EHKAS –  Eesti hobuse eest

Ühingust

HINNAKIRI –  Seltsi tegevusega seotud toimingute hinnakiri

LIIKMEKS ASTUMINE –  Seltsi liikmeks astumise avaldus

EESMÄRK  –  Seltsi ülesanded ja eesmärgid

TEGEVUS   –  Siit leiate seltsi põhikirja, juhatuse liikmete nimed ja nende kontaktid ning hindamiskomisjoni liikmete nimed

SEADUSANDLUS  –  Otsused, määrused, seadused millest juhinduda