EHKAS –  Eesti hobuse eest

BLANKETID

Alates 31. jaanuarist 2015 on Eesti Tõugu Hobuse Kasvatajate ja Aretajate Selts tunnustatud tõuraamatu pidaja eesti tõugu hobustele ning samuti kui eesti tõugu hobuste säilitaja.

Sellega on antud hobuse omanikele õigus valida oma hobuste kuuluvus emba  – kumba tõuraamatusse. Juhime tähelepanu, et tõug on ülene ning ka edaspidi on võimalik hobuste andmeid ühest seltsist teise üle kanda ning järglasi arvele võtta tema vanematest erinevasse tõuraamatusse. EHKAS-e peetava tõuraamatu pidamise aluseks on Eesti Hobusekasvatajate Seltsi (EHS) poolt peetava originaaltõuraamatu korraldus. EHKAS peab erinevalt EHS-ist ainult eesti tõugu hobuste tõuraamatut ning kogu seltsi tegevus on suunatud just seda tõugu hobuste ning nende kasvatajate tegevuse kordineerimisele.

Dokumente saab meile saata aadressile: Möldri talu, Ohukotsu küla, Märjamaa vald, Raplamaa 78244.
Passide saatmisel on eelistatud SmartPosti või DPD pakiautomaadid Rapla Selveris, numbrile +372 5514 558

HOBUSE ANDMETE HALDAMINE

Hobuste andmete ületoomiseks ühest seltsist teise on vajalik täita allpool viidatud avaldus ning saata see uuele seltsile (EHKASele). Avalduse võib esitada nii elektrooniliselt, kui ka saata posti tee. Avaldust saab esitada vaid hobuse omanik. Andmete ületoomine on tasuta ja hobuste passe välja ei vahetata!

EESTI TÕUGU HOBUSTE ANDMETE HALDAMISE TAOTLUSE VORM (allalaetav)

OMANIKUVAHETUS JA EKSPORT

Hobuse müügi korral on kohustus vormistada hobuse omaniku vahetus ja millest tuleb aretusühingut teavitada hiljemalt 30 päeva jooksul. Omaniku muutuse vormistamiseks tuleb edastada EHKAS-ele hobuse pass ja omaniku muutust tõendav dokument, milleks on kas:

  1. ostja ja müüja poolt allkirjastatud omanikuvahetuse teade. Teade võib olla ka mõlema poole poolt digitaalselt allkirjastatud
  2. koopia ostu – müügilepingust
  3. arve

OMANIKU VAHETUSE TEATIS (allalaetav)

HOBUSE MÜÜK VÄLISMAALE

Palume hobuse müüjal teavitada hobuse ostjat väljaspoolt Eestit hobuse tõuraamatusse jätmise võimalusest ning omaniku vahetamise protseduuridest. See on oluline juhul kui on võimalik, et hobuse uus omanik soovib oma hobust aretuses kasutada. Väljaspool Eestit sündinud varssadele on võimalik väljastada eesti hobuse pass vaid Eestis tunnustatud tõuraamatu pidajatel. Toiminguid lihtsustab oluliselt varsa vanemate andmete kuuluvus samasse tõuraamatusse.

Juhul kui hobuse uus omanik soovib, et tema hobuse andmed jääks EHKAS-e registrisse, oleks mõistlik omanikuvahetus vormistada enne hobuse eksportimist. Sellisel puhul sobib müüja poolne teatis uue hobuse omaniku täpsete admetega. Kuid ka uus omanik ise võib omanikuvahetuse kannet taotleda.

Teavituse sisu:

  1. Hobuse omaniku nimi, isikukood, aadress ja kontaktandmed
  2. Hobuse nimi ja UELN

PS! See ei takista omakorda hobuse sihtkoha riigis registrisse kandmist. Pigem see isegi lihtsustab, sest hobuse uus omanik on siis juba hobuse passi kantud.

EKSPORT ILMA OMANIKUVAHETUSE VORMISTAMISETA

Juhul kui hobuse uus omanik ei soovi omanikuvahetust tõuraamatu pidaja juures vormistada tuleb seltsile saata teavitus hobuse välismaale müügi kuupäevast ja sihtriigist elektrooniliselt või lihtkirjaga.

PS! Juhime tähelepanu, et hobuse ekspordil peab kohalikust Veterinaarkeskusest võtma ka sellekohase sertifikaadi!

TEADE VARSA SÜNNIST

Varsa sünnist on hobuse omanikul kohustus teatada hiljemalt 30 päeva möödumisel. Selleks tuleb paaritustunnistusel täita sünnitunnistuse osa ja saata EHKAS-ele. Varssade identifitseerimiseks palume aegsasti võtta ühendust oma veterinaararstiga, kes paigaldab varsale kiibi, täidab identifitseerimislehe ja/või võtab jõhvkarvad DNA tarbeks. Kõigile eesti tõugu varssadele teeb EHKAS tasuta geneetilise identifitseerimise ja võrdleb andmete olemasolul ka vanematega. Omanikule väljastatakse sellekohane sertifikaat.

PAARITUSE REGISTREERIMINE

Täku omanik täidab peale mära paaritust paaritustunnistuse kas digitaalselt või paberkandjal. Ühe eksemplari koos “Täku sugulise kasutamise lehega” peab täku omanik hiljemalt aasta lõpuks edastama aretusühingule.

TÄKU SUGULISE KASUTAMISE REGISTREERIMISE LEHT (allalaetav)

PAARITUS/SÜNNITUNNISTUS

Omanikul on võimalik dokument saata ka digitaalselt.  Digiallkirjastatud paaritustunnistus saata e-postile: eestihobuseselts@gmail.com

PAARITUS- JA SÜNNITUNNISTUS EHKAS 2020 (allalaetav/digitaalselt täidetav)

PAARITUS- JA SÜNNITUNNISTUS PDF (prinditav PDF)

IDENTIFITSEERIMISLEHT 2020 (prinditav PDF)

Varsa sünnist tuleb aretusühingule teatada 30 päeva jooksul. Selleks tuleb paaritustunnistusel  sünnitunnistuse osa täita ja saata EHKAS-ele.

TEADE TÄKU KASTREERIMISEST

Täku kastreerimisest palun saata teade aretusühingule 30 päeva jooksul.  Passi võib ruunamise kohta kande teha ruunamise läbi viinud tegevuslitsentsiga veterinaar. Juhul, kui passis on veterinaari poolt kanne tegemata, palun saata pass EHKAS-ele kande tegemiseks koos ruunamise kuupäevaga.

TEADE HOBUSE SURMAST

Hobuse surmast tuleb aretusühingule teatada 30 päeva jooksul. Teade koos passiga saata EHKAS-e kontaktaadressile. Teate sisu:

  1. Hobuseomaniku nimi, isikukood ja postiaadress
  2. Hobuse nimi, UELN
  3. Surma kuupäev ja põhjus

HOBUSTE ÜLE ARVESTUSE PIDAMISE KORD

Põllumajandusministri 21.12.2009. a määruse nr. 128 „Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, põllumajandusloomade identifitseerimise ning nende kohta andmete registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord“ § 12 sätestab põllumajandusloomade arvestuse pidamise korra. On välja töötatud algarvestuse pidamise vorm, millel kajastuvad kõik olulised andmed. Antud vormi võib pidada elektrooniliselt või paberkandjal. Kõik andmed tuleb kajastada vormil kolme päeva jooksul hobuse sündimise, märgistamise, karja toomise, karjast välja liikumise, hukkumise, kadumise või tapmise päevast arvates. Arvestust tuleb säilitada kolm aastat karjast välja liikumise, hukkumise, kadumise või tapmise päevast arvates.

HOBUSTE ARVESTUSE PIDAMISE KORD (allalaetav)