EHKAS –  Eesti hobuse eest

EESTI HOBUSTE AASTANÄITUS 2018

 

EESTI  TÕUGU  HOBUSTE  2018.A.  AASTANÄITUSE   JUHEND

Aeg ja koht: 21. oktoober 2018.a. Järvamaal Kutseharidusekeskuse ratsakompleksis Säreveres.

Korraldaja: Eesti Tõugu Hobuse Kasvatajate ja Aretajate Selts ja JKHK

Korraldajate kontaktid: tel. +372 51 46552, e-mail eestihobuseselts@gmail.com

Kohtunikekogu: Astra Nilk, Karin Aarma, Taimi Usin

Osavõtu tingimused: Osa võtma kutsutakse

  1. 2015 a. sündinud ja vanemad eesti tõugu täkud – kasvatajatele tutvustamiseks või tunnustuse saamiseks
  2. 2016 a. sündinud eesti tõugu täkud

Näitusel lubatakse osaleda hobustel, kelle tallis ei ole esinenud hobuste nakkushaigusi viimase 4 nädala jooksul. Kõikidel hobustel nõutav pass.

Registreerimine: Osavõtust teatada 18.oktoobriks  eestihobuseselts@gmail.com või tel. +372 51 46552

Esitajad: Nõutav on hobuse esitaja korrektne riietus ja turvakübar.

Hobuste majutus: Näitusepäeval garanteeritakse osalejatele boksikoht. Hind 15€, hein on boksi hinnas.

Veterinaaria: Tiit Siiboja

Autasustamine: kõiki osavõtjaid autasustatakse osavõtja roseti ja diplomiga.  EHKASe tõuraamatu kahele parimale täkule on välja pandud auhind, milleks on kuuajaline rakenditreening ja sellele järgnev 2019 Aastanäituse rakendikatsel osalemine. Selts jätab endale õiguse auhinna saaja ümber vaadata juhul, kui auhinnalisele kohale valitud täkk kastreeritakse, haigestub või kui muudel objektiivsetel põhjustel on täku treenimine muutunud võimatuks. Täpsemad tingimused ja kokkulepped määratletakse seltsi ja auhinnalisele kohale valitud hobuse omaniku vahelises lepingus.

Vastutus: Korraldajad ei võta endale vastutust hobuse, osaleja või tema meeskonna materiaalsete või füüsiliste kahjustuste eest (sh õnnetused, vargused, haigestumised jms).

Ülevaatuse ajakava:

Hobuste tervise kontroll ja mõõtmine: 10.00-11.00

Hobuste tutvustamine maneežiga lubatud 9.00-11.00 ainult käekõrval.

Ülevaatus algab kell 11.00

  1. tarbehobuse rakendikasutuse katse
  2. 3a. ja vanemate täkkude esitlus ratsa või käekõrval ning hüppel
  3. 2a täkkude esitlus käekõrval ja vabaliikumisel ning hüppel
  4. täkkude ring ja autasustamine

Tarbehobuse rakendikasutuse katse juhend

Tarbehobuse rakendikasutuse katsele lubatakse osalema hobused alates nende kolmanda eluaasta täitumisest kuupäevaliselt. Katsete aluseks on korrektse treeningu pidepunktid. Katsete eesmärgiks on hinnata hobuste iseloomu, rahulikku meelt, alluvust ja kõigitist sobivust tarbekasutusse erinevatel ülesannetel. Samuti hinnata hobuse käitumist ja toimetulekut väljaspool kodu ning uute olukordadega kohanemist. Hinnatavaks on pelgalt hobune. Hindajate ülesandeks on nii palju kui võimalik eraldada hobuse juhi sooritus hobuse omast. Kõigil katsetel on lubatud kõrvalseisja juhendamine, kuid otsese sekkumise korral kaotab osalev paar vastava soorituselemendi juures hindepunkte. Hindajatel on seejuures õigus paluda üksiku harjutuse kordamist, et hinnata juhendamise mõju ja osatähtsust.
Eesmärgiks on kõigi harjutuste sooritamine lõdvestunult, tähelepanu säilitades ja märgatava teotahte ning kerge alluvusega. Kutsaril peab olema piits. Kasutada võib nii loogaga rakendust, sorirakendust kui loogata töö- ja sõidurakendit, traavispordirakendust. Lubatud on kasutada rakendispordis lubatud suulisi. Kasutada võib nii kaherattalist kaarikut kui neljarattalist vankrit. Kiiver on täiskasvanul kutsaril soovituslik, lastel kohustuslik.

Vajalik varustus:
1. Ülesannete tähistamiseks vajalikud koonused või muud rajatähised.
2. “Sild” minimaalsete mõõtudega 2x3m.
3. Latid harjutuste üles seadmiseks.
4. Piiratud või tähistatud väljak , mille suurus võimaldab katse ettenähtud mõõtudes harjutuste läbiviimist.

Katse sisu ja hinnatavad punktid
1. Juhi valmis rakendatud hobune väljakule. Peata hobune 30 sekundiks ja tervita kohtunikke.
2. Jätka traavis ning soorita ettenähtud kohas ja järjekorras serpantiin koonuste vahel. (Koonuste kaugus väljaku servast minimaalselt 10m ja omavaheline kaugus 7m).
3. Jätka traavis mööda väljaku äärt tähiseni C. Suunaga paremale 20m poolring, suunamuutus sujuvalt ning 20m ring vasakule, suunamuutus sujuvalt ning 20m poolring paremale. Üleminek sammule C- s.
4. Jätka sammus läbi maalattidega tähistatud L kujulise “tunneli”. Tunneli väliskülje mõõdud 6+6m ja siseküljel 3+3m. Tunneli laius 3m.
5. Jätka sammus üle “silla”
6. Jätka sammus järgmise tähiseni ja tee peatus. Taanda 3-5 sammu. Jätka sammus.
7. Juhi hobune sammus tähiseni A, tervita kohtunikke ja välju väljakult.