EHKAS –  Eesti hobuse eest

Noorhobuste piirkondlik ülevaatus Muhus

18.12.2019 toimub noorhobuste piirkondlik ülevaatus Muhumaal, Tihuse hobuturismitalus.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne.  Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste  kohta.  Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpeja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta. 

Hinded jaotuvad järgmiselt. Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp)- keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus)- samm-traav- galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik kuid soovituslik. Kui see on esitatud, moodustub hinne kahest komponendist) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanime jms.)  Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Osalevate hobuste nimekiri:

3-aastased märad:

1. EEPIKA, s. 24.03.2016, mära, tumekõrb, i. Eragon, e. Lüüra, ei. Laaser, kasv. ja om. OÜ Tihuse Turismitalu

Mõõdud: 142 – 177 – 17,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8 7 8 7 7 8,5 53,5
H.K. 8 7,5 7 8 7 7 9 76,43%
A.M. 8 8 7 8 7 7 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Väike ilmekas pea, lühike kukal, sirge kael, hea kaela liitumine, keskmine rind, kõrge turi, pikk nimme ja tugev luip laudjas. 3. Tugevate liigestega jalad. Esijalgade seis veidi harkjalgne. Tagajalgade seis kitsas. Käik nii eest kui tagant kitsas. 4. Samm heas tasakaalus ja astub piisavalt üle jälje. 5. Traav on veidi lühike, hea rütmiga, tasakaalus, aga sooviks suuremat õhufaasi ja jääb täna veidi seotuks. 6. Galopp on lühike ja jääb esiotsale raskeks. 7. Meeldiv, tasakaalukas ja koostööaldis mära.

2. ERIITA, s. 14.03.2016, mära, kõrb, i. Eber, e. Vepsi, ei. Vaks, kasv. ja om. FIE Tihuse Hobuturismitalu

Mõõdud: 146 – 192 – 18

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8,5 8 9 8,5 8 7,5 8,5 58
H.K. 9 8 9 8 8 7,5 8 82,86%
A.M. 8 7,5 9 9 8 7,5 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta kergemat tüüpi eesti tõugu hobune. Sugutüüp väga hästi väljendunud, elegantne ja märalik. 2. Kerge elegantne pea, keskmine kukal, kerge pea-kaela liitumine, pikem sirge kael, pikk keskmine turi, keskmine selg, keskmine nimme ning laudja-nimme ühendus võiks olla tugevam. 3. Esi- ja tagajalgade seis korrektne. Käik samuti korrektne. 4. Samm on hea rütmiga ning piisava üleastumisega. 5. Traav on elastne ja väga hea tagajalgade tööga. 6. Galopp on piisava sammu pikkuse ja hea tasakaaluga, aga väga pinges ja tänu sellele ei töötanud läbi selja. 7. Täna jäi natuke pingesse. Väga ilusa elegantse tüübiga mära.

3. ESTIKA, s. 18.03.2016, mära, tumekõrb, i. Eragon, e. Akustika, ei. Anakee, kasv. ja om. FIE Tihuse Hobuturismitalu,

Mõõdud: 139 – 189 – 18

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8,5 7,5 8 8 8 8 8 56
H.K. 9 7,5 7,5 8 8 8 8 80,00%
A.M. 8 7,5 8 8 8 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väga hästi väljendunud, elegantne ja märalik. 2. Keskmise suurusega pea, keskmine kukal, sirge pikk kael, hea libajas abaluu, keskmine rind, hea turi, keskmine selg, pikk nimme, õrn nimme-laudja ühendus ja libajas laudjas. 3. Esijalgade seis korrektne, tagajalgade seis kitsas. Käik samuti sammus kitsas. 4. Samm on hea rütmiga, avar ja tasakaalus ning astub hästi üle jälje. 5. Traav on hea rütmiga, heas tasakaalus, aga jääb eest veidi seotuks. 6. Galopp on samuti hea rütmiga ning tasakaalus, aga sooviks veidi enam elastsust. 7. Tubli ja tragi eesti hobune.

4. LADINA, s. 15.03.2016, mära, must, i. Laaser, e. Ragbi, ei. Regaal, kasv. ja om. FIE Tihuse Hobuturismitalu

Mõõdud: 143 – 189 – 17,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 7,5 7 7,5 8,5 8 8 54,5
H.K. 8 7,5 7 7 8 8 8 77,86%
A.M. 8 7 7 8 8,5 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väga hästi väljendunud, märalik. 2. Väike pea, lühike kukal, pikk sirge kael, keskmine kaela liitumine, pikk keskmise kõrgusega turi, sirge selg, pikk nimme ja keskmine luip laudjas. 3. Lühem esijalg. Tugevate liigestega jalad. Esijalgade seis korrektne. Tagajalgade seis kitsamapoolne. Käik nii eest kui tagant kitsas ja sõuab. 4. Samm on heas tasakaalus ning astub jälge. 5. Traav on heas tasakaalus, eest avar ja hea õhufaasiga. 6. Galopp on tasakaalus ning hea tagaosatööga. 7. Tubli ja koostööaldis hobune.

5. LEGENDA, s. 24.03.2016, mära, raudjas, i. Laaser, e. Viplala, ei. Vaks, FIE Tihuse Hobuturismitalu

Mõõdud: 148 – 179 – 18

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8 8,5 8 9 8,5 8,5 58,5
H.K. 8 8 8,5 8 8,5 8 8 83,57%
A.M. 8 8 8,5 8 9 8,5 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väga hästi väljendunud, märalik. 2. Ilmekas pea, lühike kukal, keskmise pikkusega kael, madal kaela liitumine, püstine abaluu, keskmine rind, hea seljajoon, keskmine turi, keskmise pikkusega selg ja nimme ning tugev laudjas. 3. Esijalgade seis lai ja tugevate liigestega jalad. Tagajalgade seis korrektne. Käik samuti korrektne. 4. Samm on hea liikumisvabadusega ning astub hästi üle jälje. 5. Traav on piisava pikkusega, hea õlavabadusega, ülesmäge impulsiga, aktiivse jalgade ja liigeste tööga, aga sooviks rohkem elastsust. 6. Galopp on hea rütmiga ning heas tasakaalus. 7. Hea iseloomuga mära.

6. TUKRA, s. 21.03.2016, mära, hiirjas, i. Tukker, e. Repro, ei. Riinos, kasv. ja om. FIE Tihuse Hobuturismitalu

Mõõdud: 145 – 181 – 18

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 7,5 8 8 7,5 8 8 55
H.K. 8 7 7,5 7,5 7,5 8 8 78,57%
A.M. 8 8 8 8 7,5 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väga hästi väljendunud, elegantne ja märalik. 2. Keskmise suurusega pea, pikk sirge kael, lühike püstine abaluu, keskmine rind, pikk ja madal turi, sirge selg, keskmine nimme ja pikk, lai ning tugev laudjas. 3. Esijalgade seis korrektne, tagajalgade seis harkvarbne. Käik sammus eest kitsas. 4. Samm on hea rütmiga, heas tasakaalus, lõdvestunud ja vaba ning astub jälge. 5. Traav on heas tasakaalus ja hea tagaosa tööga, aga jääb eest veidi seotuks. 6. Galopp on heas tasakaalus ja hea rütmiga. 7. Elegantse välimikuga töökas mära.

7. VERSAI, s. 23.03.2016, mära, raudjas, i. Vigvam, e. Rage, ei. Rosett, kasv. ja om. OÜ Tihuse Turismitalu

Mõõdud: 140 – 189 – 18

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 8 8 8 8 7,5 8 55
H.K. 7,5 8 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 78,57%
A.M. 7,5 8 8 8 8 7,5 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp ei ole väga hästi väljendunud, mõjub ruunalikult. 2.Väike pea, lühem kukal, sirge kael, libajas abaluu, keskmine rind, pikk madal turi, pikk sirge selg, keskmine nimme ja tugev libajas laudjas. 3. heade liigestega jalad. Esijalgade seis korrektne, tagajalgade seis harkvarbne. Käik eest sammus kitsas. 4. Sammus astub piisavalt üle jälje. 5. Traav on heas tasakaalus ja hea rütmiga ning aktiivse jalgade tööga. 6. Galopp jääb esiotsale raskeks. 7. Hea töötahtega hobune.

8. VIIGE, s. 12.06.2016, mära, võik, i. Vaks, e. Arimi, ei. Aaren, kasv. ja om. FIE Tihuse Hobuturismitalu

Mõõdud: 147,5 – 190 – 20

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8,5 7,5 8 8 7,5 8 8,5 56
H.K. 9 7,5 8 7,5 7 7,5 8 80,00%
A.M. 8 7,5 8 8 8 8 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väga hästi väljendunud, märalik. 2. Keskmise suurusega pea, keskmine kukal, pikemapoolne sirge kael, püstine abaluu, pikk keskmine turi, keskmise pikkusega selg, pikk nimme ja tugev laudjas. 3. Esi- ja tagajalgade seisud korrektsed ja väga heade liigestega. Käik on kitsas. 4. Samm on tasakaalus, hea avarusega ja lõdvestunud, astub jälge. 5. Traavis on hea pikkusega ning heas tasakaalus, aga vähese elastsuse, avaruse ja liigeste tööga. 6. Galopp samuti hea tasakaalus ja hea pikkusega, aga sooviks rohkem elastsust ja paremat liigeste tööd. 7. Tasakaalukas, koostööaldis ja rahulik eesti tõugu hobune.

4-6 aastased mrärad ja ruunad:

9. LEVAAD, s. 09.03.2015, ruun, kõrb, i. Laaser, e. Roo, ei. Rosett, kasv. ja om. OÜ Tihuse Turismitalu

Mõõdud: 149,5 – 191 – 18,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 8 8 8 7,5 7,5 8 54,5
H.K. 8 8 8 7,5 7,5 7,5 8 77,86%
A.M. 7 8 7,5 8 7,5 7,5 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tugevama tõutüübiga eesti tõugu hobune. Sugutüüp hästi väljendunud. 2. Keskmise suurusega pea, väga hea kukal, väga hea pea-kaela liitumine, kõrge kaela asetus, keskmise pikkusega kael, püstine abaluu, keskmine rind, keskmine turi, keskmine sirge selg, keskmine nimme ja tugev laudjas. 3. Jalad on tugevate liigestega. Esi- ja tagajalgade seis korrektne. Käigul tagant kerib. 4. Samm on heas tasakaalus, hea rütmiga, vaba ja lõdvestunud, astub jälge. 5. Traav on piisava pikkusega, kuigi vahepeal kaotab rütmi ja tasakaalu. 6. Galopp samuti hea pikkusega, aga kaotab samuti rütmi ja tasakaalu. 7. Hea iseloomuga, töökas ja rahulik eesti tõugu hobune.

10. EFFEKT, s. 14.02.2014, ruun, kõrb, i. Euro, e. Viiri, ei. Vaks, kasv. ja om. OÜ Tihuse Turismitalu

Mõõdud: 149,5 – 193 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8,5 9,5 9 7,5 9 8,5 9 61
H.K. 8 9 9 7,5 9 8 9 87,14%
A.M. 9 9,5 9 7,5 9 8,5 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väga hästi väljendunud. 2. Keskmise suurusega pea, väga hea kukal, väga hea pea-kaela liitumine, kõrge kaela asetus, keskmise pikkusega kael, püstine abaluu, keskmine rind, pikk ja madal turi, keskmise pikkusega sirge selg, keskmine nimme ja tugev laudjas. 3. Esi- ja tagajalgade seis korrektne. Käik samuti korrektne ja sirgjooneline. 4. Samm on hea rütmiga, aga jääb veidi pingesse. Astub jälge. 5. Traavis väga hea liigeste töö, töötab väga hästi läbi selja, väga hea õhufaas ja hea pikkusega traav. Sooviks rohkem elastsust. 6. Galopp on heas tasakaalus, hea rütmiga, aga selg jääb pingesse ja sooviks rohkem elastsust. 7. Väga harmoonilise kehaehitusega tasakaalukas ja koostööaldis eesti tõugu hobune.

11. LIMIIT, s. 22.05.2014, ruun, raudjas, i. Laaser, e. Arabella, ei. Aik, kasv. ja om. OÜ Tihuse Turismitalu

Mõõdud: 152 – 200 – 20,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7 7,5 7,5 8 8 8 8 54
H.K. 7 8 7,5 7,5 7,5 7,5 8 77,14%
A.M. 7 7 7,5 8 8 8 8

1. Märgatava soome hobuse mõjuga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud. 2. Keskmise suurusega pea, hea kukal, keskmine kael, madal kaela liitumine, lühike ja püstine abaluu, keskmine selg, keskmine nimme, tugev ja libajas laudjas. 3. Lühem esijalg. Esijalgadel pikad sirged sõrgatsid. Käik tagant kitsas ja eest traavis kerib. 4. Samm on hea tasakaaluga ning astub hästi üle jälje. 5. Traav on heas tasakaalus ja hea rütmiga, piisavalt avar, aga sooviks rohkem elastsust. 6. Galopp on väga hea rütmiga ja piisava avarusega, kuid sooviks veidi rohkem elastsust. 7. Väga hea ja tasakaalukas hobune.

12. LOOTS, s. 22.06.2014, ruun, hiirjas, i. Laaser, e. Rooma, ei. Rosett, kasv. ja om. FIE Tihuse Hobuturismitalu

Mõõdud: 151 – 201 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8,5 8 7,5 8 8 7,5 8,5 56
H.K. 8,5 8 8 8 7,5 7,5 8,5 80,00%
A.M. 8 8 7 8 8 7,5 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud. 2. Ilmekas pea, hea kukal, hea pikkusega kael, keskmine pea-kaela liitumine, püstisem abaluu, lühike turi, pikk selg, nõrk laudja-nimme liitumine ning tugev laudjas. 3. Tugevate liigestega jalad. Esijalgade seis lai ja korrektne. Tagajalgade seis kitsas. Käik tagant kitsas ja parem esimene jalg astub veidi viltu. 4. Samm on avar ja lõdvestunud ning astub piisavalt üle jälje. 5. Traav on tugeva tagaosa tööga, keskmise õhufaasiga, aga sooviks rohkem avarust ja paremat tasakaalu. 6. Galopp on allamäge ja jääb raskeks ning ristleb palju. 7. Meeldiv, koostööaldis ja tasakaalukas mära.

13. TEEBA, s. 17.02.2014, mära, kollane, i. Tember, e. Ventuura, ei. Vaks, kasv. ja om. OÜ Tihuse Turismitalu

Mõõdud: 144,5 – 186 – 18,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8 8 8 9,5 8,5 10 60
H.K. 8 8 8 8 9 8 10 85,71%
A.M. 8 8 8 8 9,5 8,5 9,5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väga hästi väljendunud, märalik. 2. Ilus väike pea, lühike kael, lühem püstine abaluu, lai rind, keskmine turi, keskmine selg, keskmine nimme ja tugev laudjas. 3. Jalgadel suured liigesed. Esijalgade seis lai, tagajalgade seis korrektne. Käik eest kitsas. 4. Samm on lõdvestunud ja vaba, astub hästi üle jälje. 5. Traav on avar, hea õhufaasiga, hea jalgade ja liigeste tööga. 6. Galopp võiks olla paremas tasakaalus, kaotab rütmi. 7. Eelistab traavi, väga tasakaalukas, koostööaldis, eesti hobuse suurepärase iseloomu musternäidis.

14. LAGOMERA, s. 10.06.2013, mära, hiirjas, i. Laaser, e. Rooma, ei. Rosett, kasv. ja om. Tihuse Hobuturismi Talu

Mõõdud: 149,5 – 208 – 19,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 8 8 9 7,5 7 8 55
H.K. 7,5 8 8 9 7 7 8 78,57%
A.M. 7,5 8 7,5 9 7,5 7 8

1. Märgatava soome hobuse mõjuga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp piisavalt väljendunud. 2. Keskmise suurusega pea, hea kukal, hea kael, keskmine püstine abaluu, lai rind, keskmine turi, pikk selg ja tugev laudjas. 3. Esijalgade seis koosvarbne. Käigul eest traavis kerib. 4. Samm on väga hea rütmiga ning hea õlavabadusega ja astub piisavalt üle jälje. 5. Traav on keskmise pikkusega, allamäge ja jääb õlast seotuks. 6. Galopp on piisava pikkusega, raskepärane ja allamäge impulsiga. 7. Tasakaalukas ja koostööaldis meeldiv mära.

15. LENDUR, s. 09.03.2013, ruun, raudjas, i. Laaser, e. Vektra, ei. Vigur, kasv. ja om. OÜ Tihuse Turismitalu

Mõõdud: 152 – 189 – 19,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7 8 8 8,5 8,5 8,5 7 55,5
H.K. 7 8 8 8,5 8,5 8,5 7 79,29%
A.M. 7 8 8 8,5 8 8 7

1. Märgatava soome hobuse mõjuga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud. 2. Väike pea, keskmine kukal, pea-kaela ühendus raske, hea pikkusega kael, libajas abaluu, hea seljajoon, pikk madal turi, keskmine selg, keskmine nimme ja tugev libajas laudjas. 3. Esijalgade seis korrektne ja tagajalgade seis veidi harkvarbne. Sammus tagumine vasak jalg sõuab. 4. Samm on väga avar ja elastne. 5. Traav on heas tasakaalus, avar, suure õhufaasiga, pikk, aga sooviks veidi enam elastsust. 6. Galopp on samuti hea rütmiga, heas tasakaalus ja hea õhufaasiga. 7. Näitas eesti hobusele omast aborigeenset intelligentsust. Alguses ei soovinud tööd teha, aga pärast oli koostööaldis.