EHKAS –  Eesti hobuse eest

HINDAMISKOMISJON

TUNNUSTATUD HINDAJATEKS KINNITATUD:

Anu Matsoo

Juta Karin Aarma

Helin Kurisoo

Ingrid Randlaht

Reedik Kivisoo

Madis Noor

KANDIDAADID

Annika Maripuu (kandidaat)

Priidu Tikk (kandidaat)

Reet Pillaroo- Lauri (kandidaat)

KOOSTÖÖLEPPE ALUSEL HINDAJAD VÄLJASTPOOLT SELTSI:

Astra Nilk ja Taimi Usin