EHKAS –  Eesti hobuse eest

Asva noorhobuse ülevaatus

30.11.2016 toimus noorhobuste ülevaatus Asva Hobusekasvanduses.

Näituse algus kell 10.00

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne. Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste  kohta.  Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpeja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta. 

Hinded jaotuvad järgmiselt. Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp)- keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus)- samm-traav- galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik kuid soovituslik. Kui see on esitatud, moodustub hinne kahest komponendist) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanime jms.)  Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindajad: Reedik Kivisoo, Helin Kurisoo ja Annika Maripuu

2-aastane mära:

1. ASVA ARUBA, s. 20.04.2014, mära, kollane, i. Arthur, e. Abeeria, ei. Are, kasv. ja om. Asva Hobusekasvatus OÜ

Mõõdud: 141 – 189 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8 7,5 7,5 8 8 47
R.K. 7 6,5 7,5 7 8 7 67,14%
H.K. 9 8,5 8 7,5 8 8
A.M. 8,5 8 6,5 8 8 9

1. Hästi väljendunud tõutüüp. Sugutüüp samuti hästi väljendunud. 2. Ilmekas pea, hea pikkusega kuid liiga paks kael, raskem pea – kaela ühendus, madal lihaseline turi, arenev selg, pikk ja lihaseline nimme ja tugev laudjas. Tugevama kehatüübiga. 3. Lühem esijalg. Hea lihastus jala ülaosas. Piisava suurusega kabjad. Esijalad veidi koonvarbsed, heade tugevate liigestega. Sooviks veidi kuivemat jalga. Tagajalgade korrektstsus veidi kitsas. Sammus sõuab veidi. 4. Samm korrektse rütmiga, astub üle jälje, piisava pikkusega ning töötab läbi selja. 5. Traav avar, ning hea tõuke ja elastsusega. Õlast vaba, hea rütmiga ning hea selja tööga. Kõverdab hästi kannaliigeseid. 6. Ei näidanud galoppi ja hüpet. 7. Tasakaalukas, kiire õppimisvõimega, inimesesõbralik hobune. Sugumärana kasutatav.

2-aastane täkk:

2. ASVA ARTSON, s. 13.05.2014, täkk, raudjas, i. Arthur, e. Robiina, ei. Rosett, kasv. ja om. Asva Hobusekasvatus OÜ

Mõõdud: 145,5 – 171 – 20

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 7,5 8 8 9 9 8 57
R.K. 7 7,5 7,5 7,5 8 8 6,5 81,43%
H.K. 7,5 7,5 8 8,5 9 9 9
A.M. 7,5 7 8 8,5 9 9 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta hästi väljendunud tõutüüp. Sugutüüp ei ole veel täielikult väljenudnud. Arenev noor täkk. 2. Ilus silm, raske pea – kaela liitumine, hea kael, hea rinnasügavus, tugev õlg, pikk turi, sirge selg, nõrgapoolne nimme ja tugev laudjas. Hetkel tagakõrge. 3. Tugevad kuivad jalad. Sooviks rohkem päkka. Esijalgadel nõrgapoolne sõrgats. Tagajalgade seis korrektne. Käik samuti korrektne. 4. Samm hea aktiivusega, elastne ja hea üleastumisega. Töötab läbi selja, heas tasakaalus ja piisava õlavabadusega. 5. Traav jääb täna veidi pingesse, kuid on hea tõukega ning suure avarusega. Suure õhufaasiga ning töötab läbi selja. 6. Galopp jääb veidi pingesse, aga heas tasakaalus, hea tõukega, korrektse rütmiga ning kasutab kõiki liigeseid. 7. Täna veidi ärev. Võiks olla inimesega kontaktsem. Mõistliku loomuga.

3-aastane mära:

3. ASVA AROONA, s. 25.05.2013, mära, hall, i. Arthur, e. Robiina, ei. Rosett, kasv ja om. Asva Hobusekasvatus OÜ

Mõõdud: 144 – 182 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8,5 8 8 8,5 8,5 8,5 9 59
R.K. 9 8,5 8 8,5 8,5 9 8,5 84,29%
H.K. 8 7,5 7 8 8 8 9
A.M. 8,5 8 8 8,5 9 8 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta hästi väljendunud tõutüüp. Sugutüüp väga elegantne ja märalik. 2. Ilus pea ja suur silm, raske pea – kaela ühendus, veidi alakaelale (põdrakaelale) kalduv, püstine abaluu, hea turi, pehmem kuid mitte nõrk ülaliin, nõrgapoolne nimme ja tugev laudjas. 3. Heade liigeste ja kapjadega jalad. Piisava pikkusega. Esijalad eetsirandmelised. Tagajalad korrektsed. Käik kitsam, kuid korrektne. 4. Samm hea rütmiga, töötab hästi läbi selja ning astub hästi üle jälje. 5. Traav heas tasakaalus, hea tõukega, elastne ning piisava avardumisega. Hea tagajalatöö. Töötab hästi läbi selja. 6. Galopis kannab ennast ning jookseb meelsasti. Väga heas tasakaalus ning ülesmäge. 7. Meeldiv, sotsiaalne, inimesega arvestav hobune. Tasakaalukas. Kõrgema jalaga kergemat tüüpi mära. Sugumärana kasutatav. Sebroidsed märgised.

4-aastane mära:

4. TERONA, s. 22.05.2012, mära, raudjas, i. Teik, e. Robiina, ei. Rosett, kasv ja om. Asva Hobusekasvatus OÜ

Mõõdud: 143 – 182 – 18,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8,5 8 7 8 8 7 8,5 55
R.K. 9 7,5 6,5 7 7 6,5 8 78,57%
H.K. 8 8 7,5 8,5 9 7 8
A.M. 8,5 8 6,5 8,5 8,5 7,5 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta hästi väljendunud tõutüüp. Sugutüüp samuti väga hästi väljendunud. 2. Ilus ja ilmekas pea, hea pea – kaela ühendus, hea kael, madal kaela liitumine, tugev õlg,  sooviks väljendunumat turja, pehme selg, pikk nimme ja tugev laudjas. 3. Sooviks kuivemat jalga. Esijalad taatsirandmelised ja madala päkaga. Tagajalgade kannaliiges võiks olla tugevam. Käik korrektne. 4. Samm korrektse rütmiga, sooviks rohkem aktiivsust. Astub üle jälje. Heas tasakaalus. 5. Traav avar ja hea tõukega, kuid jookseb “tagant välja” ning jääb esiotsale. Hea tagajalgade ja selja töö. 6. Galopp veidi esiotsal, ei tööta läbi selja. Heas tasakaalus korrektse rütmiga. 7. Väga meeldiv, tasakaalukas, rahulik  ja tõutüübiline hobune. Sugumärana potensiaalikas. Paaride valikul jälgida jalgu.