EHKAS –  Eesti hobuse eest

Tarbehobuste katsed

Eesti hobuste mitmekülgse kasutusvaldkonna üheks suuremaks osaks on hobuste tarbekasutus perehobustena, hobihobustena ratsakasutuses ja rakendikasutuses. Samuti ratsakoolides ja turismis. Tarbehobuste puhul on eelkõige oluline nende hea iseloom, rahumeelne käitumine ja hea närvikava. Samuti hobuste hea käsitletavus. Tarbehobuste katsete eesmärgiks on testida hobuste elementaarsete oskuste treenimisele allumist, käitumist, rahulikku meelelaadi ja kohanemisvõimet uues situatsioonis ja võõras kohas. Katsete eesmärk ei ole hinnata hobuse juhi, ratsaniku või kutsari oskusi vaid just hobuse toime tulemist.

Eraldiseisvana jõudluskontrollist võib katseid kasutada ka hobuse juhi oskuste katsetamiseks. Näiteks laste õpetamise juures!

Tarbehobuste testid koosnevad mitmest astmest.

Kõikide hobuste puhul eeldatakse tarbehobuste alusoskuste katse läbimist.

Alusoskuste testi juhendvideo

JUHENDID leiate siit  –   tarbehobuste_katsed

1. Tarbehobuste alusoskuste katse. Katse on mõeldud kasutamiseks alates hobuse kahe aastaseks saamisest. See hõlmab alusoskuste omandamist ja nende esitamist. Sealjuures seotuna seismine, jalgade andmine, kordel liikumine sammus ja traavil, käe kõrvalt juhtimine sammus ja traavil, kavalettide ning palgi ületamine, koormakattele astumine ja seismine, taandamine, värava läbimine ja treilerisse laadimine.

2. Tarbehobuste ratsakasutuse katse. Alusoskuste katse läbinutele mõeldud katse juba saduldatud hobustele. Mõeldud kasutamiseks hobusele, kel on reaalselt täitunud kolm eluaastat. Katse läbimine ei eelda suurt füüsilist treenitust, vaid pelgalt oskust kanda ratsanikku sammus ja traavil ning allumist elementaarsetele juhtimisvõtetele. Ratsakasutuse test hõlmab valdavalt liikumist sammul  serpantiinil. Pööramist ümber esimese ja tagumise otsa pool ringi, liikumist traavil kaarel ja suurtel ringidel. Kavalettide ja palgi ületamist sammul, koormakilele astumist ja peatumist, taandamist. Ratsakasutuse katse üheks osaks on ka selga tõusmine ja laskumine, mil hobune peab rahulikult seisma ja vastupanu mitte osutama.

3. Rakendihobuse alusoskuste katse. See katse on mõeldud läbimiseks lisaks tarbehobuse alusoskuste katsele. See katse läbitakse hobust maast ohjates. Elemendid on sarnased ratsakasutuse testile.

4. Tarbehobuse rakendikasutuse katse  See on katse, mille eelduseks on alusoskuste katse läbimine. Rakendihobuse alusoskuste katse läbimine on soovituslik, kuid mitte kohustuslik.  Rakendikasutuse katse läbitakse sõiduvahendi ette rakendatud hobusega (olenemata rakenduse tüübist). See katse on samuti mõeldud kasutamiseks alates hobuse reaalselt kolme aastaseks saamisest. Hobune peab katse läbimiseks alluma elementaarsetele juhtimisvõtetele sammus ja traavil. Ning oskama ka tagurdada.