EHKAS –  Eesti hobuse eest

Piirkondlik ülevaatus Vasalemmas

19.11.2015 toimus piirkondlik ülevaatus Vasalemmas protokoll koos piltide ja kirjeldustega.

Protokolli hinnete tõlgendamise lihtsustamiseks on iga hobuse protokolli järel punktide järgne kirjeldus.

On hea teada ka hindepallide tähendust. 1- mitterahuldav, 2-väga halb, 3- halb, 4- mitterahuldav, 5- rahuldav, 6- keskmine-piisav, 7- hea, 8 – parem kui hea, 9 – väga hea, 10 – suurepärane, veatu

Eesti hobune on universaaltüübiline hobune kellede puhul võib hinnata kõrgelt erinevaid omadusi. Kuid kogu hindamise aluseks on aretusprogramm ning eelkõige püütakse hinnangute andmises sellest ka lähtuda ning anda objektiivset hinnangut hobuse kehaehitusele selliselt, et oleks ära toodud nii tugevad küljed kui ka juhitud tähelepanu omadustele, mis võivad vähendada hobuse kestvust kasutusele või olla olulised aretusvalikute tegemisel.

Mõõdud antud järjekorras: turjakõrgus – rinnaümbermõõt – kämbla ümbermõõt

Hindajad : Anu Matsoo ja Ingrid Randlaht

1. VERGIINIA, s. 29.04.2012, mära, ahkmust,  i. Veksel, e. Astrid, ei. Andi, kasv. Arvo Sarrapik ja om. Anni Urb

Mõõdud: 141 – 174 – 18 cm

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8,5 8 7,5 7,5 7,5 7,5 8 54,5
A.M 8,5 8 7,5 7,5 7,5 7,5 8 77,86%
I.R 8 8 7 7 7,5 7 8


1. Hästi väljendunud sugutüübiga, ning samuti väga tüutüüpiline. 2. Avar pea-kaela liitumine, lühem kukal, piisava pikkusega kael. Heade proportsioonidega, hea ülaliiniga, madal turi,pikemad jooned. 3. Tugevad jalad, hea kujuga kabjad. Eest koondvarbne, veidi lühem esijalg. Käik sammul korraktne, eest kitsas, traavil paraneb. 4. Samm hea rütmiga ja piisava üleastumisega. 5. Traav kerge, hea rütmiga ning piisava kõverdamisega liigesest. 6. Galopp samuti kerge, korrektse rütmiga, vähese seljatööga. 7. Rahulik, ilmeka silmaga, sümpaatne hobune. Kindlasti kasutatav aretuses ja samuti perspektiivikas ratsaponi.

2. VELUUNA, s. 20.05.2010, mära, võik,  i. Veksel, e. Visbi, ei. Viks, kasv. Arvo Sarrapik ja om. Anni Urb

Mõõdud: 136 – 173 – 17 cm

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 7,5 7 8 6,5 7 7,5 51
A.M 7,5 7,5 7 8 6,5 7 8 72,86%
I.R 7,5 7 7 8 6,5 7 7


1. Hea tõutüübiga ning hästi väljendunud sugutüübiga. 2. Veidi kongus pea. Hea pea-kaela ühendus, veidi pehme selg, tõusev ülaliin, tagakõrge. Ristkülikukujuline, tugeva õlaga ning madal pikk turi. 3. Tugev kabi, veidi madal päkk. Esijalgade seis korrektne, tagajalad harkvarbsed. Käik eest veidi kitsas, tagant laiem. 4. Samm elastne, hea üleastumisega ning piisava seljatööga. 5. Traav lühike ja jäik, kuid korrektse rütmiga. 6. Eelistab galoppi joosta, mis on tema jaoks kerge. Sirge tagajalg. Heas tasakaalus. Hüppab meelsasti. 7. Koostöövalmis ja suurepärase iseloomuga. Tähelepanu paaridevalikul 2+2 sugulusele Viksile.