EHKAS –  Eesti hobuse eest

Piirkondlik noorhobuste ülevaatus Saaremaal

26.10 toimus piirkondlik noorhobuste ülevaatus Saaremaal, Asva Hobusekasvatuses.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne.  Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste  kohta.  Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpeja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta.

Hinded jaotuvad järgmiselt. Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp)- keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus)- samm-traav- galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik kuid soovituslik. Kui see on esitatud, moodustub hinne kahest komponendist) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanime jms.)  Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindajad: Anu Matsoo

Protokoll:

1. ASVA LAMORE, s. 14.04.2020, mära, raudjas, i. Laser, e. Asva Aneta, ei. Arthur, kasv. ja om. OÜ Asva Hobusekasvatus
Mõõdud: 147 – 175 – 19
Hobune kuulub Tella 2082E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
8 8 8 7 9 8 9 57
A.M. 8 8 8 7 9 8 9 81.43%

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud,märalik. 2. Keskmise suurusega ilmekas pea, normaalne kukal, normaalne lõuapärade vahe, pikk kael, keskmine rind, libajas piht, keskmise suurusega pikk turi, normaalne nimme ja libajas laudjas. 3. Esijalgade seis normaalne ning tagajalgde seis kooskande ja harkvarbne. Piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus ja energiline. Käik on sirgjooneline. 5. Traav on väga hea rütmiga, tasakaalus, elastne, lennukas, aktiivse jalgade tööga ning ülesmäge impulsiga. 6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus, elastne, lennukas ja aktiivse jalgade tööga. 7. Temperamentne, kergesti käsitletav ja sportlikuma tüübiga eesti tõugu hobune.

2. ASVA LAMOON, s. 07.05.2020, ruun, kõrb, i. Laser, e. Robiina, ei. Rosett, kasv. ja om. OÜ Asva Hobusekasvatus
Mõõdud: 150 – 178 – 20
Hobune kuulub Tella 2082E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
7 7 6 8 8 7 8 51
A.M. 7 7 6 8 8 7 8 72.86%

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Sugutüüp piisavalt väljendunud. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Keskmise suurusega pea, normaalne kukal, lai lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, keskmine rind, püstine piht, keskmise suurusega pikk turi, piisava pikkusega selg, normaalne nimme, luip laudjas ja tagakõrge. 3. Normaalse suurusega kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Esijalgade seis normaalne ja tagajalgade seis kooskandne. Külgvaates normaalne. Lühem kämblaluu. Normaalse suurusega kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline, aktiivse selja- ja jalgade tööga ning hea üleastumisega. Käik on sirgjooneline. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, elastne, lennukas, aktiivse jalgade tööga, hea randmetõstega ning hea tagajalgade tõukega. 6. Galopp on samuti hea rütmiga ja tasakaalus. 7. Suuremakasvuline, koostööaldis ja uudishimulik noor hobune.

3. ASPAR, s. 27.05.2019, ruun, kõrb, i. Assar, e. Raasuke, ei. Rolf, kasv. Loore Avik ja om. OÜ Asva Hobusekasvatus
Mõõdud: 143 – 173 – 19
Hobune kuulub Tella(kõrb) E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
7 7 7 8 8 8 45
A.M. 7 7 7 8 8 8 64.29%

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Sugutüüp piisavalt väljendunud. 2. Kerge kuiv pea, pikk kukal, lai lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, normaalne rind, püstine piht, keskmise suurusega pikk turi, normaalne nimme ja libajas laudjas. 3. Normaalsed pikad sõrgatsid. Esijalgade seis kitsas ja harkvarbne ning tagajalgade seis normaalne. Külgvaates veidi taatsine. Piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline, aktiivse selja- ja jalgade tööga ning piisava üleastumisega. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, elastne, lennukas ning aktiivse jalgade tööga. 7. Sportlikumat tüüpi eesti hobune.

4. ASVA ANTERO, s. 27.07.2017, ruun, hall, i. Anakee, e. Terona, ei. Teik, kasv. ja om. OÜ Asva Hobusekasvatus

Mõõdud: 139 – 186 – 18.5
Hobune kuulub Tella 2082E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
8 8 7 7 8 8 9 55
A.M. 8 8 7 7 8 8 9 78.57%

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljandunud. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Kerge ilmekas pea, normaalne lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, lai rind, püstine piht, madal piisava pikkusega turi, pikk selg, normaalne nimme ja luip laudjas. 3. Normaalse suurusega kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Esi- ja tagajalgade seis normaalne ning külgvaates taatsine. 4. Samm on vähese energilisusega. Käik on eest kitsas ja sirgjooneline. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas. 6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse selja tööga, aga jookseb sirge tagajalaga. 7. Madalajalgne ja ristkülikukujuline eesti tõugu hobune.

5. ASVA ANETA, s. 21.04.2016, mära, hall, i. Arthur, e. Robiina, ei. Rosett, kasv. ja om. OÜ Asva Hobusekasvatus
Mõõdud: 145 – 185 – 18.5
Hobune kuulub Tella 2082E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
9 9 7 7 8 9 49
A.M. 9 9 7 7 8 9 70.00%

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väga hästi väljendunud, märalik. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Kerge kuiv ilmekas pea, suur silm, normaalne kukal, lai lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, lai rind, püstine piht, keskmise suurusega pikk turi, lühike selg, normaalne nimme ja luip laudjas. 3. Normaalsed piisava suurusega kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Esijalgade seis lai, tagajalgade seis normaalne. Külgvaates saabeljalgne. Väikesed kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline ja piisava üleastumisega. Käik on eest ja tagant kitsas ning sirgjooneline. 5. Traav on hea rütmiga ning tasakaalus. 7. Ilus märalik mära, kes on kasutuses sugumärana.