EHKAS –  Eesti hobuse eest

ÜHINGUST

EESMÄRK  –  Seltsi ülesanded ja eesmärgid

TEGEVUS   –  Seltsi põhikiri, juhatuse liikmed ja kontaktid ning hindamiskomisjoni liikmed

LIIKMEKS ASTUMINE –  Seltsi liikmeks astumise avaldus

HINNAKIRI –  Seltsi tegevusega seotud toimingute hinnakiri