EHKAS –  Eesti hobuse eest

Piirkondlikud noorhobuste ülevaatused Jõgevamaal

18.09.2018 toimuvad noorhobuste piirkondlikud ülevaatused Margit Ränduri tallis ja Riina Sääliku tallis, Jõgevamaa.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne.  Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste  kohta.  Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpeja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta. 

Hinded jaotuvad järgmiselt. Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp)- keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus)- samm-traav- galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik kuid soovituslik. Kui see on esitatud, moodustub hinne kahest komponendist) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanime jms.)  Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindajad: A. Matsoo, R. Pillaroo-Lauri ja K. J. Aarma

Protokoll:

Margit Ränduri tall:

Vanemad hobused:
1. TUNELLA, s. 01.06.2014, mära, hiirjas, i. Tukker, e. Anella, ei. Ando, kasv. Reet Pillaroo-Lauri ja om. Margit Rändur

Mõõdud: 144 – 178 – 18

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 7 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 52
A.M. 6,5 6,5 7 7 7 7 7,5
R.P.L. 8 8 8 8 8 8 8
K.J.A. 7,5 7 7,5 8 8 7,5 7,5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Konstitutsioonitüübilt kohev. Jõudlustüübilt kiirushobune. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Pikk kuiv pea, kitsas lõuapäradevahe, lühike, sirge ja peenevõitu kael, veidi häirib pea-kaela liitumine, kõrge kaela liitumine kehaga, lai rind, hea pikkusega ning keskmise suurusega turi, pikk selg, pikk nimme, luip laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Hea suurusega kabjad. Keskmise suurusega sõrgatsid. Esijalgade seis hea ja tagajalgade seis lai. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on energiline, sõuab tagant, samas on tasakaalus ning astub piisavalt üle jälje. 5. Traav on energiline, kuid kaotab vahepeal rütmi. Aktiivne jalgade töö, kõverdab kannast ja ülesmäge impulsiga. 6. Galopp on samuti energiline, kuid siingi kaotab aegajalt rütmi. Hea selja ja jalgade töö, elastsus ja lennukus. Hüppel kiire ja takistusele lähenedes tähelepanelik. 7. Märalik, kergema tüübiga, tähelepanelik ja olekult meeldiv hobune.

2. AKAATSIA, s. 12.04.2014, mära, ahkmust, i. Aksel, e. Venelli, ei. Vigur, kasv. ja om. Margit Rändur

Mõõdud: 149 – 192 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8 7,5 7,5 7,5 8 8 54,5
A.M. 8 7,5 7 7 8 7,5 8,5
R.P.L. 8 8 8 8 7,5 8 8
K.J.A. 7,5 8 7,5 7,5 7,5 8 7,5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Konstitutsioonitüübilt kohev. Jõudlustüübilt sammuhobune. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Kerge kuiv pea, keskmine lõuapäradevahe, keskmise pikkusega sirge kael, keskmine kaela liitumine kehaga, lai rind, hea pikkusega ning keskmise suurusega turi, sirge selg, pikk nimme, libajas ümar laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Keskmise suurusega sõrgatsid. Esijalgade seis lai ja tagajalgade seis harkvarbne. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm hea rütmiga ja tasakaalus, sõuab nii eest kui tagant, samas astub hästi üle jälje. 5. Traav on elastne ja lennukas, hea rütmiga ning tasakaalus. Aktiivne jalgade töö, kõverdab hästi kannast. 6. Galopp on  hea rütmiga ning tasakaalus, elastne ja lennukas, hea jalgade tööga ning ülesmäge. Hüppel kiire ja takistusele lähenedes tähelepanelik. 7. Töökas, turvaline, tasakaalukas, tähelepanelik, koostööaldis, meeldiv mära, hea lastehobune, kuid sooviks rohkem sportlikkust.

3-aastased hobused:

3. AILE, s. 02.05.2015, mära, kõrb, i. Arro, e. Eda, ei. Elkar, kasv. Elle Mässak ja om. Margit Rändur

Mõõdud: 155 – 201 – 20,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
6 7 7 7,5 7,5 6,5 7 48,5
A.M. 5 6,5 6,5 7 7 6 6,5
R.P.L. 6,5 8 8 8 7,5 7 7
K.J.A. 6 6,5 7 7,5 7,5 7 7

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta raskemat tüüpi eesti tõugu hobune. Sugutüüp ei ole hästi väljandunud, mõjub ruunalikult. Konstitutsioonitüübilt kohev või isegi toores. Jõudlustüübilt sammuhobune. Kehaehituselt allamäge. 2. Raske toores pea, kitsas lõuapäradevahe, lühike kukal, lühike sirge kael, lai rind, lühike turi, pehme selg, pikk nimme, sirge ümar laudjas, hetkel tagakõrge ja sabaasetus kesmine. 3. Keskmise suurusega mittekorrektsed kabjad. Lühike esijalg, kämmal ja sõrgatsid. Esijalgade seis lai ja tagajalgade seis harkvarbne. Keskmise suurusega kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm tagant kitsas ja eest lai, energiline ja astub piisavalt üle jälje. 5. Traavis tõstab randmest jalgu, aga edasi eriti ei vii, samas hea ühtlase rütmiga.  6. Galopp on lühike, pinges ning eelistab traavi joosta. Hüppel vähe võimsust, pingutab täpselt niipalju kui vaja ning jalgade töö aeglane. 7. Veidi arglik ja kartlik, ettevaatlik, aga töökas mära. Ebatüüpiline eesti hobune.

4. ALGAJA, s. 22.03.2015, mära, must, i. Aksel, e. Venelli, ei. Vigur, kasv. ja om. Margit Rändur

Mõõdud: 142 – 184 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 7,5 7,5 7,5 7 7 7,5 51,5
A.M. 7 7 7 7 6,5 6,5 7
R.P.L. 8 8 8 8 7 8 8
K.J.A. 7,5 8 8 7 7 7 7,5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Konstitutsioonitüübilt kohev. Jõudlustüübilt sammuhobune. Kehaehituselt allamäge. 2. Kerge kuiv pea, kitsas lõuapäradevahe, keskmise pikkusega sirge kael, lai rind, lühike madal turi, piisava pikkusega pehme selg, pikk nimme, libajas ümar laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Mittekorrektse kujuga kabjad ja lühikesed sõrgatsid. Esijalgade seis lai ning tagajalgade seis kitsas ja harkvarbne. Piisava suurusega kuivad kannaliigesed ja väiksed randmeliigesed. 4. Sammus sõuab nii eest kui tagant. On heas rütmis, tasakaalukas ja energiline. Astub piisavalt üle jälje. 5. Traav on ühtlase rütmiga ja tasakaalus, lühike, mitte eriti lennukas ega elastne. 6. Galopp on lühike ja jäik. Hüppetehnika aeglane ja lühike. 7. Koostööaldis, meeldiv, rahulik ja väga hea kasutushobune.

5. RATAS, s. 19.03.2015, ruun, hiirjas, i. Rüütel, e. Aldi, ei. Apollo, kasv. ja om. Margit Rändur

Mõõdud: 144 – 190 – 20

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7 7 7 7 7 7 7,5 49,5
A.M. 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,5
R.P.L. 7 8 8 7,5 7 7,5 8
K.J.A. 7 7 7 7 7 7 7

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Sugutüüp ei ole hästi väljendunud. Konstitutsioonitüübilt kohev. Jõudlustüübilt sammuhobune. Kehaehituselt allamäge. 2. Raske pea, kitsas lõuapäradevahe, lühike sirge kael, keskmine kaela liitumine, lai rind, keskmise pikkusega madal turi, piisava pikkusega selg, pikk nimme, luip ümar laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Korrektsed kabjad ja lühikesed sõrgatsid. Esijalgade seis taatsirandmeline ja tagajalgade seis kooskandne. Piisava suurusega toored kanna- ja randmeliigesed. 4. Sammus eest ja tagant kitsas. Astub piisavalt üle jälje ja on energiline. 5. Traav on ühtlase rütmiga ja tasakaalus, kuid puudub lennukus. 6. Galopp jääb esiotsale raskeks ja on pigem allamäge. Puudub elastsus. Hüppel tähelepanelik. 7. Meeldiv, tasakaalukas ja flegmaatilise närvitüübiga tarbehobune. Jässakamat tüüpi eesti hobune. Ilus värvus.

2-aastased hobused:

6. ROMANTIK, s 19.04.2016, ruun, kollane, i. Rüütel, e. Romina, ei. Rodeo, kasv. Kaie Peterson ja om. Margit Rändur

Mõõdud: 144 – 165 – 18

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 7,5 6,5 7,5 8 7,5 44,5
A.M. 7 6,5 7 8 7,5
R.P.L. 8 8 7 8 8 8
K.J.A. 7 7 6,5 7 7,5 7,5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta sportlikumat tüüpi eesti tõugu hobune. Sugutüüp ei ole hästi väljendunud. Konstitutsioonitüübilt õrn. Jõudlustüübilt sammuhobune. 2. Kerge kuiv pea, keskmine lõuapäradevahe, keskmise pikkusega kael, pikkade joontega keha, kukerind, keskmine kaela liitumine, keskmise pikkusega madal turi, piisava pikkusega sirge selg, hea nimme, ümar laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Keskmise pikkusega sõrgatsid. Esijalgade seis kitsas ja harkvarbne ning tagajalgade seis normaalne, aga veidi harkvarbne. Piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. 4. Sammus eest ja tagant kitsas. Astub piisavalt üle jälje. 5. Traav on ühtlase rütmiga ja tasakaalus ning elastne ja lennukas. 7. Ilmeka näeoga, kontaktialdis, noor,veel arenemisjärgus, aga kergesti käsitletav ja hea iseloomuga hobune.

7. ALASKA, s. 02.04.2016, mära, valkjaskollane, i. Aksel, e. Rubiin, ei. Reps, kasv. Kaie Peterson ja om. Margit Rändur

Mõõdud: 131 – 166 –

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
6,5 7 7 7,5 7,5 7 42,5
A.M. 6,5 6,5 7 7 7 6,5
R.P.L. 7 8 7,5 8 8 8
K.J.A. 6 6,5 6,5 7 7 6,5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Sugutüüp ei ole veel täielikult välja arenenud. Konstitutsioonitüübilt kohev. Jõudlustüübilt sammuhobune. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Raske toores pea, kitsas lõuapäradevahe, keskmise pikkusega kael, keskmine rind, lühike madal turi, piisava pikkusega sirge selg, keskmine nimme, luip laudjas, hetkel tagakõrge ja keskmine sabaasetus. 3. Head kabjad ja keskmise pikkusega veidi püstised sõrgatsid. Esijalgade seis harkvarbne ning tagajalgade seis kitsas ja samuti harkvarbne. Piisava suurusega toored kanna- ja randmeliigesed. 4. Sammus puudub energilisus, töötab läbi selja ning astub piisavalt üle jälje. 5. Traav on ühtlase hea rütmiga ja tasakaalus. 7. Väike, arenev hobune, tulevikus kindlasti hea lasteponi.

8. ALO, s. 06.04.2016, ruun, valkjaskollane, i. Aksel, e. Aldi, ei. Apollo, kasv ja om. Margit Rändur

Mõõdud: 144  188 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 44,5
A.M. 6,5 6,5 6,5 7 7 6,5
R.P.L. 8 8 8 8 8 8
K.J.A. 7 7,5 7,5 7,5 7 7,5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta sportlikumat tüüpi eesti tõugu hobune. Sugutüüp ei ole hästi väljendunud. Konstitutsioonitüübilt kohev. Jõudlustüübilt sammuhobune. 2. Kerge kuiv pea, keskmine lõuapäradevahe, lühike sirge kael, keskmine kaela liitumine, keskmine rind, pikk madal turi, piisava pikkusega selg, veidi pikk nimme, ümar laudjas, hetkel tagakõrge ja kõrge sabaasetus. 3. Tugevad jalad. Head kabjad. Keskmise pikkusega pehmed sõrgatsid. Esijalgade seis sirge ning tagajalgade seis hea. Väiksed toored kanna- ja randmeliigesed. 4. Sammus heas tasakaalus ning selge rütmiga. Astub piisavalt üle jälje, on energiline ja aktiivse selja tööga. 5. Traav on ühtlase rütmiga ja tasakaalus, aga veidi lühike. 7. Veidi pelglik, aga käsitletav noorhobune.

9. AATON, s. 13.05.2016, ruun, kollane, i. Aksel, e. Ruu, ei. Ralf, kasv . ja om. Margit Rändur

Mõõdud: 139 – 169 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 7,5 7,5 8 7,5 7,5 45,5
A.M. 7,5 7,5 7 8 7 7
R.P.L. 8 8 8 8 8 8
K.J.A. 7 7,5 7 8 7 7,5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta sportlikumat tüüpi eesti tõugu hobune. Sugutüüp hästi väljendunud. Konstitutsioonitüübilt kohev. Jõudlustüübilt sammuhobune. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Keskmise suurusega pea, kitsas lõuapäradevahe, keskmise pikkusega sirge kael, kitsas rind, keskmise pikkusega madal turi, piisava pikkusega selg, hea nimme, ümar laudjas, hetkel tagakõrge ja keskmine sabaasetus. 3. Suured kabjad. Keskmise pikkusega, veidi pehmed sõrgatsid. Esijalgade seis hea ning tagajalgade seis kitsas ja harkvarbne. Väiksed kanna- ja randmeliigesed. 4. Sammus heas tasakaalus ning astub selge rütmiga. Astub piisavalt üle jälje, on energiline ja aktiivse selja tööga. 5. Traav on ühtlase rütmiga ja tasakaalus. 7. Kompaktne, meeldiv, sportlik ja proportsionaalne noorhobune.

Riina Sääliku tall:

Vanemad märad:

1. TOHTRI ERIKA, s. 28.06.2005, mära, kõrb, i. Elkar, e. Tohtri Elise, ei. Tohtri Edur, kasv. Maret Kärdi ja om. Riina Säälik, koos 2018 sünd märavarsaga Arktika, i. Voore Astron

Mõõdud: 147 – 172 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8 7 7,5 7,5 7 8 53
A.M.
R.P.L. 8 8 7 7,5 7,5 7 8
K.J.A. 8 8 7

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Sugutüüp hästi väljendunud, märalik. Konstitutsioonitüübilt kohev. Jõudlustüübilt sammuhobune. Kehaehituselt  tasakaalus. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, keskmine lõuapäradevahe, keskmise pikkusega kael, keskmine rind, pikk kõrge turi, piisava pikkusega sirge selg, pikk nimme, luip laudjas ja kõrge sabaasetus. 3. Piisava suurusega kabjad ja keskmise pikkusega head sõrgatsid. Esijalgade seis hea, tagajalgade seis samuti hea. 7. Ilmeka näoga, kena, rahulik ja tähelepanelik mära.

2-4 aastased hobused:

2. ANNELI, s. 25.07.2016, mära, võik, i. Aksel, e. Amoora, ei. Aramis, kasv. ja om. Riina Säälik

Mõõdud: 130 – 161 – 18

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 8 7 8 7,5 7,5 8 53,5
A.M. 8 8 7 7,5 7 7,5 7,5
R.P.L. 8 8 7,5 8 8 8 8
K.J.A. 7 7,5 7 8 7 7,5 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Sugutüüp hästi väljendunud, märalik. Konstitutsioonitüübilt kohev. Jõudlustüübilt sammuhobune. Kehaehituselt veidi allamäge. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, keskmine lõuapäradevahe, hea pea-kaela ühendus, keskmise pikkusega sirge kael, keskmine kaela liitumine, keskmine rind, madal turi, piisava pikkusega selg, hea ülajoon, pikk nimme, libajas ümar laudjas. 3. Korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega pehmed sõrgatsid. Esijalgade seis veidi taatsine, tagajalgade seis veidi harkvarbne. 4. Samm heas tasakaalus, hea rütmiga ning energiline. Astub piisavalt üle jälje. 5. Traav on veidi lühem, aga ühtlase rütmiga ja tasakaalus. Jääb õlast veidi seotuks. 6. Galopp on hea rütmiga ning heas tasakaalus. 7. Meeldiv väike mära, hea reaktsiooniga, hetkel veidi arglik, energiat piisavalt, tähelepanelik ja õpib ruttu.

3. AVASTUS, s. 03.08.2015, mära, põdravõik, i. Aksel, e. Amoora, ei. Aramis, kasv. ja om. Riina Säälik

Mõõdud: 138 – 170 – 18.5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 8 7 7,5 8 7,5 7,5 53
A.M. 7 8 7 7,5 8 7,5 7,5
R.P.L. 8 8 7,5 8 8 8 7,5
K.J.A. 7,5 8 7 7,5 8 7,5 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Sugutüüp hästi väljendunud. Konstitutsioonitüübilt kohev. Jõudlustüübilt sammuhobune. Kehaehituselt allamäge. 2. Keskmise suurusega sirge pea, keskmine lõuapäradevahe, keskmise pikkusega sirge kael, keskmine kaela liitumine, lai rind, madal turi, pikk sirge selg, pikk nimme, libajas ümar laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega pehmed sõrgatsid. Esijalgade seis hea, tagajalgade seis harkvarbne. Väikesed toored kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm heas tasakaalus, hea rütmiga ning energiline. Astub piisavalt üle jälje. 5. Traav on ühtlase rütmiga ja tasakaalus. Aktiivne jalgade töö – randmetõste ja tagajalgade tõuge hea. 6. Galopp hea rütmiga ning heas tasakaalus. 7. Meeldiv, särtsakas, aga kergesti samas kergesti käsitletav mära.

4. ALEXANDRA, s. 31.05.2014, mära, kõrb, i. Aksel, e. Tukkuv Eha, ei. Tukker, kasv ja om. Riina Säälik, koos 2018 sünd märavarsaga REETA, i. Roki-Balboa

Mõõdud: 142 – 172 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 7 7 7 7 7 7,5 50
A.M. 7 6,5 6,5 6,5 7 6,5 7
R.P.L. 8 8 7,5 7,5 7,5 7,5 8
K.J.A. 7,5 7 7 7,5 7 6,5 7

1. Mitte tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp hästi väljendunud, märalik. Konstitutsioonitüübilt õrn. Jõudlustüübilt sammuhobune. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Kerge kuiv pea, suur silm, lai lõuapäradevahe, keskmise pikkusega sirge kael, keskmine rind, pikk kõrge turi, piisava pikkusega pehme selg, pikk nimme, libajas laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Hea suurusega korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Esijalgade seis hea ja tagajalgade seis samuti hea. Väikesed toored kanna- ja randmeliigesed. 4. Sammus käik eest kitsas ja tagant avar. Astub piisavalt üle jäje, aga samm jääb kuidagi elutuks ja raskeks. 5. Traav on ühtlase rütmiga ja tasakaalus. Tagajalaga astub keha alla. 6. Galopp on pinges ja lühike. 7. Pikkade joontega märalik mära, kuid mitte tõutüüpiline eesti hobune. Hea, ilus, temperamentne ja kõrgejalgne hobune.