EHKAS –  Eesti hobuse eest

17.08.2016 ülevaatusel osalevate hobuste nimekiri

17.08.2016 toimus ülevaatus Kuusalu vallas.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne.  Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste  kohta.  Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpeja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta. 

Hinded jaotuvad järgmiselt. Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp)- keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus)- samm-traav- galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik kuid soovituslik. Kui see on esitatud, moodustub hinne kahest komponendist) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanime jms.)  Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Fotod: Kersti Kalberg ja Terje Vanahans

2. aastased:

1. MUUKSI TIKKER, s. 22.05.2014, mära, kõrb, i. Teik, e. Ripsu, ei. Rolf, kasv. ja om. OÜ Muuksi Muhe

Mõõdud: 143 – 191 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 7 7 8 8 6,5 7 51
A.M. 8 7 7 8 8 6 7 72,86%
I.R. 7 6,5 7 7,5 8 6,5 7

1. Hästi väljendanud tõutüübiga. Sugutüüp mitte niihästi väljendunud, mõjub veidi täkulikult. 2. Väike proportsionaalne pea, tugeva jämeda kaela ja tugeva tagaosaga. Püstine õlg, pehmepoolne selg (kasvufaasis, tagakõrge) ja pikem nimme. 3. Jalgadel tugevad liigesed ja piisav kämmal. Esijalgade seis korrektne. Tagajalgadel kerge harkvarbsus ja sõuab. Käik eest sirge ja lai, tagant sõuab kergelt. 4. Samm avar, selge rütmiga ning töötab läbi selja. 5. Traav suur, avar, elastne ja hea rütmiga, kuid jääb natuke raskeks. 6. Galopis kiirustab ja kaotab rütmi. 7. Väga tugevas ülekaalus hetkel.

Muuksi TikkerMuuksi Tikker II
2. MUUKSI TRALLA, s. 12.05.2014, mära, hõbemust, i. Teik, e. Reia, ei. Rotser, kasv. ja om. OÜ Muuksi Muhe

Mõõdud: 139 – 178 – 17,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8 7,5 7 8,5 7 8 54
A.M. 8 8 7 7 9 7 8 77,14%
I.R. 8 7,5 7,5 7 8 7 8

1. Tõutüübilt väiksem, kergem ja kompaktsem, ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti hobune. Hästi väljendunud märatüübiga. 2. Väike ilmekas pea, väike silm, avar pea – kaela liitumine, püstine õlg, kael kõrge aga sügav (laia läbimõõduga), madal turi, ülaliini proportsioonid head. 3. Veidi väike kämblaümbermõõt keha kohta, madalad päkad. Esi- ja tagajalgade seis korrektne. Käik tagant kitsapoolne.  4. Samm hea rütmiga. 5. Traav hea rütmi ja õlavabadusega, tagajalgu kõverdab ja eest sirutab. 6. Selge kolmetaktiline rütm, kannab ennast hästi, ei kiirusta ja on tasakaalus. 7. Kaunis noor mära, julge ja hea närvikavaga. Potentsiaalikas sugumära.

Muuksi TrallaMuuksi Tralla III
3. MUUKSI TRAKS, s. 26.05.2014, ruun, kollane, i. Teik, e. Aami, ei. Aik, kasv. ja om. OÜ Muuksi Muhe

Mõõdud: 147 – 185 – 18,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8 7 8 8 8,5 6,5 54
A.M. 8 8 7 8 8 9 6 77,14%
I.R. 8 8 7 8 8 8 7

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta suurem, aga samas mitte raske eesti hobune. Sugutüüp väljendunud. 2. Ilmekas pea ja suur silm, hea pea – kaela liitumine, selgete heade üleminekutega,  heade proportsioonidega, madal pikk turi ja libajas laudjas. 3. Tugevad piisava suurusega liigestega jalad. Esi- ja tagajalgade seis korrektne. Käik tagant kitsas. 4. Samm elastne, hea üleastumisega ning selge rütmiga. 5. Traav selge ja hea rütmiga, edasipürgiv ning tugev. 6. Galopp heas tasakaalus, jõuline ja selge rütmiga. Jookseb ülesmäge. 7. Kena ratsatüübiline suurem ruun. Veidi pelgliku loomuga.

Muuksi Traks
4. RUUDU, s. 02.07.2014, mära, tumehiirjas, i. Rodeo, e. Aidi, ei. Ando, kasv. ja om. Ingrid Randlaht

Mõõdud: 133 – 165 – 16,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7 7 8 7 8 7,5 7,5 52
A.M. 7 7 8 7 8 7 7 74,29%
A.K. 7 7 7,5 7 8 7,5 7,5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti hobune. Sugutüüp hästi väljendunud. 2. Veidi kongus pea, kitsas pea – kaela liitumine, sirge selt, pikk madal turi, luipu laudjas ning kõrge sabaasetus. Arenemas. 3. Tugevate liigestega jalad. Esi- ja tagajalgade korrektsus sirgjooneline. Käik korrektne. 4. Samm elastne, hea türmiga ja piisava üleastumisega. 5. Traav hea rütmiga ning edasiviiv. 6. Galopp veidi pinges, aga tasakaalus. 7. Tasakaalukas ja arenev noor mära.

RuuduRuudu III
5. RODOLFO, s. 15.04.2014, täkk, must, i. Rüütel, e. Romina, ei. Rodeo, kasv. Kaie Peterson ja om. Kersti Kalberg

Mõõdud:  141 – 176 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8,5 6 6,5 6,5 7,5 8,5 51,5
A.M. 8 9 6 6 6 7,5 9 73,57%
I.R. 7,5 8 6 6,5 6,5 7,5 7,5

1. Väga hea tõutüübiga, kaunis ja ilma võõrveresuse mõjuta eesti hobune. Veel välja arenemata sugutüübiga. 2. Väike ilmekas pea, suur silm, väga hea pea – kaela liitumine, väga hea kaela asetus, püstine õlg, hea proportsionaalne ülaliin. Tugevalt tagakõrge. 3. Heade kapjadega jalad. Esijalgadel märgatav eetsirandmelisus ning lisaks pikk ja pehme sõrgats. Tagajalgadel kerge harkvarbsus. Käik eest sirgjooneline ja korrektne, taga aimatav sõudmine. Käik tagant kitsas, traavis paraneb. 4. Samm on seotud. 5. Traav selgelt kahetaktilise rütmiga, vähese õlavabadusega ja lühike. 6. Galopp hea rütmiga ja lõdvestunud, kuid lühike. Hüppel tähelepanelik, elastne ja hea avamisega. Hüppevõimsust jagub. 7. Sotsiaalne, hea rahuliku närvikavaga, püüdlik ja koostöötahteline arenev noor täkk. Sooviks järgmisel aastal uuesti näha.

RodolfoRodolfo II
3. aastased:

6. MUUKSI TÕRU, s. 14.06.2013, ruun, võik,  i. Tukker, e. Aami ei. Aik, kasv. ja om. OÜ Muuksi Muhe

Mõõdud: 146 – 180 – 20

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 7 6 6,5 6,5 7,5 7 48
A.M. 7 7 6 6 6 7 7 68,57%
A.K. 7 7 6 6,5 6,5 7,5 7,5
I.R. 8 7,5 6 6 6,5 7,5 7

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti hobune. Sugutüüp väljendunud. 2. Proportsionaalne, kitsas pea – kaela ühendus, tugevalt väljendunud rind, selgelt väljendunud turi, veidi pehme selg ja libajas laudjas. 3. Tugevad ja korrektsed jalad. Esijalad kergelt koondvarbsed, tagajalad harkvarbsed. Käik sirgjooneline. 4. Samm ebalev, seotud ning ilma selja kaasatusega. Ei näita väga vaba sammu. 5. Traav ponilik, lühike, selge rütmiga kuid eest veidi seotud. 6. Galopp kerge, edasipürgiv, suur ja kannab ennast. 7. Ettevaatlik, tore ja suhtlemisaldis kompaktne tarbehobune. Ebakindel küsimuse peale, samas kuuletub.

Muuksi Tõru

7. MUUKSI TÕRVIK, s. 01.06.2013, täkk, hõbekõrb,  i. Tukker, e. Andante, ei. Anakee, kasv. OÜ Muuksi Muhe ja om. Margit Martin

Mõõdud: 146,5 – 18 – 20

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8 7 7 7 7 8,5 52,5
A.M. 8 8 7 7 7 7 9 75,00%
I.R. 8 7,5 7 7 7,5 7 8
A.K. 8 8 7 7 7 7,5 8

1. Tõutüüp veidi soome hobuse mõjutusega. Hästi väljendunud sugutüübiga. 2. Ilus väike pea, tugeva veidi väheldase kaelaga sellise tugeva hobuse kohta. Head liitumised, hea ülajoon, tugev rind, pikk turi ja libajas laudjas. Proportsionaalne hobune. 3. Tugevate liigestega jalad. Laia põhjaga kabjad ja madal päkk. Esijalgade seis korrektne, tagajalgadel kerge harkvarbsus. Käik sammus eest kitsas, aga traavis paraneb. Tagant lai ja korrektne. 4. Samm hea rütmiga. 5. Traav avar ja jõuline, selge rütmiga. Tagajalast kõverdab, eest vähem. 6. Galopis kaotab rütmi, aga samas jõuline ja tõukav. Ei kanna ennast hästi. 7. Kuulekas, koostöövalmis, temperamentne, samas hästi alluv ja julge hobune. Vabaliikumises elav ja kergelt erutatud. Täkk Tukkeri järglasena kindlasti oluline ära märkida ja kasutada.
Muuksi Tõrvik IIIMuuksi Tõrvik Iv
8. MUUKSI ASI ANTS, s. 16.04.2013, ruun, valkjaskollane,  i. Apollo, e. Tooni, ei. Toonik,  kasv. ja om. OÜ Muuksi Muhe

Mõõdud: 139 – 170 – 18

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7 7,5 8 7,5 9 8 8 55
A.M. 7 7 8 8 9 8 8 78,57%
I.R. 7 7,5 8 7 8,5 7,5 8

1. Universaaltüübiline väiksem eesti hobune. Sugutüüp väljendunud. 2. Veidi suur pea, massiivne õlg, heakõrgema kaela liitumisega, avar pea – kaela liitumine, head proportsioonid ülaliinil. 3. Jalgadel lühike kämblaluu. Esi- ja tagajalgade seis korrektne. Käik sirgjooneline. 4. Samm hea rütmiga, piisava üleastumisega ning seljatööga. 5. Traav avar, elastne ja hea rütmiga. 6. Galopp kerge, hea rütmiga ja tasakaalus. 7. Väiksem, uudishimulik ja temperamentne tarbehobune.

Muuksi Asi Ants Muuksi Asi Ants II

9. MUUKSI TÕMMU, s. 12.06.2013, ruun, ulukvõik,  i. Tukker, e. Ripsu, ei. Rolf, kasv. ja om. OÜ Muuksi Muhe

Mõõdud: 150 – 179 – 19,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7 8 7 6 7 8 7,5 50,5
A.M. 7 8 6,5 6 7 8 7 72,14%
A.K. 7 7,5 7 6 7 8 8
I.R. 6,5 7,5 7 6,5 7 8 7

1. Tõutüübilt sportlikku tüüpi,  suurem ja kõrgejalgsem eesti hobune. Sugutüüp väljendunud. 2. Väike ilmekas pea, hea pea-kaela ühendus, kõrge asetusega ratsahobuselik kael, hea ülaliin, pikk väljendunud turi, libajas laudjas. 3. Tugevate, kehale vastavate liigestega jalad. Esi- ja tagajalgade seis korrektne. Käik kitsas. 4. Samm vaba, selge rütmiga ja kannab ennast. 5. Traav maadhaarav. Sõuab, aga samas edasiviiv. 6. Galopp suur, elastne, ratsahobuselik, hea rütmiga ja kannab ennast. 7. Sümpaatne ratsahobusetüübiline kasutushobune, tasakaalukas, hea iseloomuga ning väga meeldiv. Tugeva sangviinilise närvitüübiga.  Samuti väärivad tähelepanu tugevad aborigeensed märgisted ja selge must jutt seljal.

Muuksi Tõmmu

10. RENDER s. 18.07.2013, täkk, raudjas,  i. Raksel, e. Ruja, ei. Rodeo, kasv. ja om. Kersti Kalberg

Mõõdud:  145,5 – 179 – 20

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8,5 8 8 7,5 7,5 7 8 54,5
A.M. 9 8 8 7 7 7 8 77,86%
I.R. 8 7,5 7,5 7,5 7,5 7 8

1. Ilma märgatava võõrversuse mõjuta hea universaalse tüübiga eesti hobune. Sugutüüp hästi väljendunud ja ilmekas. 2. Proportsionaalne ilmekas pea, avar pea – kaela liitumine, hea kaelaasetus, heade üleminekutega ülaliin, pikk madal turi ja veidi pikk nimme. Üldiselt pikemate joontega. 3. Tugevate liigestega jalad, korrapärased nurgad ja väga head kabjad. Esijalgadel kerge harkvarbsus ja veidi madal päkk. Tagajalgadel vähene harkvarbsus. Käik eest korrektne, tagant veidi kitsam ja sõuab vähesel määral. 4. Samm lõdvestunud, selge rütmi ja suure sammuulatusega. 5. Traav aktiivne, selge kahetaktilise rütmiga, keskmise õlavabadusega ja kõverdab kannast jalgu. 6. Galopis ei keskendu, kiirutab ja kaotab tasakaalu. Pigem allamäge. Hüppel võimaline avama, tugeva tagaotsaga. Hüppevõimsus hea. Jalgadest veidi laisk. 7. Kontaktialdis, hea närvikavaga, tähelepanelik ja  uudishimulik noor täkk. Sugutäku potensiaaliga.

RenderRender III
Render II Render V
4. aastased ja vanemad:

11. VOORE ASTRON, s. 18.06.2012, hiirjas, täkk,  i. Apollo, e. Abeelia, ei. Ando,  kasv. Voore Tallid, om. Aili Mihkelson

Mõõdud: 147 – 178 – 19,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8 7,5 7,5 8,5 8,5 8 56
A.K. 8 8 7,5 7,5 8 8,5 8 80,00%
I.R. 8 7,5 7 7,5 9 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti hobune. Hästi väljendunud sugutüübiga, täkulik. 2. Proportsionaalne, pigem ruudukujuline ülemäge hobune. Tugeva ja tiheda ehitusega ning kompaktne. Kõrge turi. 3. Tugevate liigeste ja heade kapjadega jalad. Esijalgade seis korrektne, tagajalgadel kerge harkvarbsus ja pehmepoolne sõrgats. Käik tagant lai, eest kerib esimest paremat jalga. 4. Samm maadhaarav ja töötab läbi selja. 5. Traav avar, elastne ja maadhaarav. Töötab hästi läbi selja. 6. Galopp heas tasakaalus, kerge, hea rütmiga ja kandev. Võiks olla veelgi jõulisem. 7. Suhtlemisaldis sümpaatne ja meeldiv noor täkk.

Voore Astron IVVoore Astron II
12. AURA, s. 27.05.2012, mära, ulukvõik,  i. Apollo, e. Elviira, ei. Eskort, kasv. Aivo Välja  ja om. OÜ Muuksi Muhe

Mõõdud: 147,5 – 194 – 19,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 8 6 7,5 8 7 8 52
A.M. 7 8 6 7 8 7 8 74,29%
A.K. 8 7,5 6,5 8 7 7 7,5
I.R. 7,5 8 6 7,5 8 7 8

1. Tõutüüp nähtava soome hobuse mõjutusega. Sugutüüp hästi väljendunud. 2. Sirge profiil, väike silm, hästi joonistunud ülaliin ning kõrge pikk turi. 3. Tugevad jalad ja head kabjad. Lühem esijalg. Esijalad koondvarbsed. Tagumine parem jalg sõrgatsist väändunud. Käik keriv. 4. Samm maadhaarav, hoogne ja hea seljatööga. 5. Traav suure siruulatusega, hea õlavabadusega, hea rütmiga, edasiviiv ja jõuline. 6. Galopp selge taktiga, jõuline ja kannab ennast hästi. 7. Aborigeensed märgised. Kena sangviinilise närvitüübiga mära. Elastne ja avara liikumisega. Perspektiivikas sugumärana.

AuraAura II
13. ARAGON,
s. 16.06.2011, ruun, kõrb, i. Aksel, e. Robin, ei. Regent, kasv. Priit Ojamaa ja om. Kersti Kalberg

Mõõdud:  142 – 177 – 18

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
9 7,5 6 7 9 6,75 8,5 53,75
A.M. 9 8 6 7 9 7 9 76,79%
I.R. 9 7 6 7 9 6,5 8

1. Väga hästi väljendunud kergema tõutüübiga. Sugutüüp vähem väljendunud, mõjub märalikult. 2. Lühemate joontega, libajas laudjas, kõrge sabaasetus,  madal, kuid piisava pikkusega turi, ilmekas, väike pea, massiivne õlg, kitsas pea-kaela ühendus, keskmisest lühem kael. 3. Jalad väikeste liigeste ja pehmete sõrgatsitega. Esijalgade seis korrektne. Vasak tagumine jalg väändunud. Käik sirgjooneline, eest lai ja tagant kitsas. 4. Samm hea rütmiga ja piisava üleastumisega. 5. Traav hea rütmiga, avar ja ülesmäge. Kannab ennast hästi ja sirutab piisavalt. Väikese hobuse kohta suur traav. 6. Galopp tihe ja pinges, kuid püsib rütmis. Hüppel tähelepanelik ja kiire. Avab tagant. 7. Uhke hoiakuga, temperamentne ja koostööaldis hobune.

AragonAragon II
14. TUUS, s. 06.04.2007, ruun, raudjas, i. Trevor, e. Etti, ei. Eskort, kasv. Priit Ojamaa ja om. Mia Lahtvee

Mõõdud:  149 – 178 – 19,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 6,5 7 7 7 6,5 8,5 50
A.M. 7 7 7 7 7 6 9 71,43%
I.R. 7,5 6 6,5 6,5 6,5 6,5 7,5

1. Tõutüübilt soome hobuse mõjutustega tugevam universaaltüübiline eesti hobune. Sugutüüp hästi väljendunud. 2. Hea pea – kaela liitumine, kõrge lühike turi, nõgus pehme selg, luip laudjas, pikk nimme ja  kõrge sabaasetus. 3. Jalad veidi väikeste liigestega, madala päka ja lühikese kämblaga. Esijalgade seis korrektne, tagajalgadel sirge põlvenurk. Käik sammus kitsas, traavis kerib, aga käigu laius paraneb. 4. Samm jõuline ja heas rütmis. 5. Traav on eest avar ja õlast vaba. Tagajalast sirge. Veidi jõuetu. 6. Galopp hea rütmiga ja tasakaalus. Joostes sirge tagajalg ja sooviks jõulisemat tõuget. Hüppel innukas. 7. Sümpaatne, väga koostöövalmis ja tähelepanelik universaaltüübiline kasutushobune.

Tuus IITuus