EHKAS –  Eesti hobuse eest

ALGUS E043

Sündinud: 08.04.2018
Värvus: valkjashiirjas
Mõõtmed: 150 – 175 – 19.5 (2021)
Isa: Voore Astron E001
Ema: Venelli 3795E
Emaisa: Vigur 682E
Aretaja: Margit Rändur
Omanik: Merle Roos, Tartumaa, tel. 5309 3284 / Merle Roos, roosmerle@gmail.com

Foto: Kristhel Vaht

VÄRVUSTESTIDE TULEMUSED:
Algus on fenotüübilt tumedam valkjaskollane täkk, kes kannab nähtavat seljajutti ja sebroidseid märgiseid. Hobune on põhivärvuselt must (heterosügoot) ja kannab homosügootselt topelt kollasegeeni Ccr/Ccr ning heterosügootselt ühte alleeli pärishiirja geeni. Hiirjal on kolm alleeli – D pärishiirjas, d1 valehiirjas ja d2 mittehiirjas. Algusel on kombinatsioon D/d1 ehk siis pärishiirjas- valehiirja alleeliga koos. Teadmiseks, et D domineerib üle d1 ja d1 omakorda domineerib üle d2. Seega suure tõneäosusega on kõik järglased juttselgsed aga 50% pärishiirjad. Agoutit täkul ei ole.
Täku Algus täpsustatud värvuse nimetus on siis valkjashiirjas – inglise keeles smokey grullo ja soome keeles voikon hiirakko. Paaridevaliku seisukohast tuleb arvestada, et ta annab igale oma järglasele kollasegeeni 100% edasi. Kindlasti ei saa see täkk anda mitte ühtegi raudjat ega ka tavalist kõrvi järglast – need kaks on välistatud. Selliste põhivärvustega hobused sünnivad kollasegeeni olemasolu tõttu kollaste ja võikudena.
50% tõenäosusega saavad järglased mustapigmendi ja teist sama paljud mitte. Järglaskonnas võib olla ahkmustasid, kollaseid ja nende kombinatsioone hiirjaga 50% tõenäosusega. Olenevalt mära värvusest võib tekkida ka kombinatsioone võigu järglase saamiseks ning hõbedageeni lisandumise korral veel omakorda mitmeid erinevaid kombinatsioone.

Pikem põlvnemistabel:

Kirjeldus:
1. Ratsahobuse tüübiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, täkulik. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Kerge kuiv pea, keskmise pikkusega kael, kõrge kaela liitumine, kõrge pikk turi, piisava pikkuseg selg, pikk nimme, libajas lühike laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Piisava suurusega kabjad, pikad pehmepoolsed sõrgatsid, kuivad piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis kitsas ja harkvarbne. Tagajalgade seis kooskandne. Käik eest veidi kitsas. 4. Samm on avar, sirge, hea energiga, aga maadligi. 5. Traav on algul veidi pinges, kui kogub ennast ja avanedes näitab väga head avarat, rütmikat ja tasakaalus traavi. 6. Galopp on suur, tasakaalus, hea aktiivsusega, ülemäge impulsiga ja maadhaarav. 7. Hüppe võimsus ja hüppe suurus head. jalgade töö hea, aga vähene selja hõivatus. 8. Tõutüüpiline, ehkki pisut enam ratsahobuse välimikule kalduv. Väga sümpatse käitumisega noor täkk. Elastsed liikumised, hea hüpe, rahulik ja töökas. Hiirugeeniga.

Fotod: Gerlin Petmanson
 

Fotod: Kristhel Vaht