EHKAS –  Eesti hobuse eest

Noorhobuste ülevaatus Läänemaal

30.05.24 toimub noorhobuste ülevaatus Läänemaal.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne. Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste kohta. Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpe ja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta.

Hinded jaotuvad järgmiselt.
Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp) – keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus) – samm – traav – galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik, kuid soovituslik. Kui see on esitatud, kajastub see hinnete reas eraldi) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanemine jms). Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindaja: Anu Matsoo

Osalevate hobuste nimekiri:

1. LIISE, s. 06.06.2022, mära, hiirjas, i. Lord E034, e. Eloona 4564E, ei. Elder 706E, aret. ja om. Üllar Neemrandi Farm

2. ELE, s. 27.07.2021, mära, valkjaskollane, i. Epistel E028, e. Asti 3834E, ei. Aik 712E, aret. ja om. Üllar Neemarndi Farm

3. VORMSI RUUDI, s. 22.07.2021, täkk, kollane, i. Raju Välk E021, e. Vormsi Tindra 4569E, ei. Tember 730E, aret. Lea Hänni ja om. Üllar Neemrandi Farm

4. LANDORA, s. 22.05.2021, mära, must, i. Laser E003, e. Rikotta E1147, ei. Rikoshet 783E, aret. Tihuse Hobuturismi talu ja om. Kuldhobu OÜ

5. ELFI, s. 25.05.2021, mära, hiirjas, i. Epistel E028, e. Race 4242E, ei. Regaal 724E, aret. OÜ Tihuse Turismitalu ja om. Kuldhobu OÜ

6. VALENTIINE, s. 01.08.2020, mära, hõbemust, i. Veksel 823E, e. Reia 4345E, ei. Rotser 742E, aret. ja om. Üllar Neemrandi Farm

7. EVIITA, s. 04.07.2018, mära, ahkmust, i. Eskort 705E, e. Asti 3834E, ei. Aik 712E, aret. ja om. Üllar Neemarndi Farm