EHKAS –  Eesti hobuse eest

Sugutäkud

Eesti tõugu sugutäkud. EHKAS tunnustab kasutusse automaatselt ka kõik Eesti Hobusekasvatajate Seltsi poolt  tunnustatud eesti tõugu täkud. EHKAS registrisse kantud täkkude nime järel vastav märge.

ABORIGEENSED LIINID

AHTI 228E liin 

ARE 760E
(EHKAS, gen. eksp. 495)
ANAKEE 720E
(gen. eksp. 349)
ARAMIS 719E
(gen. eksp. 307)
 AKSEL 722E
(gen eksp. 355)
 AGENT 787E
(gen. eksp. 699)
AIKEN 788E
(gen. eksp. 919)
 APOLLO 778E
(EHKAS, gen. eksp. 923)
 AVAR 831E
(gen eksp. 1537)
ASSAR 884E
(gen. eksp. 2724)
 AMPIIR 898E
(tunnustus 2017-2019, gen. eksp. 3374)
  ATAMAN
(tunnustatud, gen. eksp. 3874)
 ARTS 910E
(tunnustatud, gen. eksp. 3415)

ENI 8E liin

ESKORT 705E
(gen. eksp. 303)
ELDER 706E
(gen. eksp. 150)
EURO 767E
(gen. eksp. 473)
EBER 837E
(gen. eksp. 1655)
ELTON 751E
(gen. eksp. 470)
ELBAJON 834E
(gen. eksp. 1506)
 EVER 889E
(gen. eksp. 3131)
TOHTRI ERROR 905E
(EHKAS, tunnustatud, gen. eksp. 1850)

 EPISTEL E028
(EHKAS, tunnustatud 2019-2021, gen. eksp. P-201701492-KT)

LARI 72E liin

LAASIK 711E
(gen. eksp. 350)
LAASER 833E
(gen. eksp. 1492)
LASER E003
(EHKAS, tunnustatud, gen. eksp. 3136)
LURICH 891E
(EHKAS, tunnustatud 2019-2021, gen. eksp. 3012)
LORD
(tunnustatud, gen. eksp. 3422)

RASPEL 70E liin

RASMUS 830E
(gen. eksp. 1547)
RALLIK 688E
(gen. eksp. 1138)
RALL 729E
(gen. eksp. 1118)
ROLF 716E
(gen. eksp. 494)
ROTSER 742E
(EHKAS, gen. eksp. 346)
RANNIK 747E
(gen. eksp. 486)
RODEO 726E
(gen. eksp. 308)
RAMSES 846E
(gen. eksp. 1640)
RÜÜTEL 838E
(EHKAS, gen. eksp. 1609)
RIO 904E
(gen. eksp. 3554)
RAKET 840E
(gen. eksp. 1646)
 REIMS 873E  asub ajutiselt Soomes
(gen. eksp. 2196)
REPRIIS 887Easub Soomes
(EHKAS, tunnustatud, gen. eksp. 2770)
 REPLIIK E009
(EHKAS, tunnustatud, gen. eksp.
P-201622272-KT)
VOORE ROONIN E007
(EHKAS, tunnustus 2017-2019, gen. eksp. P-201622270-KT)
ROKENROLL 901E
(tunnustus 2017-2019, gen. eksp. 3424)
REIBAS 900E
(tunnustus 2017-2019, gen. eksp. 3425)
REAMES 899E
(tunnustus 2017-2019, gen. eksp. 3376)
VOORE REEGIUS
(EHKAS, tunnustus 2018-2020, gen. eksp. P-201622264-KT)
ROOL 853E
(tunnustatud, gen. eksp. 1789)
RAMSTEIN
(tunnustatud)

TAUBE 60E liin

TUKKER 703E
(gen. eksp. 56/224)

TEIK 809E
(gen. eksp. 1519)

TREVOR 739E
(EHKAS, gen. eksp. 776)

VOORE TINTIN 869E
(EHKAS, gen. eksp. 2024)

TRIKK 875E
(gen. eksp. 2460)

TEN E017
(EHKAS, tunnustatud, gen. eksp.
P-201703608-KT)

MUUKSI TÕRVIK E008
(EHKAS, tunnustatud, gen. eksp.
P-201622247-KT)

TITANIUM 897E
(tunnustus 2017-2019, gen. eksp. 3373)

TORVALD 906E
(tunnustatud, gen. eksp. 3550)

TARPAN E023
(EHKAS, tunnustus 2018-2020, gen. eksp. P-201820497-KT)

TAURUS 911E 
(tunnustatud, gen. eksp. 3091)

TUKAT E027
(EHKAS, tunnustatud 2019-2021, gen. eksp. 0134617)

TEX-MEX
(tunnustatud)

TAALER E029
(EHKAS, tunnustatud 2019-2021, gen. eksp. P-201623363-KT)

 TOSTAN 890E
(gen. eksp. 3182)

SOOME HOBUSE LIINID

TARU 149E liin

TORMIS 882E
(gen. eksp. 2528)

VUHTI 136E liin

VIKS 708E
(gen. eksp. 63)

VAKS 696E
(EHKAS, gen. eksp. 982)

VEND VOITKA 738E
(EHKAS, gen. eksp. 892)

VEKSEL 823E
(gen. eksp. 1522)

VERMUT II 896E
(gen. eksp. 2676)

VESPER E018
(EHKAS, tunnustatud, gen. eksp.
P-201717320-KT)

VEERING E024asub Soomes
(EHKAS, tunnustus 2018-2020, gen. eksp. P-201622252-KT)