EHKAS –  Eesti hobuse eest

EHKAS Eesti Hobuste Suursõidu kokkuvõte

18.06.2016 toimus Piusal võistluse Piusa Rännak raames EHKAS Eesti Hobuste Suursõit. Võistlusdistantsiks oli 32 km.

Piusa I

Piusa II

Piusa III
Piusa IV