EHKAS –  Eesti hobuse eest

PIIRKONDLIK NOORHOBUSTE ÜLEVAATUS RAPLAMAAL

21.12.2020 toimus piirkondlik noorhobuste ülevaatus Vaimõisas, Raplamaal.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne.  Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste  kohta.  Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpeja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta.

Hinded jaotuvad järgmiselt. Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp)- keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus)- samm-traav- galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik kuid soovituslik. Kui see on esitatud, moodustub hinne kahest komponendist) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanime jms.)  Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindajad: Anu Matsoo

Protokoll:

1. RAMSTEIN, s. 27.04.2016, täkk, raudjas, i. Raff, e. Arella, ei. Amlet, kasv. Ats Alviste ja Mari-Anna Marttila ja om. Jõe Hobused OÜ
Mõõdud: 148 – 166 – 19

 tüüpkehajaladsammtraavgaloppüldkokku
 7,5878,57,59855,5
A.M.7,5878,57,598

1. Ilma võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Sportliku tüübiga. Sugutüüp vähe väljendunud 2. Veidi raske pea, kõrgem kaelaasetus, hea kaela ja kukla pikkus, kitsas rind, libajas laudjas. 3. Korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Veidi väike randmeliiges. 4. Samm on pikk ja suure üleastumisega. 5. Traav on hea rütmiga, kuid lühike ja seotud. 6. Galopp on kerge, hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas ning aktiivse jalgade tööga. 7. Hea iseloomuga, töökas ja hea galopiga täkk. Peitmunandiga.