EHKAS –  Eesti hobuse eest

Noorhobuste B-ülevaatus Hiiumaal

05.09.23 toimus noorhobuste B-ülevaatus Hiiumaal.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne. Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste kohta. Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpe ja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta.

Hinded jaotuvad järgmiselt.
Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp) – keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanemine jms). Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindaja: Karin-Juta Aarma

Protokoll:

1. RABAR, s. 09.06.2018, ruun, raudjas, i. Raadu (Aadu) 913E, e. Rabarbara 4578E, ei. Rellu 870E, aret. Ristitee talu ja om. Õngu Maheveis OÜ
Hobune kuulub Rilla 3512E emaliini.

tüüp keha jalad üld kokku
8 8 8 8 32
K.J.A. 8 8 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Märgised näol ja jalgadel, tugev konditsioon ja mõjub ponilikult. Kehaehituselt ristkülikukujuline. 2. Väike kuiv ilmekas pea, suur elav silm, normaalne kukal, kitsas lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, madal kaela liitumine, keskmise laiusega rind, keskmise kõrgusega normaalse pikkusega turi, normaalse pikkusega selg ja luip laudjas. 3. Väikesed normaalsed kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Väikesed kuivad randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis keskmise laiusega, tagajalgade seis kitsas ja harkvarbne. 4. Iseloom, käitumine ja koostöötahe väga head.

2. AINUS, s. 04.05.2019, ruun, hall, i. Aramis 719E, e. Rissalka 4577E, ei. Rellu 870E, aret. Ristitee talu ja om. Õngu Maheveis OÜ
Hobune kuulub Tella 3284E emaliini.

tüüp keha jalad üld kokku
6 6.5 8 8 28.5
K.J.A. 6 6.5 8 8

1. Mitte väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Märgised näol ja jalgadel. Sugutüüp ei ole väljendunud. Kehaehituselt ristkülikukujuline. 2. Suur raske pea, normaalne lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, normaalne kaela liitumine, kitsas rind, keskmise kõrgusega normaalne turi, sirge normaalse pikkusega selg, pikk nimme ja väga luip laudjas. 3. Keskmise pikkusega sõrgatsid. Normaalse suurusega kuivad randme- ja kannaliigesed. Tagajalgade seis keskmise laiusega ja harkvarbne. 4. Iseloom, käitumine ja koostöötahe väga head.

3. REHEPAPP, s. 14.04.2018, ruun, must, i. Rallik 688E, e. Americana 3636E, ei. Aroon 656E, aret. Ristitee talu ja om. Õngu Maheveis OÜ
Hobune kuulub Tella 3284E emaliini.

tüüp keha jalad üld kokku
7 7 8 8 30
K.J.A. 7 7 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Sugtüüp ei ole väljendunud. Kehaehituselt ristkülikukujuline. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, lühike kukal, normaalne lõuapärade vahe, lühike sirge kael, normaalne kaela liitumine, normaalne rind, keskmine roidekaar, normaalne piht, keskmise kõrgusega normaalse pikkusega turi ja pikk nimme. 3. Lühikesed sõrgatsid. Lühem esijalg. Normaalse suurusega kuivad randme- ja kannaliigesed. Tagajalgade seis kitsas ja harkvarbne. 4. Iseloom, käitumine ja koostöötahe väga head.

4. ALLIK, s. 05.05.2019, ruun, kõrb, i. Arell 822E, e. Vulcana E1038, ei. Vana Tallinn 851E, aret. Ristitee talu ja om. Õngu Maheveis OÜ
Hobune kuulub Tella 3284E emaliini.

tüüp keha jalad üld kokku
7 6.5 7.5 8 29
K.J.A. 7 6.5 7.5 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Märgised näol ja jalgadel. Sugutüüp ei ole väljendunud. Kehaehituselt ristkülikukujuline. 2. Keskmise suurusega raske pea, keskmise suurusega tuhm silm, normaalne kukal, kitsas lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, madal kaela liitumine, kitsas rind, madal normaalse pikkusega turi, normaalse pikkusega sirge selg, pikk nimme ja luip laudjas. 3. Keskmise suurusega lamedad kabjad ja lühikesed normaalsed sõrgatsid. Normaalse suurusega kuivad randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis harkvarbne ning tagajalgade seis keskmise laiusega ja saabeljalgne. 4. Iseloom, käitumine ja koostöötahe väga head.

5. RIIVER, s. 24.06.2018, ruun, raudjas, i. Roobert 908E, e. Armora E1190, ei. Aramis 719E, aret. Ristitee talu ja om. Õngu Maheveis OÜ
Hobune kuulub Tella 3284E emaliini.

tüüp keha jalad üld kokku
7 7 6.5 7 27.5
K.J.A. 7 7 6.5 7

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Sugutüüp ei ole väljendunud. Märgised näol ja jalgadel, tihe ja tugev kosntitutsioon. 2. Keskmise suurusega raske pea, väike silm, normaalne kukal, keskmise pikkusega sirge selg, normaalne kaela liitumine, kitsas rind, normaalne kõht, pikk turi, pikk selg, normaalse pikkusega nimme ja luip laudjas. 3. Esijalgade seis harkvarbne ja taatsirandmeline ning tagajalgade seis kooskandne ja harkvarbne ning külgvaates saabeljalgne. 4. Iseloom rahuldav, käitumine hea ja koostöötahe keskmine.

6. REEDEL, s. 18.06.2018, ruun, kõrb, i. Raadu (Aadu) 913E, e. Tibella E1090, ei. Tommi 819E, aret. Ristitee talu ja om. Õngu Maheveis OÜ
Hobune kuulub Tai 3049E emaliini.

tüüp keha jalad üld kokku
8 7.5 8 7 30.5
K.J.A. 8 7.5 8 7

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Vähesed märgised näol ja jalgadel. Kehaehituselt ristkülikukujuline. 2. Väike pea, keskmise suurusega ilmekas silm, normaalne lõuapärade vahe, keskmise pikkusega sirge kael, madal kaela liitumine, normaalse laiusega rind, pikk turi, normaalse pikkusega sirge selg, pikk nimme ja kõrge saba asetus. 3. Keskmise suurusega kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Väiksed kuivad kannaliigesed. Esijalgade seis lai nign tagajalgade seis harkvarbne. 4. Iseloom ja käitumine rahuldavad ning koostöötahe vähene.