EHKAS –  Eesti hobuse eest

Sugutäkud

Eesti tõugu sugutäkud. EHKAS tunnustab kasutusse automaatselt ka kõik Eesti Hobusekasvatajate Seltsi poolt  tunnustatud eesti tõugu täkud. EHKAS registrisse kantud täkkude nime järel vastav märge.

ABORIGEENSED LIINID

AHTI 228E liin 

ARE 760E (EHKAS, gen. eksp. nr. 495)
ADAM 717E
AKSEL 722E
ANTU 757E
ANAKEE 720E
ARAMIS 719E
AGENT 787E
APOLLO 778E (EHKAS, gen. eksp. nr. 923)
AVAR 831E
AIKEN 788E
ASSAR 884E (tunnustus 2015 – 2017, gen. eksp. nr. 2724)
VOORE ASTRON E001 (EHKAS, tunnustus 2016 – 2018, gen. eksp. nr. 3044)
AMPIIR 898E (tunnustus 2017 – 2019, gen. eksp. nr. 3374)

ENI 8E liin

ELDER 706E
EURO 767E
EBER 837E
ELTON 751E
ELBAJON 834E
EVER 889E
(gen. eksp. nr. 3131)
TOHTRI ERROR 905E (tunnustatud, gen. eksp. nr. 1850)

LARI 72E liin

LAASIK 711E
LAASER 833E

LORD E005 (EHKAS, tunnustus 2016 – 2018, gen. eksp. nr. GE14-2937) – asub Soomes
LASER E003 (EHKAS, tunnustus 2016 – 2018, gen. eksp. nr. 3136)

RASPEL 70E liin

RAKSEL 725E
RASMUS 830E
RALLIK 688E
RALL 729E
ROLF 716E
ROTSER 742E (EHKAS, gen. eksp. nr. 346) – aastal 2018 asub Eestis ja paaritab Voore Tallides! Info: Anu Matsoo, tel. 5146552
RANNIK 747E
RODEO 726E
RAMSES 846E
RÜÜTEL 838E (EHKAS, gen. eksp. nr. 1609)
RIO 904E (gen. eksp. nr. 3554)
RAKET 840E
REIMS 873E  asub ajutiselt Soomes
REPRIIS 887E (EHKAS, tunnustatud, gen. eksp. nr. 2770) – asub Soomes
REPLIIK E009 (EHKAS, tunnustus 2016 – 2018, lab. id-2207116)
VOORE REILENDER E013 (EHKAS, tunnustus 2017 – 2019, gen. eksp. nr. P-201701446-KT) – asub Soomes
RENDER (EHKAS)
VOORE ROONIN E007 (EHKAS, tunnustus 2017 – 2019, gen. eksp. nr. P-201622270-KT)
ROKIT E015 (EHKAS, tunnustatud 2017 – 2019, gen. eksp. nr. P-201707094-KT)
ROKENROLL 901E (tunnustus 2017 – 2019, gen. eksp. nr. 3424)
REIBAS 900E (tunnustus 2017 – 2019, gen. eksp. nr. 3425)
REAMES 899E (tunnustus 2017 – 2019, gen. eksp. nr. 3376)

TAUBE 60E liin

TUKKER 703E
TEIK 809E
TREVOR 739 (EHKAS, gen. eksp. nr. 776)
VOORE TINTIN 869E (EHKAS, gen. eksp. nr. 2024)
TRIKK 875E
TOSTAN 890E (tunnustus 2016 – 2018, gen. eksp. nr. 3182)
TIMANDER E002 (EHKAS, tunnustus 2016 – 2018, gen. eksp. nr. 2801)
TEN E017 (EHKAS, tunnustus 2017 – 2019, gen. eksp. nr. P-201703608-KT)
MUUKSI TÕRVIK E008 (EHKAS, tunnustus 2017 – 2019, gen. eksp. nr. P-201622247-KT)
TITANIUM 897E (tunnustus 2017 – 2019, gen. eksp. nr. 3373)
TORVALD 906E (tunnustatud, gen. eksp. nr. 3550)

SOOME HOBUSE LIINID

TARU 149E liin

TORMIS 882E (gen. eksp. nr. 2528)

VUHTI 136E liin

VIKS 708E
VAKS 696E (EHKAS, gen. eksp. nr. 982)
VEND VOITKA 738E (EHKAS, gen. eksp. nr. 892)
VEKSEL 823E
VERMUT II 896E
VESPER E018
(EHKAS, tunnustus 2017 – 2019, gen. eksp. P-201717320-KT)