eesti hobuse eest

Andmete üleandmise avaldus

 

TAOTLUS HOBUSLASE ANDMETE HALDAMISE ÜLEANDMISEKS

 

 

Palun anda üle minule kuuluvate ja käesoleva hetke seisuga …………………………………..

/aretusühingu nimi/

poolt peetavasse ………………………………………… tõuraamatusse kantud hobuste

/tõuraamatu nimi/

andmete haldamine ……………………………………………. seoses sooviga osaleda

/aretusühingu nimi/

nende poolt läbiviidavas ……………………………….. aretusprogrammis.

                                                          /tõu nimi/

 

 

Hobuse nimi UELN/reg. number Sünniaeg Isa Ema

 

Omaniku nimi:

 

Aadress:

 

e-mail:

 

Kuupäev:

 

Omaniku allkiri:

 

Avaldus esitatakse kõigile kolmele osapoolele alljärgnevatele aadressidele. Avalduse võib esitada elektroonsel.t

  1. Veterinaar- ja toiduamet, Väike-Paala 3, EE-11415 Tallinn, Estonia: vet@vet.agri.ee
  2. Eesti Tõugu Hobuse Kasvatajate ja Aretajate Selts, Tihuse, Hellamaa küla, EE-94741 Muhu vald, Saare maakond, Estonia: eestihobuseselts@gmail.com
  3. Eesti Hobusekasvatajate Selts, Pärnu mnt. 13, EE-86801 Tori, Pärnumaa, Estonia: ehs@ehs.ee