EHKAS –  Eesti hobuse eest

Hinnakiri

 

EHKASe soov on tõuraamatu korrektne pidamine ja seetõttu on meie tõuraamatu märade järglastele passid koos varssade geneetilise identifitseerimise ning isapoolse põlvnemise võrdlemisega (andmete olemasolul) TASUTA.

Samuti on kõigil hobuseomanikel, sõltumata hobuse tõust, võimalik EHKASe kaudu SOODUSHINNAGA tellida hobuse geneetiline identifitseerimine või põlvnemise õigsuse kontroll – 45€/hobune. Siinjuures, mõeldes tulevikule, kutsume üles eesti hobuse kasvatajaid saatma oma vanemate märade ja ka noorhobuste jõhvkarvu TASUTA säilitamiseks.

Lisaks sellele on võimalik seltsi vahendusel tellida hobuste värvuste genotüübilist testimist. Hinnad erinevatele värvustele ja nende homosügootsusele on 29 või 39 eurot ühe värvuse kohta. Testida saab jõhvkarvadelt võetud DNA põhjal mustapigmendi, agoutigeeni, kollasegeeni, hõbegeeni, kimli, tobianolaigulisuse olemasolu ja homosügootsust.

Geneetiliste identifitseerimiste tarvis ja värvustestide tegemiseks palun saata hobuse jõhvid minigrip kotis kaaskirjaga (hobuse nimi, ULN, omanik ja/või arve saaja) postiga EHKASe aadressil. Teste hakatakse käsitlema peale EHKASe poolt väljastatud arve tasumist.

Küsimuste korral võtke ühendust tel. 51 46 552 Anu Matsoo

EHKAS hinnakiri

est_horse_logo
MAKSUD Liikmed Mitteliikmed
Sisseastumismaks 0 €
Liikmemaks 20 €
TEENUSED
Passi soodushind õigeaegselt identifitseeritud varsale, kelle ema kuulub EHKASe tõuraamatusse tasuta tasuta
Passi hind õigeaegselt identifitseeritud varsale 10 € 10 €
Passi hind B-registri varsale (lisandub identifitseerimise tasu) 10 € 20 €
Varsa (kelle ema kuulub EHKASe tõuraamatusse) geneetiline identifitseerimine koos isapoolse põlvnemise võrdlemisega (andmete olemasolul) tasuta
Õigeaegselt identifitseerimata varsale passi väljastamine, lisandub põlvnemise õigsuse tõestamine 60 € 60 €
Duplikaat kaotatud passi asemele 25 € 40 €
Tõutunnistuse vahetus passiks 25 € 40 €
Välisriigis väljastatud passi registreerimine 20 € 40 €
Omaniku vahetuse registreerimine 5 € 10 €
Väljakutse tasu Tasuta 20 €
Jõudluskatsetest osavõtt Tasuta 20 €
Hobuse nime muutmine 10 € 20 €
Dokumentide saatmise tasu 3 € 3 €
Hobuse geneetiline identifitseerimine 45 € 45 €
Hobuse värvuste geneetiline testimine – punane/must, agouti, kollane 29 € 29 €
Hobuse värvuste geneetiline testimine – hall, hõbe 39 € 39 €
EHKAS liikmed, kel on liikmemaksu või muid võlgnevusi seltsi ees, võrdsustatakse kõigi võlgade tasumiseni mitteliikmetega.
Hinnakiri kinnitatud 29.05.2016