EHKAS –  Eesti hobuse eest

Raket 840E

Sündinud: 09.05.2008
Värvus: helevõik
Mõõdud: 143 – 176 – 19 (2011)
Isa: Rannik 747E
Ema: Rosta 3947E
Emaisa: Rosett 600E
Kasvataja: TÜ Pihtla Hobusekavandus
Omanik: Tika talu, Saaremaa, tel. 5044169 / Kalvar Ige

Foto: Tika tall

Pikem põlvnemistabel:


Fotod: Sandra Soomre