EHKAS –  Eesti hobuse eest

Piirkondlik noorhobuste ülevaatus Viljandimaal, Saariku Hobukasvatuses

18.08.2021 toimus piirkondlik noorhobuste ülevaatus Viljandimaal, Saariku Hobukasvatuses algusega kell 10.30.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne.  Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste  kohta.  Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpeja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta.

Hinded jaotuvad järgmiselt. Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp)- keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus)- samm-traav- galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik kuid soovituslik. Kui see on esitatud, moodustub hinne kahest komponendist) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanime jms.)  Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindajad: Anu Matsoo ja Karin Aarma

Osalevate hobuste nimekiri:

1. ANGELICA, s. 12.07.2015, mära, kõrb, i. Aramis, e. Vidriika, ei. Vigur, kasv. Ristitee Talu ja om. Saariku Hobukasvatus OÜ
Mõõdud: 140 – 181 – 18,5

  tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
  8,5 8 8 7,5 6,5 6,5 7,5 52,5
A.M. 8 7,5 7,5 7 6 6 7 75,00%
K.A. 9 8,5 8 7,5 6,5 7 8  

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Kuiv keskmise suurusega ilmekas pea, keskmine lõuapärade vahe, madal kaela liitumine, keskmise pikkusega jäme kael, lai rind, madal lühike turi, piisava pikkusega selg ja luip laudjas. 3. Mittekorrektsed piisava suurusega kabjad, normaalsed keskmise pikkusega sõrgatsid. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis lai ja tagajalgade seis rangjalgne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus ja energiline, aga sõuab. 5. Traav on kitsas ja lühike. 6. Galopp on samuti lühike ja jääb pingesse. 7. Väga kerge mära käsitleda.

2. RAMAHANDRA, s. 30.05.2016, mära, raudjas, i. Reio, e. Ritma, ei. Rikoshet, kasv. Ristitee Talu ja om. Saariku Hobukasvatus OÜ
Mõõdud: 135 – 162 – 17,5

  tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
  7,5 7,5 6,5 7 7,5 7 8 51
A.M. 7,5 7,5 6 7 8 7 8 72,86%
K.A. 7 7,5 6,5 7 7 7 8  

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Kuiv keskmise suurusega pea, pikk kukal, pikk kael, keskmine rind, madal lühike turi, pikk nimme ja keskmine sabaasetus. 3. Piisava suurusega kabjad, pehmed keskmise pikkusega sõrgatsid ja nööritud kämmal. Piisava suurusega kannaliigesed ja väiksed randmeliigesed. Esijalgade seis taatsirandmeline ja tagajalgade seis kitsas ja harkvarbne. 4. Sammus eest sõuab, aga astub piisavalt üle jälje. 5. Traav hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas ning aktiivse jalgade tööga. 6. Galopp hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas. 7. Positiivselt üllatava suure, heas tasakaalus liikumisega. Täku valimisel jälgida jalgu.

3. RÕUGUTAJA, s. 03.06.2016, mära, ahkmust, i. Reio, e. Ruiskukka, ei. Rikoshet, kasv. Ristitee Talu ja om. Saariku Hobukasvatus OÜ
Mõõdud: 136 – 162 – 17

  tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
  7,5 7,5 7,5 7 7,5 7 7,5 51,5
A.M. 7 7 7 6,5 7 6,5 7 73,57%
K.A. 7,5 7,5 7,5 7 7,5 7 8  

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Kerge, kuiv, ilmekas pea, suur silm, keskmine lõuapärade vahe, kõrge kaela liitumine, sirge pikk kael, keskmine tõusev rind, kõrge pikk turi, keskmise pikkusega sirge selg, pikk nimme ja kõrge sabaasetus. 3. Korrektsed piisava suurusega kabjad, keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Esijalgade seis normaalne, tagajalgade seis kitsas. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on sirgjooneline, kitsas ja lühike. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas ja jääb veidi lühikeseks. 6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus, aga jookseb sirge tagajalaga. 7. Varsaga mära ja uuesti tiine. Hea iseloomuga, väga märalik, sümpaatne hobune.

4. AGENT, s. 23.04.2018, täkk, võik, i. Voore Astron, e. Ruu, ei. Ralf, kasv. Margit Rändur ja om. Saariku Hobukasvatus OÜ
Mõõdud: 143 – 167 – 18,5

  tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
  9 8,5 8 9 9 8 9 60,5
A.M. 9 8,5 8 9 9 8 9 86,43%
K.A. 9 8,5 8 8,5 8,5 8 9  

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, täkulik. 2. Keskmise suurusega pea, hea kukal, keskmine lõuapärade vahe, madal kaela liitumine, pikk kael, keskmine rind, keskmise suurusega lühike turi, sirge piisava pikkusega selg, pikk nimme, libajas laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Piisava suurusega kabjad ja pehmed pikad sõrgatsid. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis kitsas, tagajalgade seis harkvarbne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline, aktiivse jalgade ja selja tööga ning piisava üleastumisega. 5. Traav on samuti hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas, aktiivse selja ja jalgade tööga ning ülesmäge impulsiga. 6. Galopp on samuti hea rütmiga ning tasakaalus. 7. Väga hästi arenenud aastaga. Väga hea ja tasakaalus liikumine, selge pea, heatahtlik, arukas, ülisümpaatne ja tasakaaluka iseloomuga noor täkk.

5. VULKAAN, s. 18.05.2019, täkk, kõrb, i. Veksel, e. Roosi, ei, Rannik, kasv. ja om. Saariku Hobukasvatus OÜ
Mõõdud: 142 – 165 – 19

  tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
  8,5 8 7 7 9 7,5 8,5 55,5
A.M. 8,5 8 7 8 9 8 9 79,29%
K.A. 8 7,5 7 6,5 8,5 7 8  

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, täkulik. 2. Keskmise suurusega pea, kitsas lõuapärade vahe, keskmise pikkusega sirge kael, kitsamapoolne rind, madal piisava pikkusega turi, keskmise pikkusega selg, pikk nimme ja keskmine sabaasetus. 3. Piisava suurusega kabjad ja pehmed pikad sõrgatsid. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis on kitsas ja harkvarbne, tagajalgade seis harkvarbne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline ja piisava üleastumisega. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas ning aktiivse jalgade tööga. 6. Galopp on samuti hea rütmiga ja tasakaalus, ülesmäge impulsiga, aga jääb veidi pingesse. 7. Põnev noor täkk, sümpaatne, hästi arenenud suurte liikumistega ja kompaktse kehaehitusega.

6. AUGUST, s. 04.05.2017, ruun, valkjaskollane, i. Aksel, e. Venelli, ei, Vigur, kasv. Margit Rändur ja om. Timo Grünbaum
Mõõdud: 150 – 189 – 19,5

  tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
  7 8 6,5 7 8 8 44,5
K.A. 7 8 6,5 7 8 8 63,57%

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta suuremat kasvu tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Kehaehituselt ülesmäge. 2. Kuiv keskmise suurusega pea, lai lõuapärade vahe, madal kaela liitumine, keskmise pikkusega kael, keskmine rind, keskmise suurusega lühemapoolne turi, sirge piisava pikkusega selg, keskmine nimme, libajas laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Korrektsed piisava suurusega kabjad, pehmed keskmise pikkusega sõrgatsid. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis normaalne, tagajalgade seis harkvarbne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline, aktiivse jalgade tööga ja piisava üleastumisega. 5. Traav on samuti hea tasakaaluga, aktiivse jalgade tööga ning ülesmäge impulsiga. 7. Meeldiv, lepik, selge peaga tarvehobune.