EHKAS –  Eesti hobuse eest

HINDAMISKOMISJON

2015 aasta jõudluskontroll, tunnustatud hindajateks on kinnitatud :
Reedik Kivisoo
Madis Noor
Anu Matsoo
Helin Kurisoo
Juta Karin Aarma
Ingrid Randlaht
Aili Ige
Urve Loit
KANDIDAADID
Annika Maripuu (kandidaat) ,
Priidu Tikk (kandidaat), Reet Pillaroo- Lauri (kandidaat)
HINDAJAD VÄLASPOOLT SELTSI
Koostööleppe alusel hindajad väljaspoolt :
Satu Pitkänen (Soome),
Raigo Kollom (Eesti).