EHKAS –  Eesti hobuse eest

Hinnakiri

 

EHKASe soov on tõuraamatu korrektne pidamine ja seetõttu on meie tõuraamatusse kantavate varssade passid koos varssade geneetilise identifitseerimise ning isapoolse põlvnemise võrdlemisega TASUTA. Andmete olemasolul ka täielik põlvnemise kontroll tasuta.

Samuti on kõigil hobuseomanikel, sõltumata hobuse tõust, võimalik EHKASe kaudu SOODUSHINNAGA tellida hobuse geneetiline identifitseerimine või põlvnemise õigsuse kontroll – 45€/hobune. Siinjuures, mõeldes tulevikule, kutsume üles eesti hobuse kasvatajaid saatma oma vanemate märade ja ka noorhobuste jõhvkarvu TASUTA säilitamiseks.

Lisaks sellele on võimalik seltsi vahendusel tellida hobuste värvuste genotüübilist testimist. Hinnad erinevatele värvustele ja nende homosügootsusele. Testida saab jõhvkarvadelt võetud DNA põhjal mustapigmendi, agoutigeeni (kõrb), kollasegeeni, hiirja, hõbegeeni, kimli (moorapea), tobiano laigulisuse, spashed white, brindle sabino, šampanjageen, curly, appalloosa pattern olemasolu ja homosügootsust.

Geneetiliste identifitseerimiste tarvis ja värvustestide tegemiseks palun saata hobuse jõhvid minigrip kotis kaaskirjaga (hobuse nimi, ULN, omanik ja/või arve saaja) postiga EHKASe aadressil. Teste hakatakse käsitlema peale EHKASe poolt väljastatud arve tasumist.

Küsimuste korral võtke ühendust eestihobuseselts@gmail.com ,  tel. 55 14 558 Anu Matsoo

     

EHKAS hinnakiri 2020

  est_horse_logo
   
MAKSUD Liikmed Mitteliikmed
Sisseastumismaks 0 €  
Liikmemaks 20 €  
     
TEENUSED    
Pass õigeaegselt identifitseeritud eesti tõugu varsale koos geneetiline identifitseerimise ja isapoolse põlvnemise võrdlemisega (andmete olemasolul ka põlvnemise õigsuse kontroll) tasuta tasuta
Pass tõuraamatusse mittekuuluvale varsale 40 € 60 €
Pass õigeaegselt identifitseerimata varsale, lisandub põlvnemise õigsuse tõestamine ja tasu identifitseerimise eest 40 € 60 €
Duplikaat pass 30 € 60 €
Tõutunnistuse vahetus passiks 25 € 40 €
Importhobuse/välisriigis väljastatud passi registreerimine 25 € 40 €
Omaniku vahetuse registreerimine 10 € 20 €
Hobuse nime muutmine 20 € 40 €
Dokumendite saatmise tasu 5 € 5 €
     
GENEETILISED UURINGUD    
Hobuse geneetiline identifitseerimine  45 €  45 €
Hobuse värvuste geneetiline testimine – punane/must, agouti (kõrb), kollane, hõbe, hall, tobiano, spashed white 45 € 45€
Hobuse värvuste geneetiline testimine – hiirjas, kimmel(moorapea), brindle sabino, sampanjageen, curly, appalloosa pattern 57 € 57 €
PS! Mitme värvuse testimise korral küsi soodushinda!!    
EHKAS liikmed, kel on liikmemaksu või muid võlgnevusi seltsi ees, võrdsustatakse kõigi võlgade tasumiseni mitteliikmetega.
Hinnakiri kinnitatud 20.10.2020