EHKAS –  Eesti hobuse eest

Piirkondlik noorhobuste ülevaatus Harjumaal

30.09 toimus piirkondlik noorhobuste ülevaatus Harjumaal.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne.  Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste  kohta.  Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpeja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta.

Hinded jaotuvad järgmiselt. Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp)- keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus)- samm-traav- galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik kuid soovituslik. Kui see on esitatud, moodustub hinne kahest komponendist) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanime jms.)  Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindajad: Anu Matsoo ja Karin-Juta Aarma

Protokoll:

1. EDEN, s. 27.04.2017, ruun, kõrb, i. Eber, e. Rumba, ei. Rodeo, kasv. Mari-Anna Alviste ja om. OÜ Nautilo
Mõõdud: 144 – 175 – 19
Hobune kuulub Rita 3550E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7.5 8 7 7.5 7 8 8 53
A.M. 7 8 7 8 7 8 8
K.J.A. 8 8 7 7 7 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta mitte väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. 2. Keskmise suurusega pea, väike silm, väike kõrv, lühike kukal, lai lõuapärade vahe, keskmine kaela liitumine, pikk kael, kitsas rind, keskmise suurusega pikk turi, piisava pikkusega selg, pikk nimme ja kõrge sabaasetus. 3. Korrektsed väiksed kabjad. Esijalgade seis kitsas ja taatsirandmeline ning tagajalgade seis harkvarbne. Kõlgvaates taatsine. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus ja hea üleastumisega. Käik on eest kitsas ja sirgjooneline, aga tagant sõuab. 5. Traav on hea rütmiga ja tasakaalus. 6. Galopp on samuti hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse jalgade tööga ja ülesmäge, aga jookseb sirge tagajalaga. 8. Säästlik, rahulik, leplik ja sümpaatne ratsakooli kasutuses olev hea iseloomuga eesti hobune.

2. LUCITA ESTELIA, s. 29.07.2020, mära, kõrb, i. Laser, e. Voore Tirana, ei. Tommi, kasv. ja om. OÜ Nautilo
Mõõdud: 144 – 174 – 19
Hobune kuulub Tuti 3524E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
9 8 8 7.5 8 8.5 9 58
A.M. 9 8 8 8 8 9 9
K.J.A. 9 8 8 7 8 8 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2.Kerge ilmekas kuiv pea, pikk kukal, sirge keskmise kael, keskmise suurusega rind, keskmise suurusega pikemapoolne turi, sirge selg, pikk nimme, libajas ümar laudjas ja tagakõrge. 3. Korrektsed piisava suurusega kabjad ja normaalsed keskmise pikkusega sõrgatsid. Esijalgade seis normaalne ja tagajalgade seis harkvarbne. Külgvaates normaalne seis. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline ja piisava üleastumisega. 5. Traav on aktiivse jalgade tööga. 6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus, elastne, lennukas, aktiivse jalgade ja selja tööga ning ülesmäge impulsiga. 8. Sümpaatne ja sportlik eesti tõugu mära. Hästi arenenud, heas tasakaalus, potensiaali nii spordis kui aretuses.

3. AMAZON, s. 15.05.2019, ruun, hõbekõrb, i. Ataman, e. Lulu, ei. Laaser, kasv. OÜ Tihuse Turismitalu ja om. OÜ Nautilo
Mõõdud: 150 – 181 – 20
Hobune kuulub Ali 3153E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7.5 7.5 7 8 8.5 9 9 56.5
A.M. 7 7 7 8 8 9 9
K.J.A. 7.5 7.5 7 8 8.5 8.5 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta mitte väga tüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp ei ole väga hästi väljendnud. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, väike silm, pikemapoolne kukal, lai lõuapärade vahe, sirge pikk kael, lai rind, keskmise suurusega piisava pikkusega turi, pehme piisava pikkusega selg, normaalne nimme, luip ümar laudjas, keskmine sabaasetus ja tagakõrge. 3. Korrektsed piisava suurusega kabjad, pehmed pikad sõrgatsid ja pikk pöid. Esijalgade seis taatsirandmeline ja tagajalgade seis harkvarbne. Külgvaates saabeljalgne. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on aktiivse selja tööga, energiline ja piisava üleastumisega, aga käik on eest kitsas ja sirgjooneline. 5. Traav on piisava rütmiga, tasakaalus, aga jookseb tagant välja. 6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus ja aktiivse selja tööga. 8. Suur, tugev, lahtise liikumisega ja sümpaatne noor hobune.

4. AKIM, s. 24.06.2020, ruun, must, i. Aksel, e. Leiki, ei. Laaser, kasv. OÜ Key ja om. Annika Vaheoja
Mõõdud: 140 – 184 – 18
Hobune kuulub Teeli 3178E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8.5 8 8 8 7.5 8.5 9 57.5
A.M. 9 8 7.5 8 7.5 9 9
K.J.A. 8 8 8 7.5 7.5 8 8.5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. 2. Kerge kuiv pea, pikemapoolne kukal, lai lõuapärade vahe, kõrge kaela liitumine, sirge keskmise pikkusega kael, kitsas rind, kõrge pikk turi, pikk nimme ja libajas ümar laudjas. 3. Normaalsed kabjad ja pehmed pikad sõrgatsid. Esijalgade seis kitsas ning tagajalgade seis kooskandne ja harkvarbne. Normaalse suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on väga hea energiaga, aktiivse selja tööga ja väga hea üleastumisega, aga tagant kitsas. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, elastne, lennukas ja aktiivse selja ja jalgade tööga. 6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus, elastne, lennukas, aktiivse jalgade tööga ja kerge. 8. Väga pika turjaga. Kergemat tüüpi sportlik hobune. Muidu sümpaatne ja meeldiva olekuga.

5. EMERIIT, s. 07.03.2016, ruun, kõrb, i. Eragon, e. Roosi, ei. Rikoshet, kasv. Tihuse Hobuturismi talu ja om. Simon Club OÜ
Mõõdud: 147 – 183 – 19
Hobune kuulub Ali 3170E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7 8 7 7 7 7 8 51

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta mitte väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp võiks olla paremini väljendunud. 2. Pikk kukal, lai lõuapärade vahe, normaalne kaela liitumine, keskmise pikkusega kael, laiemapoolne rind, kõrge pikk turi, sirge piisava pikkusega selg, normaalne nimme ja luip ümar laudjas. 3. Korrektsed suured kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Esijalgade seis normaalne ja tagajalgade seis kooskandne ja harkvarbne. Lühike kämblaluu. Kuivad kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on aktiivse selja tööga, aga sõuad eest ja tagant on käik sorgjooneline. 5. Traav on hea rütmiga ja tasakaalus, aga jääb seotuks. 6. Galopp on samuti hea rütmiga, tasakaalus, aga jääb lühikeseks. 8. Väga selge peaga hobune. Ratsakooli kasutuses. Sebroidsed märgised.

6. TUKAT, s. 20.05.2016, ruun, hall, i. Timander, e. Ritsa, ei. Riinos, kasv. OÜ Tihuse Turismitalu ja om. Hobuelu OÜ
Mõõdud: 145 – 191 – 20,5
Hobune kuulub Viira 2908E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7 7 6 8 8 36

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta mitte väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp võiks olla paremini väljendunud. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, pikk kukal, lai lõuapärade vahe, normaalne kaela liitumine, keskmise pikkusega kael, laiemapoolne rind, madal piisava pikkusega turi, pehme selg, pikk nimme ja ümar laudjas. 3. Korrektsed piisava suurusega kabjad, normaalsed keskmise pikkusega sõrgatsid ja lühike kämblaluu. Esijalgade seis taatsirandmeline ja tagajalgade seis harkvarbne. Suuremapoolsed kuivad kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on piisava üleastumisega ja sirgjooneline. 8. Leplik, lihtsasti käsitletav ja selge peaga hobune.

7. ERBERTO, s. 02.12.2018, ruun, must, i. Tohtri Error, e. Anxi Arabella Tütar, ei. Aramis, kasv. Ristitee talu ja om. Õngu Maheveis OÜ
Mõõdud: 147 – 178 – 19
Hobune kuulub Tai 3049E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8.5 7.5 8 8 8.5 9 8 57.5
A.M. 8 7 8 8 8 9 8
K.J.A. 9 8 8 7.5 9 9 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. 2. Kuiv kerge pea, pikk kukal, lai lõuapärade vahe, sirge keskmise pikkusega kael, kõrgemapoolne piisava pikkusega turi, sirge keskmise pikkusega selg, pikk nimme, luip ümar laudjas, keskmine sabaasetus ja tagakõrge. 3. Korrektsed hea suurusega kabjad ja normaalsed lühemapoolsed sõrgatsid. Esijalgade seis normaalne ning tagajalgade seis kooskandne ja harkvarbne. Väiksemapoolsed kuivad kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline ja piisava üleastumisega, aga kitsas nii eest kui tagant. 6. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, elastne, lennukas, aktiivse selja ja jalgade tööga ning ülesmäge impulsuga. 6. Galopp on samuti hea rütmiga, tasakaalus, elastne, lennukas, aktiivse jalgade tööga ning ülesmäge impulsiga. 8. Sportlik, väga hea liikumisega ilus eesti tõugu hobune.

8. ELURÕÕM, s. 02.12.2018, ruun, must, i. Tohtri Error, e. Andra, ei. Rellu, kasv. Ristitee talu ja om. Õngu Maheveis OÜ
Mõõdud: 140 – 170 – 18.5
Hobune kuulub Tella 3284E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
9 7 8 8 7.5 8 8.5 56
A.M. 9 7 8 8 7 8 8
K.J.A. 8.5 7 8 7.5 7.5 7.5 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, piisava pikkusega kukal, lai lõuapärade vahe, keskmine kaela liitumine, sirge lühike kael, keskmine rind, madal lühike turi, pehme selg, normaalne nimme, luip ümar laudjas, keskmine sabaasetus ja tagakõrge. 3. Korrektsed suuremapoolsed kabjad ja normaalsed lühemappolsed sõrgatsid. Lühike kämblaluu ja tugevad jalad. Esijalgade seis normaalne ja tagajalgade seis veidi kooskandne ja harkvarbne. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on energiline ja piisava üleastumisega. Käik on eest sirgjooneline ja piisava laiusega ning tagant kitsas. 5. Traav on hea rütmiga ja tasakaalus. 6. Galopp on samuti hea rütmiga ja tasakaalus. 8. Rahulik, sõbralik tarbehobune. Leplik, väga hea iseloomuga hobune.