EHKAS –  Eesti hobuse eest

Noorhobuste ülevaatus Vaimõisas

23. mail toimus Vaimõisas piirkondlik ülevaatus.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne.  Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste  kohta.  Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpeja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta. 

Hinded jaotuvad järgmiselt. Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp)- keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus)- samm-traav- galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik kuid soovituslik. Kui see on esitatud, moodustub hinne kahest komponendist) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanime jms.)  Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindajad: R. Pillaroo-Lauri, K. J. Aarma

Protokoll:

1. TIBI, s. 09.04.2012, mära, valkjaskollane, i. Tommi, e. Riti, ei. Rolf, kasv. Helin Rõmmel ja om. Jõe Hobused OÜ

Mõõdud: 142 – 176 – 18.5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8 8 8 7.5 6.5 8 54
R.P.L. 8 8 8 8 7.5 6,5 7.5 77.14%
K.J.A. 7.5 8 7 7.5 7.5 6.5 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Munajas, ristkülikukujuline keha, pea kehaga võrreldes väike, tõusev rind, lühike luip laudjas ning kõrge saba asetus. 3. Esijalgade seis korrektne, aga lühike kämmal. Tagajalgadel harkvarbsus. Käik pikk ja korrektne. 4. Samm on pikk ja liikuv, tagajalgade liikumine kitsas. 5. Traav liikuv ja ilmekas. 6. Galopp lühemapoolne, neljataktiline, ettevaatlik. 7. Meeldiv mära, täna veidi ettevaatlik, kuid käsitletav. Tore tarbehobune.

2. VOORE RISSA, s. 08.06.2013, mära, kõrb, i. Raksel, e. Abeelia, ei. Ando, kasv. ja om. Voore Tallid OÜ

Mõõdud: 147 – 189 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7.75 8 7.5 7 7 8 8 53.25
R.P.L. 8 8 7.5 8 7.5 8 8 76.07%
K.J.A. 7.5 8 7.5 6 6.5 7.5 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp pole väga hästi väljendunud, mõjub ruunalikult. 2. Pikem veidi ülekaalus keha, ilmekas pea, topeltkael, hea kaela liitumine, kena libajas laudjas ning sebroidsed märgised. 3. Esijalad koondvarbsed, kuid laia seisuga ning tagumised jalad kooskandsed ja harkvarbsed. Käik avar. 4. Samm pikk ja maadhaarav, kuid tagant kitsas. 5. Traav on lühikesevõitu, seotud, tippiv ja samuti kitsas. 6. Galopp on parem kui traav, tasakaalus ja liikuv. Hüppel innukas, tähelepanelik ning hea tehnikaga. 7. Meeldiv, kuid veidi isepäine mära

3. VOORE RAMSIS, s. 26.05.2014, ruun, raudjas, i. Raksel, e. Teeba, ei. Tukker, kasv. ja om. Voore Tallid OÜ

Mõõdud: 147 – 179 – 19.5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8 8 8 8.5 8.5 8.5 57.5
R.P.L. 8 8 8 8 8 8 8 82.14%
K.J.A. 7.5 8 8 8 8.5 8.5 8.5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud,. 2. Pikkade joontega kergetüübilisem ja sportlikum hobune. Pikk ratsatüübiline kael ja liitumine, keha ja luip laudjas. Kõrgejalgne. 3.Karvased jalad. Esijalgade seis korrektne. Tagajalgade seis kergelt kooskandne. Käik korrektne. 4. Samm avar ja maadhaarav. 5. Traav hoogne ja hea lennufaasiga, töötab hästi läbi selja ning edasiviiv. 6. Galopp samuti maadhaarav, elastiline ja hoogne. Hüppel jõuline, tähelepanelik ning hea tehnikaga. 7. Sportlik, kergesti käsitletav, veidi kärsitu, tähelepanelik ja meeldiva käitumisega hobune.

4. EKSPRESSO, s. 28.05.2011, mära, hõbemust, i. Elbajon, e. Tuhkatriinu, ei. Tukker, kasv. Heino Kallas ja om. Jõe Hobused OÜ

Mõõdud: 140 – 181 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8.5 7.5 7.5 6.75 7.5 8 53.75
R.P.L. 8 8 7.5 7.5 7 8 8 76.79%
K.J.A. 8 8.5 7 7 6.5 7 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Proportsionaalse kehaehitusega. Veidi pikk, kuid ilmekas pea, hea kaela liitumine, madal turi ja munajas laudjas. 3. Kabjad pragulised. Esijalgade seis kergelt taatsine. Tagajalad kergelt kooskandsed. 4. Sammus astub veidi kokku ja kitsalt ning jääb lühikeseks. 5. Traav jääb kinniseks ja tõstvaks. 6. Galopp parem kui traav. Hüppe ltähelepanelik ja hoolas. 7. Ilusa värvusega sõbralik ja koostööaldis mära. Tore tarbehobune.