EHKAS –  Eesti hobuse eest

Piirkondlik noorhobuste ülevaatus Saaremaal

26-27.04.2021 toimus piirkondlik noorhobuste ülevaatus Saaremaal.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne.  Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste  kohta.  Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpeja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta.

Hinded jaotuvad järgmiselt. Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp)- keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus)- samm-traav- galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik kuid soovituslik. Kui see on esitatud, moodustub hinne kahest komponendist) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanime jms.)  Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindaja: Anu Matsoo

Protokoll:

3-aastased hobused:

1. RUUSALIIV, s. 05.05.2018, mära, raudjas, i. Roobert, e. Rannaliiv, ei. Rellu, kasv. Ristitee Talu ja om. Miina-Eliise Udeküll
Mõõdud: 131 – 157 – 17,5

tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
7 6 7 7 7.5 7 7 48.5
A.M. 7 6 7 7 7.5 7 7 69.29%

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt allamäge. 2. Keha ristkülikukujuline ja hetkel ka tagakõrge. Keskmise suurusega pea, keskmine lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, keskmine suurusega rind, pikk lühike madal turi, pikk selg, pikk nimme ja luip laudjas. 3. Lühike esijalg. Piisava suurusega kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Esijalgade seis taatsirandmeline ning tagajalgade seis normaalne. Väikesed randmeliigesed ja keskmise suurusega kannaliigesed. 4. Sammus käik tagant kitsas. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas. 6. Galopp on samuti hea rütmiga ja tasakaalus, aga jääb lühikeseks. 7. Leplik, aga veidi täna veidi ärev mära.

2. RENETA, s. 11.05.2018, mära, raudjas, i. Roobert, e. Renathera, ei. Rikoshet, kasv. Ristitee Talu ja om. Miina-Eliise Udeküll
Mõõdud: 139 – 157 – 17,5

tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
8 8 8 8 7 8 8 55
A.M. 8 8 8 8 7 8 8 78.57%

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Kerge kuiv pea, lai lõuapärade vahe, pikk kael, kitsas rind, pikk keskmise suurusega turi, pikk selg, keskmine nimme ja luip laudjas. 3. Piisava suurusega kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Esi- ja tagajalgade seis normaalne. Piisava suurusega kuivad kanna ja randmeliigesed. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus ning piisava üleastumisega. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse selja tööga, aga jääb lühikeseks ja seotuks.6. Galopp on samuti hea rütmiga, tasakaalus, elastne ning lennukas. 7. Sportlikuma tüübiga noor arenev mära.

3. TITAAN, s. 18.08.2018, täkk, kõrb, i. Trikk, e. Rhea, ei. Ruubik, kasv. ja om. Hendrik Hanso
Mõõdud: 135 – 157 – 17,5

tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
8 8 7 8 7 8 8 54
A.M. 8 8 7 8 7 8 8 77.14%

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, täkulik. 2. Kuiv kerge pea, ilmekas pikk kukal, avar pea-kaela ühendus, keskmise pikkusega kael, keskmine rind, pikk keskmise suurusega turi, keskmise pikkusega selg, keskmine nimme ja libajas laudjas. 3. Piisava suurusega korrektsed kabjad ja veidi pehmed keskmise pikkusega sõrgatsid. Esi-ja tagajalgade seis normaalne. Piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline, aktiivse selja ja jalgade tööga ning piisava üleastumisega. 5. Traav on hea rütmiga ja tasakaalus, aga jääb lühikeseks. 6. Galopp on samuti hea rütmiga, tasakaalus, elastne, lennukas, aktiivse jalgade töö, randmetõste, tagajalgade tõukega ja ülesäge impulsiga. 7. Arenev noor täkk, väiksemakasvuline. Leidub sugutäku materjali, selge peaga ja koostööaldis.

4. VOORE TEVITI, s. 11.05.2018, mära, kollane, i. Trevor, e. Rumba, ei. Raksel, kasv. ja om. Voore tallid OÜ
Mõõdud: 136 – 170 -17

tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
8 8 7 8 8 8 8 55
A.M. 8 8 7 8 8 8 8 78.57%

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Kerge kuiv pea, keskmine lõuapärade vahe, keskmine kaela liitumine, keskmise pikkusega kael, lai rind, madal piisava pikkusega turi, keskmise pikkusega selg, keskmine nimme, libajas laudjas ja hetkel tagakõrge. 3. Korrektsed piisava suurusega kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Esijalgade seis lai, tagajalgade seis normaalne. Piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline, aktiivse selja ja jalgade tööga ning piisava üleastumisega. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas. 6. Galopp on samuti hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas ning ülesmäge impulsiga. 7. Põnev väiksem mära, sobib nii kasutusse kui aretusse.

4-5-aastased hobused:

5. RUFINA RÜÜ, s. 25.05.2017, mära, raudjas, i. Rool, e. Vektra, ei. Vigur, kasv. ja om. Kaia Õispuu
Mõõdud: 142 – 171 – 18,5

tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
8 8 7.5 7.5 8.5 7 7 53.5
A.M. 8 8 7.5 7.5 8.5 7 7 76.43%

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Keskmise suurusega pea, keskmine lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, kitsas rind, piisava pikkusega selg, pikk nimme, luip laudjas ja hetkel ka tagakõrge. 3. Korraktsed piisava suurusega kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Esi- ja tagajalgade seis normaalne. Piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline, kitsas ja sirgjooneline. 5. Traav on hea rütmiga ja tasakaalus, elastne ja lennukas ning ülesmäge impulsiga. 6. Galopis on ärevil ja kaotab kergesti rütmi. 7. Arenev noor mära.

6. ARMIK, s. 15.06.2016, täkk, hall, i. Aramis, e. Larmi, ei. Lemmik, kasv. Priidu Tikk ja om. Meeri Lonn
Mõõdud: 137 – 168 – 18,5

tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
8 7 7 7 7 8 7 51
A.M. 8 7 7 7 7 8 7 72.86%

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, täkulik. 2. Keha ristkülikukujuline ja hetkel ka tagakõrge. Kuiv keskmise suurusega pea, ilmekas suur silm, lai lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, lai rind, madal piisava pikkusega turi, piisava pikkusega selg, pikk nimme ja libajas laudjas. 3. Korrektsed piisava suurusega kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Lühem esijalg. Esi- ja tagajalgade seis normaalne. Piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline ja piisava üleastumisega. 5. Traav on hea rütmiga ja tasakaalus. 6. Galopp on suur, hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas. 7. Täna veidi pelglik, kuid alluv ja leplik noor täkk. Soov oleks täkku kasutuses näha.

7. MUUKSI TALVIKE, s. 22.11.2016, mära, valkjaskollane, i. Muuksi Traks, e. Ripsu, ei. Rolf, kasv. OÜ Muuksi Muhe ja om. Maarit Mürk
Mõõdud: 147 -190 – 20

tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
8 8 7.5 7.5 8.5 7 7 53.5
A.M. 8 8 7.5 7.5 8.5 7 7 76.43%

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Keskmise suurusega pea, keskmine lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, kitsas rind, piisava pikkusega selg, pikk nimme, luip laudjas ja hetkel ka tagakõrge. 3. Korraktsed piisava suurusega kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Esi- ja tagajalgade seis normaalne. Piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline, kitsas ja sirgjooneline. 5. Traav on hea rütmiga ja tasakaalus, elastne ja lennukas ning ülesmäge impulsiga. 6. Galopis on ärevil ja kaotab kergesti rütmi. 7. Arenev noor mära.