EHKAS –  Eesti hobuse eest

Eesti hobuse välimiku kirjeldamine

6.05.2018 toimus Paides, ajakeskuses Wittenstein seminar “EESTI HOBUSE VÄLIMIKU KIRJELDAMINE”

Seminaril oli kavas:

11.00 – kogunemine koos tervituskohvi ja suupistetega,

11.20 – 15.45 – seminar “Eesti Hoobuse Välimiku Kirjeldamine”

Seminar hõlmas eesti hobuse välimiku – eksterjööritüübid, kehapiirkonnad, eksterjöörivead ja seisuvead ning hobuse liikumiste – allüürid, vabahüppeid kirjeldamist. Hindamise aluseid ja hinnete selgitusi esitles Astra Nilk. Eesti hobuse eripäradest rääkis Silva Siil.

16.00 – ülevaade eestimaa ajaloost läbi huumoriprisma. Seda kõike ilmestasid igale ajastule omased suupisted ja napsud ning kohtume eri ajastute vallatute tegelastega. Ajamasina rolli täitva lifti abil liiguti maa-alusest muinasajast, läbi orduaja, kuningate aja, tsaariaja, Eesti aja, okupatsioonide aja ning lõpetati ajakeskuse kahel kõrgemal korrusel eksponeeritud taasiseseisvumise ning euroajaga.

17.30 – lõpetati 3-käigulise õhtusöögiga klaverimuusika saatel. Esines pianist Tiiu Kiik.

Seminaril käsitletud materjalid:

HOBUSE VÄLIMIK-EHKAS

Hobuse liikumine