EHKAS –  Eesti hobuse eest

08.09.2016 noorhobuste ülevaatus

08.09.2016  Raplamaal toimunud noorhobuste ülevaatuse ülevaade hinnete ja piltidega.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne.  Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste  kohta.  Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpeja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta. 

Hinded jaotuvad järgmiselt. Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp)- keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus)- samm-traav- galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik kuid soovituslik. Kui see on esitatud, moodustub hinne kahest komponendist) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanime jms.)  Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindajad: Anu Matsoo, Ingrid Randlaht ja Reet Pillaroo-Lauri

Fotod: Anneli Käo ja Key Hobusekasvandus

Key Hobusekasvandus:

1. TEN, s. 25.05.2014, kollane, täkk, i. Voore Tintin, e. Tiivi, ei. Topper, kasv. ja om. OÜ Key

Mõõdud: 142 – 166 – 18,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8,5 8 8 8 8 8,5 57
A.M. 8 8 7,5 7,5 8 7,5 8 81,43%
R.P.L. 8 8 8 8 8 8 8
I.R. 8 9 7,5 8 7,5 7,5 8,5

1. Väga tõutüüpiline, ilma märgatava võõrveresuse mõjuta kergetüübilisem eesti hobune. Kaheaastasena eakohaselt arenenud sugutüüp. 2. Ilmekas pea, suur silm, väga hea kukal ja pea – kaela ühendus, lai rind, väljendunud turi, väga hea ülaliin. 3. Jalad tugevate liigestega ning piisavalt tugevate sõrgatsitega. Esijalgade korrektsus sirgjooneline. Tagajalgadel kerge harkvarbsus. Käigul aimatav sõudmine tagajalgadel. 4. Samm avar, hea üleastumisega ning piisava seljatööga.  Veidi pinges, aga lõdvestudes on vähe elastsust. 5. Traav selge kahetaktilise rütmiga, mis säilib hästi, jõuline ja ülesmäge, aga elastsust võiks rohkem olla. 6. Galopp eelistatud allüür, väga hea rütm, tasakaal ja kandvus. 7. Ilmekas, väga hea rühiga, kaheaastasena hästi arenenud, ülesmäge hobune. Temperamentne ja tähelepanelik meeldiva iseloomuga noor täkk.

ten-2aten

2. TELMA, s. 01.05.2013, kollane, mära, i. Voore Tintin, e. Alma, ei. Apollo, kasv. ja om. OÜ Key

Mõõdud: 143 – 178 – 18,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8 7,5 8 8 7,5 8 55
A.M. 8 8 7,5 7,5 8 7 8 78,57%
R.P.L. 8 8 8 8 8 8 8
I.R. 8 8 7 8 8,5 7 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga tõutüüpiline eesti hobune. Sugutüüp samuti hästi väljendunud. 2. Ilmekas pea,  hea pea – kaela liitumine, ja kaela asetus, selgelt joonistunud hea ülaliin, piisavalt pikk, madalamapoolne turi ja lai rind. Pigem pikemate joontega. 3. Pikad hobuse joontele hästi proportsioonis kämbla- ja õlavarreluud, veidi väike kannaliiges. Esi- ja tagajalgade korrektsus sirgjooneline. Tagajalgadel veidi pehme sõrgats. Käik korrektne. 4. Samm hea rütmiga, töötab läbi selja, marsib hästi edasi ja hea üleastumisega. 5. Traav maadhaarav, kerge, hea õlavabadusega, suure lennufaasiga, kasutab hästi tagajala liigeseid. Jookseb veidi tagant välja. 6. Galopp puhta rütmiga, aga veidi esiotsal. 7. Temperamentne ja elav. Silmapaistva välimiku ja liikumisega noor mära. Sobilik nii sporti kui aretusse. Hästi käsitletav, koostööaldis ja tähelepanelik.
fb_kollane_8918fb_kollane_8854

3. TRISSA, s. 10.05.2013, raudjas, mära, i. Voore Tintin, e. Ruupia, ei. Rosett, kasv. ja om. OÜ Key

Mõõdud: 141 – 190 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 7 6,5 7 8 7,5 7 51
A.M. 8 7 6,5 7 7,5 7 7 72,86%
R.P.L. 8 7 6,5 7 8 8 7
I.R. 7 7 6,5 7 7,5 7 7

1. Tõutüübilt väiksem, kompaktsem ning veidi ponilikku tüüpi eesti hobune. Sugutüüp hästi väljendunud. 2. Ilmekas väike pea, kitsas pea – kaela liitumine, veidi lühike kael, lai rind, valge laik kõhu all ja madal turi. Tugev hästi joonistunud ülaliin. Keha heade proportsioonidega ja tihe. 3. Jalgadel veidi pehme sõrgats. Head kabjad ning piisava kõrgusega päkk. Esijalad korrektsed. Tagajalgadel veidi püstine pöid. Käik sirgjooneline ja lai. 4. Astub väikese hobuse kohta pika sammuga ja elavalt. Hea rütmiga, aga vähese selja kaasatusega. Sammus sooviks näha rohkem elastsust. 5. Traav lühike, selge rütmiga ja õlast vaba. 6. Galoppi jookseb sirge tagajalaga. 7. Temperamentne ja märalik. Ülekaalus ja veidi üleannetu. Sugumärana kasutamiseks sobilik. Tähelepanu pöörata valge märgise (kõhu all) pärandumisele.

trissa

Sikeldi ja Ohukotsu:

4. VOORE REILENDER, s. 20.05.2014, tumehiirjas, täkk, i. Raksel, e. Voore Tarapita, ei. Tommi, kasv. ja om. Voore Tallid

Mõõdud: 144,5 – 172 – 19,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8 7,5 7,5 7,5 7,5 8 54
R.P.L. 8 8 8 8 8 8 8 77,14%
I.R. 7,5 7,5 7 7 7 7 8

1. Tõutüübilt kergem ning märgatava araabia hobuse mõjutusega. Sugutüüp hästi väljendunud. 2. Ilmekas pea, täisnurkne pea – kaela ühendus. Kehalt ristkülikukujuline, kompaktne ja tihe. Kasvufaasis. 3. Esijalad veidi taatsirandmelised. Tagajalgadel harkvarbsus. Käik sirgjooneline, aga tagant kitsas. 4. Sammus astub üle jälje. Hea rütmiga ja heas tasakaalus. Sooviks veidi enam elastsust. 5. Traav lennukas ja graatsiline, kuid veidi pinges. 6. Galopp on edasiviiv, tasakaalus, aga samuti pinges. 7. Tasakaalukas, tähelepanelik ja hästi käsitletav noor täkk. Sugutäku potentsiaaliga.

voore-reilender-iii voore-reilendervoore-reilender-iv

5. VOORE RIHVA, s. 07.06.2013, raudjas, mära,  i. Raksel, e. Adeelia, ei. Ando, kasv. ja om. Voore Tallid

Mõõdud: 146 – 189 – 18,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7 7 6,5 7,5 7 7 7 49
R.P.L. 7 7 6,5 7 7 7 7 70,00%
I.R. 7 7 6 7,5 7 7 7

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti hobune. Sugutüüp hästi väljendunud. 2. Keha tugev ja tihe. 3. Jalgadel kõrge päkk ja tugev kabi, ent jalad veidi peenikesed ja lühikesed keha kohta.  Esijalgad taatsirandmelised. Tagajalad sirgjoonelised. Käik keriv, rohkem esimene parem jalg. 4. Sammus astub pikalt ja avaralt ning selgelt üle jälje. 5. Traav hoogne ja heas rütmis. 6. Galopp heas tasakaalus, kolmetaktiline, aga pingestub kergelt. Hüppel avab hästi, kiire nii eest kui tagant. 7. Näitusel ülekaaluline, mis mõjutab üldpilti ja ka liikumist. Elavaloomuline ja tähelepanelik, aga veidi pinges. Näitas head hüppevõimekust.

voore-rihvavoore-rihva_7741voore-rihva-ii

6. VOORE REESIA, s. 14.06.2013, raudjas, mära,  i. Raksel, e. Voore Amee, ei. Apollo, kasv. ja om. Voore Tallid

Mõõdud: 140 – 195 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8 7 8 8 6,5 8 53,5
R.P.L. 8 8 7 8 8 6,5 8 76,43%
I.R. 8 7,5 6,5 7,5 7,5 6,5 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti hobune. Sugutüüp hästi väljendunud. 2. Ilmekas väike pea, hea pea – kaela ühendus, kõrgem kaela liitumine, lai rind, pikk selg ja pikk nimme. Ristküliku kujuline. 3. Esijalad veidi taatsirandmelised aga laia seisuga. Tagajalgade seis samuti lai, aga jalgadel püstine pöid. Eest käib välimisel kabja serval. Käigu korrektsus sirgjooneline. 4. Sammsirgjooneline, elastne ja piisava üleastumisega. 5. Traavis õlast vaba ning sirutab hästi. Lennukas ja graatsiline. 6. Galopp pinges ning kaotab kergesti rütmi. 7. Tähelepanelik ja tasakaalukas mära.

voore-reesia_8072voore-reesia_8057

7. VOORE RISSA, s. 08.06.2013, kõrb, mära,  i. Raksel, e. Abeelia, ei. Ando, kasv. ja om. Voore Tallid, koos märavarsaga i. Reims

Mõõdud: 143 – 186 – 18,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 7 7 8 7 7,5 8 52,5
R.P.L. 8 7 7 8 7 7 8 75,00%
I.R. 8 7 6,5 7,5 7 7,5 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta, hea tõutüübiga hobune. Sugutüüp hästi väljendunud. 2. Ilmekas väike pea, lühike kael, kõrge kaela asetus, madal turi ja luipu laudjas. Proportsioonis. 3. Heade kapjadega jalad. Esijalad veidi taatsirandmelised. Tagajalgade seis korrektne. Käik eest kerib ja tagant kitsas. 4. Samm hea rütmiga, sirgjooneline ja astub hästi üle jälje. 5. Traavis kerib, kõverdab hästi liigestest ning on õlast ja puusast vaba. 6. Galopp maadhaarav. puhta ja hea rütmiga, aga veidi esiotsal ning vähese seljatööga. 7. Tähelepanelik ja koostööaldis meeldiv mära.

voore-rissa_7969voore-rissa_7982
8. VOORE ROONIN
, s. 05.06.2013, tumeraudjas, täkk,  i. Raksel, e. Voore Adella, ei. Apollo, kasv. ja om. Voore Tallid

Mõõdud: 140 – 165 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8 8 8,5 8,5 8 8 57
R.P.L. 8 8 8 8 8 8 8 81,43%
I.R. 8 8 7,5 8,5 8,5 8 7,5

1. Ilma silmnähtava võõrveresuse mõjuta hea tõutüübiga pisem täkk. Sugutüüp hästi väljendunud. 2. Ilus väike pea, hea pea – kaela ühendus, kõrge kaela asetus, kõrge pikk turi ja libajas laudjas. 3. Väikeste kapjadega jalad. Esi- ja tagajalgade seis korrektne. Käik sirgjooneline. 4. Samm elastne, hea üleastumise ja selja tööga. 5. Traav suure õhufaasiga ja elastne. 6. Galopp veidi pinges, aga hea rütmiga, maadhaarav ning hea selja tööga. 7. Käsitletav, aga täkulik.

voore-roonin_1 voore-roonin_8099voore-roonin_8168voore-roonin_2

9. ARROW, s. 06.04.2013, raudjas, ruun,  i. Aksel, e. Tukkuv Eha, ei. Tukker, kasv. ja  om. Riina Säälik

Mõõdud: 138 – 173 – 18,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 7 7 7 7 7 7 49,5
A.M. 7 7 7 6 6 6,5 7 70,71%
R.P.L. 8 7 7 7 7 7 7
I.R. 7 7 6,5 7 7 7 7

1. Tõutüübilt veidi ponilikku tüüpi eesti hobune. Sugutüüp väljendunud. 2. Väike ilmekas pea, kitsas pea – kaela ühendus, lühike kael, lai rind, püstine õlg, pikk turi ja lühike selg. Keha lühemate joontega. 3. Jalgadel madal päkk. Tugevad kabjad. Esijalad veidi taatsirandmelised. Tagajalgade seis korrektne. Eest sõuab ja tagant käik lai. 4. Samm lühike, aga sirgjooneline. 5. Traav puhta rütmiga, aga eest seotud ja sõuab. Puus ja õlg töötab. 6. Galopp jäik, tihe ja veidi kiirustav, kui rütm enamvähem säilib. Hüpe jõuline ja hea tõukega. 7. Tähelepanelik, kuulekas ja koostööaldis. Veidi pelglik. Hea tarbehobune.

arrowarrow-iiarrow_p7937

10. AGENDA, 28.04.2013, võik, mära, i. Agent, e. Riti, ei. Rolf, kasv. Helin Kurisoo, om. Aarma Hobused OÜ

Mõõdud: 142 – 190 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8 6,5 7 7 7 8 51,5
A.M. 8,5 7,5 6 6,5 6,5 6,5 8 73,57%
R.P.L. 8 8 7 7 7 7 8
I.R. 8 8 6,5 7 7 7 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti hobune. Sugutüüp samuti hästi väljendunud. 2. Ilmekas pea, ilus suur silm, kitsas pea – kaela ühendus, hea asetusega kael, püstisem õlg, lai rind ja kõrge sabaasetus. Kompaktne ja proportsionaalne. Tagakõrge hetkel. 3. Jalad piisava suurusega liigestega, taga kanna/sõrgatsi liigesed sirgel joonel. Esimene parem jalg aimatavalt väändunud randmest-sõrgatsist. Tagajalgade korrektsus sirgjooneline. Käik on tagant sirgjooneline ning esimene parem jalg kerib õlast ja astub kabja välisservale. 4. Samm selge rütmiga, aga seljast veidi pinges. 5. Traav hoogne, tõukab jõuga. Seotus õlast ning sirge tagajalg ei võimalda tagant pikalt keha alla astuda ega eest suurelt avarduda. 6. Galopp lühike, kannast kõverdab jalgu, kuid ei tule kõhu alla  7. Kena tüüpiline eesti hobune. Õpib kiiresti, tasakaalukas nind meeldiv hobune. Koostööalti ja hea sangviinilise närvitüübiga sümpaatne mära. Sugumärana kasutus perspektiivne. Täku valikul jälgida jalgu. Hiirugeeniga.

agendaagenda-iiagenda_p7844

11. VOORE TESSA, s. 19.05.2010, raudjas, mära,  i. Tommi, e. Abeelia, ei. Ando, kasv. ja om. Voore Tallid

Mõõdud: 140 – 183 – 18

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 7 7 7 7,5 7 7 50,5
R.P.L. 8 7 7 7 7 7 7 72,14%
I.R. 7,5 7 6,5 7 8 7 7

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüp. Sugutüüp hästi väljendunud, märalik. 2. Väike ilmekas pea. Kehalt ruudukujuline, tihe ja lühemate joontega. Kitsas rind. Proportsionaalne. 3. Jalgadel madalapoolne päkk ja laienev kabi. Esijalgade seis korrektne. Tagajalgadel harkvarbsus. Tagajalgadel sõudmine, esimene parem jalg toetuv välimisele kabjaservale. 4. Samm heas tasakaalus. 5. Traav väga heas rütmis, lennukas ning puus ja õlg töötavad. Väikesele hobusele hea avarus ja sammude venimine. 6. Galopp heas tasakaalus, lennukas ja  heas rütmis. Hüppel jõuline. 7. Tasakaalukas, rahulik ja tähelepanlik hobune.

voore-tessavoore-tessa_p7887voore-tessa_p7916