EHKAS –  Eesti hobuse eest

EHKASe Aastanäitus 2021

Selleaastane Eesti tõugu Täkkude Aastanäitus toimub 10. oktoobril 2021.a Vananurme talus Pärnumaal.
Kohtunikekogu: Ingrid Randlaht, Astra Nilk, Taimi Usin, Karin Aarma, Helin Kurisoo
Osavõtu tingimused:
Osa võtma kutsutakse kõik eesti tõugu täkud tunnustuse saamiseks, kasvatajatele tutvustamiseks või esitlemiseks müügi eesmärgil. Näitusel lubatakse osaleda hobustel, kelle tallis ei ole esinenud hobuste nakkushaigusi viimase 4 nädala jooksul. Kõikidel hobustel nõutav pass.
Registreerimine:
Osavõtust teatada hiljemalt 6.oktoobriks eestihobuseselts@gmail.com või tel. +372 55 14 558. Registreerimisel palun saata täkust pilt (juhul kui EHKASel see puudub) ja soovi korral viidata oma müügisoovile. Õigeaegsel registreerimisel trükitakse täku info ka kataloogis.
Autasustamine:
Kõiki osavõtjaid autasustatakse osavõtja roseti ja diplomiga, Best in Show täkule auhinnatekk. EHKASe tõuraamatu kolmele parimale täkule on välja pandud auhind, milleks on kuuajaline rakenditreening ja 2022/23 Aastanäituse rakendikatsel osalemine.
Ülevaatuse ajakava:
Hobuste tervise kontroll ja mõõtmine 11.00 – 12.00
Hobuste tutvustamine maneežiga lubatud 10.00 – 12.00 ainult käekõrval.
Ülevaatus algab kell 12 .00
1. tarbehobuse rakendikasutuse katse vastavalt rakendikatse juhendile
2. 3a ja vanemate täkkude esitlus ratsa või käekõrval ning hüppel
3. 2a täkkude esitlus käekõrval ja vabaliikumisel ning hüppel
4. täkkude ring ja autasustamine