EHKAS – Eesti hobuse eest

Eesmärk

Eesti Tõugu Hobuste Kasvatajate ja Aretajate Seltsi (EHKAS) põhieesmärk on seista hea eesti tõugu hobuse püsimajäämise eest. Eesmärgi täitmisel on oluliseks eesti hobuse genofondi säilitamine, hobuste aretamise ja kasvatamise edendamine, eesti tõugu hobuste propageerimine Eestis ja välismaal ning eesti tõugu hobuste kasvatajate huvide eest seismine.

Oma eesmärgi saavutamiseks võtab selts endale eesti tõugu hobuse säilitamise ja aretuse teenindamisel alljärgnevad ülesanded:

 •   eest tõugu hobuste tõuraamatu pidamine ja passide väljastamine
 •   eesti tõugu hobuste jõudluskontrolli läbiviimine
 •   eesti tõugu hobuste säilitusprogrammi koostamine ja läbiviimine
 •   eesti tõugu hobuste aretusprogrammi koostamine ja läbiviimine
 •   eesti tõugu hobuste hindamine ja aretuseks tunnustamine
 •  eesti tõugu hobustele jõudluskontrolli teostamine ja aretusväärtuste määramine
 •   eesti tõugu hobuste tõumaterjali levitamise ja kasutamise kontrollimine
 •   eesti tõugu hobuste sugutäkkude tunnustamine
 •   eesti tõugu hobuste seemendamise korraldamine
 •   muud põllumajandusloomade aretuse seadusega aretusühingule pandud ülesanded
 •   muud aretusega seotud tegevused

EHKAS on loodud pelgalt eesti tõugu hobuste ja nende kavatajate huvide kaitseks ning eesti tõugu hobuste kasvatamise edendamiseks. Seltsi liikmed on võtnud kohustuseks aidata kõigiti kaasa eesti tõugu hobuse püsimajäämisele.

Üheks oluliseks prioriteediks on laiendada eesti tõugu hobuste kasutamist ja populaarsust. Seeläbi suurendada turgu ja tõsta hobuste väärtust. Samas toetada genofondi säilimist nii põhjaliku andmete kogumise, uurimise kui selle säilimiseks vajalike aretusvalikute toetamise läbi.