EHKAS –  Eesti hobuse eest

Piirkondlik noorhobuste ülevaatus Tartumaal

31.08.2021 toimus piirkondlik noorhobuste ülevaatus Tartumaal.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne.  Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste  kohta.  Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpeja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta.

Hinded jaotuvad järgmiselt. Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp)- keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus)- samm-traav- galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik kuid soovituslik. Kui see on esitatud, moodustub hinne kahest komponendist) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanime jms.)  Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindajad: Anu Matsoo ja Karin Aarma

Protokoll:
1. ATTICA, s. 30.04.2019, mära, hiirjas,i. Apollo, e. Tohtri Erika, ei. Elkar, kasv. Riina Säälik ja om. Margit Raudkivi
Mõõdud: 145 – 175 – 17,5

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  9 9 8,5 9 9 8 9 10 71,5
A.M. 9 9 8 9 9 8 9 10 89,38%
K.A. 9 9 8,5 8,5 9 8 8,5 9,5  

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väga hästi väljendunud, märalik. 2. Kerge kuiv ilmekas pea, lai lõuapärade vahe, keskmine kaela liitumine, sirge pikk kael, keskmine rind, madal pikk turi, sirge piisava pikkusega selg, suurepärane ülajoon, ümar libajas laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Korrektsed piisava suurusega kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Väiksed kuivad randmeliigesed ja keskmise suurusega kuivad kannaliigesed. Esijalgade seis koosvarbne ja tagajalgade seis harkvarbne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline, avar, aktiivse selja ja jalgade tööga ning piisava üleastumisega. 5. Traav on samuti hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas, aktiivse selja ja jalgade tööga ning ülesmäge impulsiga. 6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse selja tööga ja ülesmäge impulsiga. 7. Hüppel on piisavalt suurust ja äratõuke kiirust. Läheneb takistusele tähelepanelikult. Hüppel kiire jalgade ja selja töö. 8. Tugevate sebroidsete märgistega, väga sümpaatne ja sportlik, elegantne ja märalik hobune.

2. ALEXANDER, s. 20.04.2019, täkk, hiirjas, i. Apollo, e. Alexandra, ei. Aksel, kasv. Riina Säälik ja om. Birgit Raid
Mõõdud: 136 – 152 – 17

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  7 7,5 7 8 8 7 7,5 52
A.M. 7 7 6,5 8 7,5 7 7,5 65,00%
K.A. 7 7,5 7 8 8 7  

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp ei ole väga hästi väljendunud, veel arenemisjärgus. 2. Kerge pea, suur silm, keskmine lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, keskmine tõusev rind, keskmise suurusega pikk turi, keskmise pikkusega selg, pikk nimme, luip laudjas ja madal sabaasetus. Hetkel tagakõrge. 3. Pehmed pikad sõrgatsid. Väikesed kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis harkvarbne ja tagajalgade seis samuti harkvarbne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline, aktiivse selja ja jalgade tööga ning piisava üleastumisega. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas, ning aktiivse jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tööga. 6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas. 8. Väike hobune suure liikumisega, selge peaga ja kergesti käsitletav.

3. ROY, s. 20.05.2019, täkk, hõbevõik, i. Rotser, e. Alli, ei. Avar, kasv. ja om. Probil OÜ
Mõõdud: 140 – 162 – 18

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  8 8 7,5 7,5 8,5 8 7,5 8,5 63,5
A.M. 8 8 7,5 7 8,5 8 7 8,5 79,38%
K.A. 8 8 7,5 7,5 8,5 8 8 8  

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, täkulik. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Keskmise suurusega ilmekas kuiv pea, lai lõuapärade vahe, madalamapoolne kaela liitumine, keskmise pikkusega sirge kael, keskmine rind, madal pikk turi, keskmise pikkusega selg, pikk nimme, libajas ümar laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Mittekorrektsed piisava suurusega kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Väiksed kuivad randmeliigesed ja keskmise suurusega kuivad kannaliigesed. Esi- ja tagajalgade seis normaalne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline, eest sirgjooneline, tagant sõuab ja on kitsas. Piisava üleastumisega. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas ning ülesmäge impulsiga. 6. Galopp on suur, kerge, hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas, aktiivse selja ja jalgade tööga. 7. Takistusele läheneb kiirustades, aga samas jalgade töö on kiire ja avab tagant hästi. 8. Sportliku tüübiga, energiline ja perspektiivikas noor täkk. Käitumiselt veel toores, kuid sümpaatne ja väga hea galopiga.

4. RAIKEN, s. 06.05.2019, täkk, hõbemust, i. Rotser, e. Amaretta, ei. Aiken, kasv. ja om. Probil OÜ
Mõõdud: 141 – 165 – 18,5

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  8 8 7 7,5 8,5 8 8 55
A.M. 8 8 7 8 8 8 8 68,75%
K.A. 8 8 7 7 8,5 8 8  

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp ei ole väga hästi väljendunud, veel arenemisjärgus noor täkk. 2. Keskmise suurusega sirge pea, keskmine lõuapärade vahe, keskmine kaela liitumine, keskmine kael, keskmine rind, kõrge pikk turi, piisava pikkusega pehmepoolne selg, pikk nimme, luip laudjas, keskmine sabaasetus ja hetkel tagakõrge. 3. Korrektsed piisava suurusega kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis taatsirandmeline ja harkvarbne, tagajalgade seis normaalne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline, elastne, aktiivse selja ja jalgade tööga, piisava üleastumisega, aga käik tagant kitsas ja sõuab. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas, aktiivse selja ja jalgade tööga ning ülesmäge impulsiga. 6. Galopp on hea rütmiga ja tasakaalus, suur ja kerge, aga sooviks veidi rohkem elastsust. 7. Hüppel takistusele lähenedes kiirustab. 8. Arenev noor täkk, keda sooviks aasta pärast uuesti näha. Suure liikumisega, efektse värvusega, arukas, sümpaatne ja suhtlusaldis noor hobune.

5. ALGUS, s. 08.04.2018, täkk, valkjaskollane, i. Voore Astron, e. Venelli, ei. Vigur, kasv. Margit Rändur ja om. Merle Roos
Mõõdud: 150 – 174 – 19,5

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  9 8,5 8 8 9,5 9,5 10 62,5
A.M. 9 9 7,5 8 9 9 10 78,13%
K.A. 8,5 8 8 8 9,5 9,5 9,5  

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp on väga hästi väljendunud, täkulik. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, lai lõuapärade vahe, keskmine kaela liitumine, keskmise pikkusega kael, kitsas rind, kõrge pikk turi, keskmine nimme, luip laudjas ja madal sabaasetus. Pikkade joontega. 3. Korrektsed piisava suurusega kabjad ja pehmepoolsed pikad sõrgatsid. Esi- ja tagajalgade seis harkvarbne. Kuivad piisava suurusega randme- ja kannaliigesed. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, kitsamapoolne, aga piisava üleastumisega. 5. Traav on elastne ja lennukas, aktiivse selja ja jalgade tööga, ülesmäge impulsiga ja jookseb tagajalad keha alla. 6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas, maadhaarav ja ülesmäge impulsiga. 8. Sporthobune. Kuulekas, elastne ja väga sümpaatne noor täkk.

6. RONIN, s. 14.06.2019, täkk, raudjas, i. Rotser, e. Ariela, ei. Are, kasv. ja om. Probil OÜ
Mõõdud: 147 – 170 – 19,5

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  6,5 7 7,5 7 7 7,5 8 8 58,5
A.M. 6 7 7,5 7 7 7 8 7,5 73,13%
K.A. 6,5 7 7 7 6,5 7,5 7,5 8  

1. Mitte tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp ei ole väga hästi väljendunud, ruunalik. 2. Raske toores pea, lai lõuapärade vahe, keskmine kaela liitumine, keskmise pikkusega sirge kael, keskmine rind, keskmise suurusega pikk turi, pikk selg, keskmine nimme, ümar luip laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Piisava suurusega kabjad ja keskmise pikkusega karvased sõrgatsid. Suured randme – ja kannaliigesed. Esijalgade seis taatsirandmeline ja tagajalgade seis külgvaates saabeljalgne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, aga tagant sõuab. 5. Traav on hea rütmiga ja tasakaalus. 6. Galopp on samuti hea rütmiga ja tasakaalus, suure fuleega. 7. Hüppel on võimsust ja jõudu. Takistusele läheneb tähelepanelikult. 8. Suure kondiga, arenev täkk, energilisust jääb veidi väheseks, aga muidu aus ja alluv noor täkk.