EHKAS –  Eesti hobuse eest

ALGUS E043

Sündinud: 08.04.2018
Värvus: valkjashiirjas
Mõõtmed: 146 – 171 – 20 (2020)
Isa: Voore Astron E001
Ema: Venelli 3795E
Emaisa: Vigur 682E
Kasvataja: Margit Rändur
Omanik: Merle Roos, Tartumaa, tel. 5309 3284 / Merle Roos, roosmerle@gmail.com

Foto: Gerlin Petmanson

Värvuse geneetika:
Algus on põhivärvuselt must (heterosügoot) ja kannab topelt kollasegeeni Ccr/Ccr ning ühte alleeli pärishiirjat. Hiirjal on kolm alleeli – D pärishiirjas, d1 valehiirjas ja d2 mittehiirjas. Algusel on kombinatsioon D/d1 ehk siis pärishiirjas- valehiirja alleeliga koos. Teadmiseks, et D domineerib üle d1 ja d1 omakorda domineerib üle d2. Seega suure tõneäosusega on kõik järglased juttselgsed aga 50% pärishiirjad. Agoutit täkul ei ole.
Täku Algus õige värvuse nimetus on siis valkjas hiirjas – inglise keeles smokey grullo ja soome keeles voikon hiirakko. Paaridevaliku seisukohast tuleb arvestada, et ta annab igale oma järglasele kollasegeeni. Kindlasti ei saa see täkk anda mitte ühtegi raudjat järglast ega ka tavalist kõrbi järglast – need kaks on välistatud.
50% tõenäosusega saavad järglased mustapigmendi ja teist sama paljud siis mitte. Järglaskonnas võib olla ahkmustasid, kollaseid ja nende kombinatsioone hiirjaga 50% tõenäosusega. Olenevalt mära värvusest võib tekkida ka kombinatsioone võigu järglase saamiseks ning hõbedageeni lisandumise korral veel omakorda mitmeid erinevaid kombinatsioone.

Pikem põlvnemistabel:

Iseloomustus:
1. Ratsahobuse tüübiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, täkulik. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Kerge kuiv pea, keskmise pikkusega kael, kõrge kaela liitumine, kõrge pikk turi, piisava pikkuseg selg, pikk nimme, libajas lühike laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Piisava suurusega kabjad, pikad pehmepoolsed sõrgatsid, kuivad piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis kitsas ja harkvarbne. Tagajalgade seis kooskandne. Käik eest veidi kitsas. 4. Samm on avar, sirge, hea energiga, aga maadligi. 5. Traav on algul veidi pinges, kui kogub ennast ja avanedes näitab väga head avarat, rütmikat ja tasakaalus traavi. 6. Galopp on suur, tasakaalus, hea aktiivsusega, ülemäge impulsiga ja maadhaarav. 7. Hüppe võimsus ja hüppe suurus head. jalgade töö hea, aga vähene selja hõivatus. 8. Tõutüüpiline, ehkki pisut enam ratsahobuse välimikule kalduv. Väga sümpatse käitumisega noor täkk. Elastsed liikumised, hea hüpe, rahulik ja töökas. Hiirugeeniga.

Fotod: Gerlin Petmanson