EHKAS –  Eesti hobuse eest

Noorhobuste ülevaatus Raplamaal

11.04.24 toimus noorhobuste ülevaatus Raplamaal.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne. Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste kohta. Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpe ja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta.

Hinded jaotuvad järgmiselt.
Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp) – keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus) – samm – traav – galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik, kuid soovituslik. Kui see on esitatud, kajastub see hinnete reas eraldi) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanemine jms). Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindaja: Anu Matsoo

Protokoll:

1. AROONIA, s. 24.05.2019, mära, hall, i. Aksel 722E, e. Tihvani 4557E, ei. Voore Tintin 869E, aret. OÜ Key ja om. Greta-Mona Reintam
Mõõdud: 145 – 185 – 18,5
Hobune kuulub Tella 2082E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7 8 7 7 9 8 7 8 61
A.M. 7 8 7 7 9 8 7 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Sugutüüp ei ole hästi väljendunud. 2. Raskepärane sirge profiiliga pea, väike silm, pikk kukal, normaalne hambumus, väga avar lõuapärade vahe, lühike sirge kael, keskmine kaela asetus, sügav lai rind, libajas piht, väga kõrge pikk turi, nõgus pikk selg, lühike nimme ja libajas laudjas. 3. Normaalsed kabjad ja pehmed sõrgatsid. Esijalgade seis eestvaates normaalne ja lai, külgvaates samuti normaalne. Vasak esimene jalg koondvarbne. Esijalgade liikumine veidi kitsas. Tagajalgade seis tagantvaates kooskandne ja külgvaates normaalne. 4. Samm on lühike, jäik ja selge rütmiga. 5. Traav on ülesmäge impulsiga, väga pikk, väga elastne, hea selja kasutusega ja väga selge rütmiga. Esijalgade töö avar ja tagajalgadega astub väga hästi keha alla. 6. Galopp on tasakaalus, keskmise pikkusega, jäik, ebaühtlase rütmiga ja ülesmäge impulsiga. 7. Hüpe on keskmise suurusega, ökonoomne ja veidi lame. Hüppel tähelepanelik. 8. Hobune on iseloomult hea ja arvestav ning keskmise koostöö tahtega.

2. RAJA TEELE s. 16.07.2012, mära, ahkhiirjas, i. Ruttar Juunior (Romeo) 734E, e. Tarahumara 4282E, ei. Trevor 739E, aret. Greta-Mona Reintam ja om. Greta-Mona Reintam ja Birke Tauram
Mõõdud: 142 – 192 – 19
Hobune kuulub Ahtu (must) emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 7 7 8 8 8 7 8 61
A.M. 8 7 7 8 8 8 7 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Sugutüüp hästi väljendunud, märalik. Konstitutsioonitüübilt tihke. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Keskmise suurusega pea, väga suur silm, lühike kukal, kitsas lõuapärade vahe, lühike kael, madal kaela liitumine, sügav lai rind, väga püstine piht, normaalne kõht, keskmise kõrgusega turi, pikk sirge selg, keskmise nimme ja ümar ovaalne laudjas. 3. Keskmise suurusega normaalsed kabjad. Lühikesed normaalsed sõrgatsid. Esijalgade seis eest- ja külgvaates normaalne. Esijalgade liikumine kitsas ja sirgjooneline ning tagajalgadega sõuab. Tagajalgade seis tagantvaates normaalne ja külgvaates püstine. Suured randme- ja kannaliigesed. 4. Samm on väga pikk, energiline, väga elastne ja selge rütmiga. 5. Traav on ülesmäge impulsiga, pikk, väga elastne, väga selge rütmiga ja hea selja hõivatusega. Esijalgade töö on avar ning tagajalgadega astub keha alla. 6. Galopp on väga heas tasakaalus, ülesmäge impulsiga, avar, elastne, selge rütmiga ning kannab ennast hästi. 7. Hüpe on jõuline, kiire äratõukega, elastne ja hea jalgade tööga. Hüppel tähelepanelik. 8. Iseloomult väga hea ja arvestav ning väga koostöötahteline mära.