EHKAS –  Eesti hobuse eest

17.11.2016 Tihuse ülevaatuse

17.11.2016 toimus Tihuse Turismitalus noorhobuste ülevaatus.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne. Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste  kohta.  Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpeja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta. 

Hinded jaotuvad järgmiselt. Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp)- keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus)- samm-traav- galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik kuid soovituslik. Kui see on esitatud, moodustub hinne kahest komponendist) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanime jms.)  Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindajad: Helin Kurisoo, Annika Maripuu ja Priidu Tikk

3 – aastased märad ja ruunad:

1. AKTSIA, s. 24.04.2013, mära, helekollane, i. Anakee, e. Arabella, ei. Askar, kasv. ja om. Tihuse Turismitalu

Mõõdud: 141,5 – 176 – 18,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8,5 8 7,5 7,5 8 8 7,5 55
A.M. 8 7,5 7 7,5 7,5 7,5 8 78,57%
H.K. 8 7,5 7 7 7 7 7
P.T. 9 8 8 7,5 9 9 7

1. Hästi väljendunud tõutüüp. Sugutüüp samuti hästi väljendunud. 2. Ilus pea, hea kukal ning kael, hea pea – kaela liitumine, kõrge kaela – keha liitumine, tugev õlg, väheldane turi, pikk ja veidi nõrk nimme ning tugev laudjas. 3. Lühike esijalg. Esijalgade seis korrektne, tagajalgade seis veidi kitsas. Käik korrektne. 4. Samm keskmise pikkusega, tasakaalukas ning piisava üleastumisega. 5. Traav hea rütmiga, aga seljast  väga jäik ja pinges. 6. Galopp hea rütmiga ja heas tasakaalus. Keskmise pikkusega. Seljast veidi pinges. 7. Hobuse esitus jääb täna pingesse. On näha, et liikumine oleks palju parem, kui suudaks lõdvestuda.

aktsia

2. EERA, s. 21.02.2013, mära, kõrb, i. Euro, e. Reti, ei. Rosett, kasv. ja om. Tihuse Turismitalu

Mõõdud: 144 – 189 – 20

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8 7 7 7 8 45
A.M. 7 7,5 7,5 6 6 7 64,29%
H.K. 7 6,5 7,5 7 6,5 7
P.T. 9 9 6 7,5 7,5 9

1. Hea tõutüübiga eesti hobune. Sugutüüp samuti väljendunud. 2. Ilus pea, hea pea – kaela liitumine, keskmise pikkusega kael, püstine abaluu, väike turi, pikk selg, pikk nimme ja väga tugev laudjas. Tundub tagakõrge. Tugevama kehaehitusega hobune. 3. Tugevate liigestega jalad. Lühemapoolne esijalg. Esijalgade seis eest kitsas, tagajalgade seis korrektne. Käik eest veidi kitsas ja kerib. 4. Samm lõdvestunud ja töötab läbi selja, aga lühike. Astub täpselt jälge. 5. Traav heas tasakaalus, aga allamäge ning jääb veidi lühikeseks ja raskeks. “Tiksus” ühtlase rütmiga traavi. 6. Ei näidanud galoppi ja hüpet. 7. Väga tasakaalukas ja rahulik hobune. Sebroidsed märgised.

eera-2eera

3. EKVADOR, s. 26.02.2013, ruun, kõrb, i. Euro, e. Rosella, ei. Romeo, kasv. ja om. Tihuse Turismitalu

Mõõdud: 146 – 193 – 20

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7 7 8 7,5 8 7 44,5
A.M. 7,5 7 8 7 8 7 63,57%
H.K. 7 7 7 7 7,5 7
P.T. 7 7 8 8 9 7

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüp. Sugutüüp hästi väljendunud. 2. Ilmekas pea, kukal võiks olla pikem, kõrge pea – kaela liitumine, sirge kael, kõrge kaela liitumine, hea pikk turi, pikk nimme ja tugev laudjas. Selgelt ristkülikukujuline. 3. Tugevate liigestega jalad. Esijalgade seis korrektne. Tagajalgadel sirgjooneline kannaliiges. Selle kehe jaoks võiks käik olla veidi laiem. 4. Samm hea rütmiga, piisava üleastumisega ning piisava selja tööga. 5. Traav heas tasakaalus ja hea rütmiga. Tagajalad töötavad liigestest väga hästi. 6. Ei näidanud galoppi ja hüpet. 7. Tore tarbehobune.

ekvador-2ekvador

4. LAGOMERA, s. 10.06.2013, mära, hiirjas, i. Laaser, e. Rooma, ei. Rosett, kasv. ja om. Tihuse Turismitalu

Mõõdud: 141 – 191,5 – 20

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 8 7,5 7 8 7 8 53
A.M. 6,5 6,5 7 6,5 8 6,5 7 75,71%
H.K. 7,5 8 7 7 8 6,5 7,5
P.T. 8 9 8 8 8 8 9

1. Tõutüüp piisavalt väljendunud. Sugutüüp hästi väljendunud. 2. Pea võiks olla veidi väiksem, madal väike turi, tugev õlg ja tugev laudjas. Tagakõrge. 3. Lühem esijalg.  Esijalgade seis korrektne. Tagajalad veidi harkvarbsed. Käik korrektne. 4. Samm pinges ja seotud. 5. Traav kerge ja elastne, heas tasakaalus, piisavalt avar ning hea rütmiga. Tagajalad töötavad hästi. 6. Galopp heas tasakaalus, aga jäi veidi pingesse. Ei töötanud läbi selja ja galopp jäi seetõttü lühikeseks. 7. Eesti hobusele omase temperamendiga väga meeldiv mära.

lagomeralagomera-2

5. LAPERLA, s. 02.04.2013, mära, kõrb, i. Laaser, e. Telvi, ei. Toor, kasv. ja om. Tihuse Turismitalu

Mõõdud: 147,5 – 188 – 20

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 7,5 8 7 8,5 7 9 55
A.M. 8 7 8 7 8,5 7 8 78,57%
H.K. 7 7,5 8 6 8,5 7 9
P.T. 9 8 8 7 8 6 9

1. Märgatava soomehobuse mõjutusega tõutüüp. Sugutüüp hästi väljendunud. 2. Ilus, väike ja ilmekas pea, lühike kukal, sirge kael, tugev õlg, püstine abaluu, keskmine turi tugev sirge selg ja tugev laudjas. Hobune on veidi kandiline ja vähese lihastikuga. 3. Tugevate liigestega jalad. Esi- ja tagajalgade seis korrektne. Käik samuti korrektne. 4. Samm väga ettevaatlik ja jääb seetõttu veidi pingesse ja lühikeseks. 5. Traav ülesmäge, avar, õlast vaba, heas tasakaalus ja hea rütmiga. Tagajala liigesed kõverduvad väga hästi. 6. Galopp jääb veidi pingesse ja seetõttu lühikeseks. 7. Tasakaalukas ja meeldiv mära.

laperlalaperla-2

6. LEEK, s. 18.02.2013, ruun,  raudjas, i. Laaser, e. Revalia, ei. Rosett, kasv. ja om. Tihuse Turismitalu

Mõõdud: 147 – 185 – 20,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8,5 8 8 8 8 8,5 57
A.M. 8,5 9 8 7 7 7 9 81,43%
H.K. 9 9 8 7 7 7 9
P.T. 7 7 8 9 9 9 7

1. Märgatava soome hobuse mõjutusega tõutüüp. Sugutüüp hästi väljendunud. 2. Ilmekas pea, hea pikkusega kael, kõrge liitumisega, hea tugev õlg, libajas abaluu, keskmine turi,  hea ülajoon, tugev nimme ja laudjas. Ilusa proportsionaalse kehaehitusega. 3. Tugevad korrektsed jalad. Esi- ja tagajalgade seis korrektne. Käik tundub veidi taaruv. 4. Samm hea rütmiga, piisava üleastumisega ning heas tasakaalus. 5. Traav ülesmäge, hea rütmi ja tasakaaluga, ent seljast veidi pinges. 6. Galopil ei tööta läbi selja. 7. Tasakaalukas ja koostööaldis hobune. Liikudes ei kasutanud selga, kuid samas ülesmäge ja hea tasakaaluga hobune.

leek-2leek

7. LENDUR, s. 09.03.2013, ruun, raudjas, i. Laaser, e. Vektra, ei. Vigur, kasv. ja om. Tihuse Turismitalu

Mõõdud: 148,5 – 180 – 21

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8,5 7,5 8 8 8 8 56
A.M. 8 8 8 7 7 7,5 7 80,00%
H.K. 8 8 7,5 7 7 7 7
P.T. 8,5 9 7 9 9 9 9

1. Märgatava soome hobuse mõjutusega väljendunud tõutüüp. Sugutüüp väga hästi väljendunud. 2. Ilus väike pea, lühike kukal, tugev õlg, madal pikk turi, hea seljajoon, hea nimme ja selg ning tugev laudjas. Harmooniliste ühendustega 3. Esijalgade seis korrektne. Tagajalgade sõrgats pehme ja seis veidi kitsas. Käik korrektne. 4. Samm heas rütmis ja piisava üleastumisega. 5. Traav jääb õlast kinniseks ja jäigaks ning on lühike. 6. Galopp heas tasakaalus ja piisava pikkusega sellele hobusele. 7. Tore rahuliku olemisega tarbehobune.

lendurlendur-2

8. LOUISIANA, s. 27.02.2013, mära, helevõik, i. Laaser, e. Viplala, ei. Vaks, kasv. ja om. Tihuse Turismitalu

Mõõdud: 153 – 196 – 21

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7 8 7 7 8 8 8 53
A.M. 7,5 7,5 6 7 7,5 8 7,5 75,71%
H.K. 7 7 7,5 7 6,5 7 8,5
P.T. 7 9 8 7 9 9 7

1. Hästi väljendunud tõutüüp, veidi tugevama kehaehitusega. Sugutüüp hästi väljendunud. 2. Pea võiks olla veidi väiksem. Lühike kukal, keskmise pikkusega kael, sooviks paremat kaela – keha liitumist. Lai rind ja tugev õlg, keskmise pikkusega turi, hea seljajoon ning tugev laudjas. 3. Kuivad jalad. Esijalgade seis lai, tagajalgade seis kitsas. Käik eest lai. 4. Samm heas rütmis, töötab läbi selja ning piisava üleastumisega. 5. Traav heas tasakaalus ning hea rütmiga. Piisava pikkusega, aga seljast väga jäik. Väikese avarusega, allamäge ja jääb raskeks. 6. Galopp heas tasakaalus ja ülesmäge, aga jääb veidi raskeks. 7. Tasakaalukas ja koostööaldis hobune.

louisiana

9. RAMINA, s. 09.02.2013, mära, kollane, i. Rikoshet, e. Vandela, ei. Vaks, kasv. ja om. Tihuse Turismitalu

Mõõdud: 142 – 184 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 7 7 8 7,5 7,5 8 53
A.M. 7,5 7 6,5 7 7 7 8 75,71%
H.K. 8 6,5 6,5 7 6,5 6,5 8
P.T. 9 8 7,5 9,5 9 9 7

1. Tõutüüp hästi väljendunud. Sugutüüp hästi väljendunud. 2. Ilmekas väike pea, hea kael, sooviks paremat pea – kaela liitumist, madal lihaseline turi, pehme selg tõusev nimme ja tugev laudjas. Lühikesed liitumised. 3. Lühike esijalg. Esijalad tunduvad nõrgad. Tagajalgadel väike kannaliiges ja sirge nurgaga pehme sõrgats. Käik korrektne. 4. Samm heas rütmis, elastne, töötab läbi selja ning piisava üleastumisega. 5. Traav piisava pikkusega selle hobuse jaoks. Piisava üleastumise ning selja tööga. Sooviks rohkem avarust käigus. 6. Galopp lühike ja pinges. Heas tasakaalus. 7. Väga koostööaldis ja kiire reaktsiooni ning liigutustega hobune. Armsa olekuga, otsis inimese kontakti, püüdlik mära.

ramina

10. RIKOTTA, s. 14.03.2013, mära, hõbemust, i. Rikoshet, e. Erinova, ei. Eliit, kasv. ja om. Tihuse Turismitalu

Mõõdud: 137 – 184 – 18,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8 7 7,5 7 7 8 52,5
A.M. 8 7 6,5 6 6 6 8 75,00%
H.K. 7 7 7 7 6 6 8
P.T. 9 9 8 9 9 9 7

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Sugutüüp hästi väljendunud. 2. Ilmekas pea, sooviks paremat pea – kaela liitumist, keskmine turi, hea pikkusega aga veidi nõrk selg, nimme võiks olla tugevam ning tugev laudjas. 3. Tugevad kuivad jalad. Lühem esijalg. Esijalgadel ebakorrapärane kabi, aga seis korrektne. Tagajalgade seis kitsapoolne. Käik korrektne. 4. Samm jääb pingesse ja lühikeseks, ei tööta läbi selja. 5. Traav tihe, seotud ja lühike ning vähese selja tööga. 6. Galopp esiotsal, lühike ja tihe. Kaotab kergesti rütmi, tundub kohati ebapuhas. 7. Püüdlik ja tasakaalukas hobune. Vajalik väikesekasvulise eesti hobuse taastamiseks.

rikotta-2rikotta

11. RIKU, s. 25.03.2013, mära, ahkmust, i. Rikoshet, e. Ruuli, ei. Rosso, kasv. ja om. Tihuse Turismitalu

Mõõdud: 134 – 192 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 7 7 8 8 7 8,5 53,5
A.M. 7,5 6,5 7 7,5 7,5 7,5 8 76,43%
H.K. 7 6 7 7 7 6 8
P.T. 9 9 7 9 9 8 9

1. Tõutüüp piisavalt väljendunud. Sooviks paremat tõutüüpi. Sugutüüp hästi väljendunud. 2. Ilus ilmekas pea, madal kaela – keha liitumine, püstine õlg, püstine ja lühike abaluu, madal turi, luip ja tugev laudjas, tagakõrge. 3. Väga lühikesed jalad. Jalgade seis korrektne. Käiks samuti korrektne. 4. Samm võiks olla pikem. Töötab väga hästi läbi selja ja on väga lõdvestunud. 5. Traav hea rütmiga ja heas tasakaalus. Lühikese sammupikkusega, samas piisava õlavabadusega. 6. Galopp samuti heas tasakaalus ja väga hea rütmiga. Jääb veidi lühikeseks ja esiotsale. 7. Tasakaalukas, töötahteline, tegi kõike hea meelega ning pingevabalt.

riku-2riku

12. RIMMI, s. 08.05.2013, mära,kõrb, i. Rikoshet, e. Timmi, ei. Toor, kasv. ja om. Tihuse Turismitalu

Mõõdud: 143 – 176 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8 7,5 8 8 7,5 8,5 55,5
A.M. 8 7 7 8 8 7,5 8 79,29%
H.K. 7 7 7 7,5 7,5 7,5 8
P.T. 8 9 8 9 9 7 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tugevamat tüüpi eesti tõugu hobune. Sugutüüp võiks olla paremini väljendunud. 2. Hea kukal, ilus kael, tugev õlg, piisav turi, pikk selg ja tugev luip laudjas. Ristkülikukujuline. 3. Esi- ja tagajalgade seis korrektne. Käik samuti korrektne. 4. Samm on lõdvestunud ja töötab hästi läbi selja. Piisava üleastumisega ning hea rütmiga. 5. Traav lennukas ja piisava õhufaasiga, aga jääb õlast veidi seotuks. Hea tasakaaluga. 6. Galopp hea rütmiga, hea selja tööga ja heas tasakaalus, aga veidi allamäge. 7. Hea selge peaga rahulik ja lõdvestunud hobune.

rimmi

13. TIAARA, s. 15.04.2013, mära, raudjas, i. Tember, e. Ariisiko, ei. Aaren, kasv. ja om. Tihuse Turismitalu

Mõõdud: 142 – 185,5 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
9 9 8 8 9 7,5 9 59,5
A.M. 8,5 8 7,5 7,5 9 8 9 85,00%
H.K. 9 9 7,5 7 9 7,5 9
P.T. 9 9 9 9 9 7 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väga hästi väljendunud. 2. Ilmekas pea, hea keskmise pikkusega kael ja kukal, sooviks veidi paremat pea – kaela liitumist, keskmine turi, hea seljajoon ja tugev nimme ning libajas laudjas. 3. Väikeste kapjadega jalad. Esi- ja tagajalgade seis korrektne. Käik samuti korrektne. 4. Samm seljast veidi jäik ja seotud. hea rütmiga, aga vähese üleastumisega. 5. Traav suure õhufaasiga, avar, hea rütmiga ning heas tasakaalus, õlast vaba. Väga hea tagajalgade töö. Sooviks paremat selja tööd. 6. Galopp hea rütmiga ning heas tasakaalus. Sooviks paremat selja tööd. 7. Väga meeldiv hobune.

tiaara-2tiaara

14. VAKANTS, s. 07.04.2013, ruun, helekollane, i. Vaks, e. Röövlitütar Ronja, ei. Rodeo, kasv. ja om. Tihuse Turismitalu

Mõõdud: 154 – 179 – 20

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
6,5 7 8 8 8,5 8 7 53
A.M. 7 7,5 8 7,5 8 8 8 75,71%
H.K. 7 7 8 7,5 8 8 7
P.T. 5 7 7,5 9 9 7,5 5

1. Sooviks paremini väljendunud tõutüüpi. Suuremakasvuline eesti hobune. Sugutüüp hästi väljendunud. 2. Sooviks ilmekamat pead, lühike kukal, hea pikkusega kael ja kaela ühendus, hea turi, pikk sirge selg ja pikk nimme. Veidi puudulik lihastus. 3. Pikad tugevad jalad. Jalgade seis korrektne. Tagajalgade sõrgats pehme. Käik korrektne. 4. Samm hea pikkusega, piisava üleastumisega ja hea seljatööga. 5. Traav ülemäge, suure õhufaasiga, heas tasakaalus ja hea rütmiga. Õlast vaba. 6. Galopp samuti ülesmäge, heas rütmis ja väga hea tasakaaluga. 7. Hobune jätab kandilise mulje. Ei näidanud täna üles väga suurt liikumistahet.

vakants-2vakants

15. VELVE, s. 30.09. 2013, mära, valkjaskollane, i. Vaks, e. Relli, ei. Rosett, kasv. ja om. Tihuse Turismitalu

Mõõdud: 154 – 190,5 – 21

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
6,5 7 8,5 8,5 9 9 8 56,5
A.M. 7 7 8 8 9,5 9 9 80,71%
H.K. 7 7 8 8 9 9 9
P.T. 5 7 9 9 9 9 5

1. Sooviks paremini väljendunud tõutüüpi. Suuremakasvuline eesti hobune. Sugutüüp hästi väljendunud. 2. Sooviks ilmekamat pead, hea kukal, sooviks paremat pea – kukla ühendust. Püstine abaluu, lühike laudjas. Lihastus võiks olla parem. 3. Jalgade seis korrektne. Käik samuti korrektne. 4. Samm on vaba, hea pikkusega, suure üeastumisega, hea rütmiga ning hea selja tööga. 5. Traav suure õhufaasiga, lennukas, väga hea selja tööga ning üleastumisega. 6. Galopp on avar ja ülesmäge, väga heas tasakaalus ning hea selja tööga. 7. Tasakaalukas, rahulik ja hea töötahtega tarbehobune.

velve

16. VERANO, s. 17.02.2013, mära, raudjas, i. Vaks, e. Reisi, ei. Roman, kasv. ja om. Tihuse Turismitalu

Mõõdud: 145 – 194,5 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8 7,5 8 8 8 8 55,5
A.M. 8 7,5 8 7,5 7 7 7 79,29%
H.K. 8 8 7 7,5 7 7 7
P.T. 8 9 7 9 9 9 9

1. Äratuntava eesti hobuse tõutüübiga. Sugutüüp hästi väljendunud. 2. Raske pea – kaela ühendus, keskmise pikkusega kael, keskmine turi ja selg ning tugev nimme. 3. Esi- ja tagajalgade seis korrektne. Esijalgadel ebakorrapärased kabjad. Tagajalgade sõrgats pehme. Käik korrektne. 4. Sammus töötab hästi läbi selja, heas tasakaalus ning hea rütmiga. 5. Traav on õlast seotud, piisava pikkudega ja piisava õhufaasiga. 6. Galopp jääb samuti õlast seotuks, piisava pikkusega, heas tasakaalus ja hea rütmiga. 7.  Meeldiv mära.

verano-2verano

17. VIIDE, s. 26.03.2013, mära, raudjas, i. Vaks, e. Ekstra, ei. Elkar, kasv. ja om. Tihuse Turismitalu

Mõõdud: 152 – 188 – 20

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 7,5 8 8 8 8 8 55
A.M. 7,5 7,5 8 7 7 7 8 78,57%
H.K. 8 8 8 7 7 7 8
P.T. 6,5 7 7 9 9 9 8

1. Hästi väljendunud tõutüübiga suuremakasvuline eesti hobune. Sugutüüp hästi väljendunud. 2. Ilmekas pea, hea pea – kukla ühendus, raske pea – kaela ühendus, kõrge kaela – keha liitumine, libajas abaluu, keskmine turi, hea selg, tõusev nimme ja tugev laudjas. Lihastus võiks olla parem. Harmooniline kehaehitus. 3. Jalgade seis korrektne. Käik samuti korrektne. 4. Samm pikk, piisava üeastumisega, seljast veidi jäik ning korrektse rütmiga. 5. Traav suure õhufaasiga, lennukas, väga hea selja tööga ning üleastumisega. Jääb veidi seotuks. 6. Galopp on ülesmäge ja väga heas tasakaalus. Jääb veidi seotuks. 7. Väga hea liikumisega töökas ja tasakaalukas hobune.

viide-2viide

18. VIKKEL, s. 03.03.2013, ruun, raudjas, i. Vaks, e. Retro, ei. Regaal, kasv. ja om. Tihuse Turismitalu

Mõõdud: 150 – 187,5 – 20

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
Ümard. 7 7 8 7,5 7,5 7 8 52
A.M. 7,5 7 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 74,29%
H.K. 7 7 8 8 7 7 8
P.T. 7 7 8 7 8 7 8

1. Hästi väljendunud tõutüübiga. Meenutab soome hobust. Sugutüüp hästi väljendunud. 2. Sooviks väiksemat pead, pea – kaela ühendus võiks olla parem, sirge kael, hea turi, sirge selg, pehme nimme ja tugev laudjas. 3. Piisavalt tugevad jalad sellele kehale. Jalgade seis korrektne. Käik samuti korrektne. 4. Samm piisava üeastumisega, töötab hästi läbi selja ning hea rütmiga. 5. Traav on õlast kinni. 6. Galopp jääb lühikeseks. Hea tasakaaluga. 7. Hea tarbehobune.

vikkel-2vikkel

19. VISIIT, s. 14.04.2013, ruun, kõrb, i. Vaks, e. Epa, ei. Ettur, kasv. ja om. Tihuse Turismitalu

Mõõdud: 145 – 184 – 21

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8 8 8 8 7 8 55
A.M. 8 8 8 7,5 7,5 7,5 8 78,57%
H.K. 7 8 7 7 7 7 8
P.T. 8 8 8 9 9 7 8

1. Hästi väljendunud tõutüübiga. Sugutüüp hästi väljendunud. 2. Ilus pea, madal turi, tugev laudjas. 3. Tugevad jalad. Esi- ja tagalgade seis korrektne. Käik samuti korrektne. 4. Samm piisava üeastumisega, töötab läbi selja ning hea rütmiga. 5. Traav elastne, heas tasakaalus ning hea rütmiga. 6. Galopp hea rütmiga ning heas tasakaalus. 7. Tasakaalukas, rahulik ja töötahteline tarbehobune.

visiit-2visiit

20. VITRIIN, s. 23.04.2013, ruun, raudjas, i. Vaksal, e. Alibi, ei. Aik, kasv. ja om. Tihuse Turismitalu

Mõõdud: 148 – 191,5 – 21

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7 7,5 8 8 8 7 7 52,5
A.M. 7,5 7,5 8 8 7,5 7 7,5 75,00%
H.K. 7 7,5 8 7,5 7,5 7 7
P.T. 6 7 8 9 9 7 7

1. Hästi väljendunud tõutüübiga. Sugutüüp hästi väljendunud. 2. Sooviks paremat pea – kaela ühendust, tugev õlg, hea turi, pehmepoolne ja lühike selg, lühike nimme ja tugev laudjas. Kompaktne hobune. 3. Jalgade seis korrektne. Käik samuti korrektne. 4. Samm on pikk ja lõdvestunud. Astub piisavalt üle jälje. hea selja töö. 5. Traav elastne, heas tasakaalus ja korrektse rütmiga. 6. Galopp jääb esiotsale raskeks. 7. Tore tarbehobune.

vitriinvitriin-2

21. APRIKOOS, s. 03.04.2013, mära, kollane, i. Apollo, e. Rio-Moskito, ei. Ruttar, kasv. ja om. Halliki Hanso

Mõõdud: 140 – 177 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8,5 8 6,5 8 8 7,5 8 54,5
A.M. 8,5 8 6,5 8 7,5 6,5 8 77,86%
H.K. 8 8 6 7 7 6,5 8
P.T. 9 7,5 7 9 9 9 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjute eesti tõugu hobune. Sugutüüp väga hästi väljendunud. Märalik. 2. Väike ilmekas pea, hea kukal, kõrge pea – kaela liitumine, tugev õlg, pikk ja lihaseline turi, lühike selg, ning  tugev nimme ja laudjas. 3. Jalgadel väikesed randmeliigesed. Esijalg võiks olla pikem. Esijalgade korrektsus veidi kitsas, tagajalgade korrektsus samuti kitsas ja veidi harkvarbne. Käik sammus ja traavis tagant kitsas. 4. Samm hea ühtlase rütmiga, astub piisavalt üle jälje ja töötab läbi selja. 5. Traav hea rütmiga ning heas tasakaalus. Hea tagajalgade töö. Õlast veidi seotud. Võiks olla vabam ja elastsem. 6. Galopp lühike ja pinges. Kaotas tasakaalu. Sooviks rohkem elastsust. 7. Tasakaalukas ja mõistlik meeldiv mära.

aprikoos

22. MUUKSI RALLA, s. 25.06.2013, mära, hõbekõrb, i. Rob Roy, e. Vigri, ei Vihur, kasv. Muuksi Muhe OÜ ja om. Halliki Hanso

Mõõdud: 145 – 178 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 7,5 6,5 8 7,5 7,5 8 53
A.M. 8,5 7,5 6 8 7,5 7,5 8 75,71%
H.K. 7,5 7,5 6,5 8,5 7 6,5 7
P.T. 8 7,5 7 8 8 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjute eesti tõugu hobune. Väga hästi väljendunud tõu- ja sugutüübiga. 2. Ilus pea, hea pikkusega kael, veidi madal kaela liitumine kehaga, raske pea – kaela liitumine, keskmine turi, hea pikkusega selg, nõrgapoolne nimme, pikk ja tugev laudjas, kehalt veidi lahjavõitu. 3. Heade liigestega jalad. Esijalad veidi harkvarbsed ja traavis kerib esimene parem jalg. 4. Samm hea rütmiga, piisava üleastumisega ning hea selja tööga. 5. Traav elastne, hea rütmiga ning heas tasakaalus, kuid sooviks suuremat õlavabadust. 6. Galopp heas tasakaalus, aga veidi lühike ja pinges. 7. Väga meeldiv mära, aga täna jääb veidi pingesse.

muuksi-ralla