EHKAS –  Eesti hobuse eest

Sugutäkud

Eesti tõugu sugutäkud. EHKAS tunnustab kasutusse automaatselt ka kõik Eesti Hobusekasvatajate Seltsi poolt  tunnustatud eesti tõugu täkud. EHKAS registrisse kantud täkkude nime järel vastav märge.

ABORIGEENSED LIINID

AHTI 228E liin 

ARE 760E (EHKAS, gen. eksp. nr. 495)

ADAM 717E

AKSEL 722E

ANTU 757E

ANAKEE 720E

ARAMIS 719E

AGENT 787E

APOLLO 778E (EHKAS, gen. eksp. nr. 923)

AVAR 831E

AIKEN 788E

ASSAR 884E

AMPIIR 898E (tunnustus 2017 – 2019, gen. eksp. nr. 3374)

ENI 8E liin

ELDER 706E

EURO 767E

EBER 837E

ELTON 751E

ELBAJON 834E


EVER 889E


TOHTRI ERROR 905E

LARI 72E liin

LAASIK 711E

LAASER 833E


LORD E005 (EHKAS, tunnustus 2016 – 2018, gen. eksp. nr. GE14-2937) – asub Soomes

LASER E003 (EHKAS, tunnustus 2016 – 2018, gen. eksp. nr. 3136)

RASPEL 70E liin

RAKSEL 725E

RASMUS 830E

RALLIK 688E

RALL 729E

ROLF 716E

ROTSER 742E (EHKAS, gen. eksp. nr. 346) – aastal 2018 asub Eestis ja paaritab Voore Tallides! Info: Anu Matsoo, tel. 5146552
RANNIK 747E


RODEO 726E

RAMSES 846E

RÜÜTEL 838E (EHKAS, gen. eksp. nr. 1609)

RIO 904E (gen. eksp. nr. 3554)

RAKET 840E

REIMS 873E  asub ajutiselt Soomes

REPRIIS 887E (EHKAS, tunnustatud, gen. eksp. nr. 2770) – asub Soomes

REPLIIK E009 (EHKAS, tunnustus 2016 – 2018, lab. id-2207116)

VOORE ROONIN E007 (EHKAS, tunnustus 2017 – 2019, gen. eksp. nr. P-201622270-KT)
 
ROKENROLL 901E (tunnustus 2017 – 2019, gen. eksp. nr. 3424)

REIBAS 900E (tunnustus 2017 – 2019, gen. eksp. nr. 3425)

REAMES 899E (tunnustus 2017 – 2019, gen. eksp. nr. 3376)

VOORE REEGIUS (EHKAS, tunnustus 2018 – 2020, gen. eksp. nr. P-201622264-KT)

TAUBE 60E liin

TUKKER 703E

TEIK 809E

TREVOR 739 (EHKAS, gen. eksp. nr. 776)

VOORE TINTIN 869E (EHKAS, gen. eksp. nr. 2024)

TRIKK 875E

TOSTAN 890E
(tunnustus 2016 – 2018, gen. eksp. nr. 3182)

TIMANDER E002 (EHKAS, tunnustus 2016 – 2018, gen. eksp. nr. 2801)

TEN E017 (EHKAS, tunnustus 2017 – 2019, gen. eksp. nr. P-201703608-KT)

MUUKSI TÕRVIK E008
(EHKAS, tunnustus 2017 – 2019, gen. eksp. nr. P-201622247-KT)

TITANIUM 897E (tunnustus 2017 – 2019, gen. eksp. nr. 3373)

TORVALD 906E (tunnustatud, gen. eksp. nr. 3550)

TARPAN E023 (EHKAS, tunnustus 2018-2020)

SOOME HOBUSE LIINID

TARU 149E liin

TORMIS 882E (gen. eksp. nr. 2528)

VUHTI 136E liin

VIKS 708E

VAKS 696E (EHKAS, gen. eksp. nr. 982)

VEND VOITKA 738E (EHKAS, gen. eksp. nr. 892)

VEKSEL 823E

VERMUT II 896E


VESPER E018 (EHKAS, tunnustus 2017 – 2019, gen. eksp. nr. P-201717320-KT)

VEERING (EHKAS, tunnustus 2018 – 2020, gen. eksp. nr. P-201622252-KT) – asub Soomes