EHKAS –  Eesti hobuse eest

Avar 831E

Sündinud: 10.05.2007
Värvus: helekõrb
Mõõtmed: 146 – 188 – 19,5 (2011)
Isa: Aku 684E
Ema: Rosta 3947E
Emaisa: Rosett 600E
Kasvataja: TÜ Pihtla Hobusekasvandus
Omanik: TÜ Pihtla Hobusekasvandus, Saaremaa, tel. 5283100 / Rain Metsmaker

Foto: Katri Kuris

Pikem põlvnemistabel:
avar