EHKAS –  Eesti hobuse eest

EESTI HOBUSTE AASTANÄITUS – protokoll

1.novembril Juurimaa tallis (Märjamaa vald) toimunud eesti tõugu hobsute Aastanäituse protokoll koos piltide ja kommentaaridega.

Protokolli hinnete tõlgendamise lihtsustamiseks on iga hobuse protokolli järel punktide järgne kirjeldus.

On hea teada ka hindepallide tähendust. 1- mittearvestatav, 2-väga halb, 3- halb, 4- mitterahuldav, 5- rahuldav, 6- keskmine-piisav, 7- hea, 8 – parem kui hea, 9 – väga hea, 10 – suurepärane, veatu

Eesti hobune on universaaltüübiline hobune kellede puhul võib hinnata kõrgelt erinevaid omadusi. Kuid kogu hindamise aluseks on aretusprogramm ning eelkõige püütakse hinnangute andmises sellest ka lähtuda ning anda objektiivset hinnangut hobuse kehaehitusele selliselt, et oleks ära toodud nii tugevad küljed kui ka juhitud tähelepanu omadustele, mis võivad vähendada hobuse kestvust kasutusele või olla olulised aretusvalikute tegemisel.

HIndajad: Reedik Kivisoo (R.K. esimees), Satu Pitkänen (S.P), Madis Noor (M.N.), TÕnu Rähn (T.R. erihinded galopile, hüppelevõimsusele ja hüppetehnikale)

Pildid: Ago Ruus – Suur tänu!

2-aastased täkud:

1. LEVEL, s. 23.02.2013, hõbekõrb, täkk, i. Laaser, e. Rivona, ei. Regaal, kasv. ja om. Tihuse Turismitalu

Mõõdud:  146 – 176 – 20 cm

Hindaja tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
R.K.
S.P. 7,5 8 7 7 7 7 7,5
M.N. 7,5 7,5 7,5 7,5 7 7,5 7,5
T.R. 8
KESKMINE 7,5 7,75 7,25 7,25 7 7,5 7,5 51,75
KOKKU 7,5 8 7,5 7,5 7 7,5 7,5 52,5

1. Hästi väljendunud sugutüübiga ning hea tõutüübiga suurem hobune. 2. Hea kaela ja pea liitumisega, kena pea. Hea turja ja ülajoonega, tugev selg. Hästi lihastatud laudjas. 3. Tagaotsalt käigul veidi kitsas. Seis korrektne. Kämblaliiges võiks olla tugevam. Taga veidi püstine sõrgats. 4. Sammus hea üleastumisega. 5. Traav lühike ja veidi pinges, aga korrektse rütmiga. 6. Galopis terav ja kiire ning hüppel ettevaatlik.
Hinnang erikohtunik Tõnu Rähnilt: galopp 8, hüppevõimsus 8, hüppetehnika 7.

I AUHIND

Level_0037Level_S7A933012065684_10205151160166524_4312322140663389220_n

2. RAFF, s. 11.5.2013, hõbekõrb, täkk, i. Rüütel, e. Rosiina, ei. Rotser, kasv. Maarika Vahter ja om. Mari – Anna Marttila

Mõõdud: 142 – 165 – 17,5 cm

Hindaja tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
R.K.
S.P. 7 6,5 6 7 6,5 7,5 6,5
M.N. 7 7 7 7,5 7,5 8 7,5
T.R. 7
KESKMINE 7 6,75 6,5 7,25 7 7,5 7 49
KOKKU 7 7 6,5 7,5 7 7,5 7 49,5

1. Kaheaastasena veel välja arenemata täkutüübiga,  2. Kergematüübiline, kena suure silmaga. Alakael, mis on lühikesevõitu, samuti lühike selg ja libajas laudjas 3. Kerge luustikuga jalad, rahuldava suuruse ja tugevusega liigesed, veidi harkvarbne. Esijalgade seis veidi kitsas, kannaliiges on nõrk ja järeleandlik. 4. Hea üleastumisega samm, veidi kitsas. 5.  Kannaliiges nõrk, mis jätab traavi tõukejõule jälje, sellest ka madal ja veidi jõuetu traav. Rütm on korrektne. 6. Lühike galopisamm, kuid hüppel avab eest kõrgele. 7. Noor alles arenemisjärgus täkk, meeldiva iseloomuga ja kauni peaga. Hea ratsaponi materjal.
Erihinnang Tõnu Rähnilt: galopp 6.5, hüppevõimsus 7.5, hüppetehnika 6.5

I AUHIND

Raff_S7A9404Raff_S7A9421

3. LASER, s. 17.05.2013, must, täkk, i. Laaser, e. Ronda, ei. Rodeo, kasv. ja om. Tihuse Turismitalu

Mõõdud: 148 – 180 – 21 cm

Hindaja tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
R.K.
S.P. 7,5 7 7,5 7 7,5 7 7,5
M.N. 7,5 7,5 7,5 8 7,5 8 8
T.R. 9
KESKMINE 7,5 7,25 7,5 7,5 7,5 8 7,75 53
KOKKU 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,5 8 54

1. Suurekasvuline, hästi arenenud täkutüübiga. 2. Ilmeka peaga, hea ülajoonega. Ristkülikukujuline keha. Pisut “alakaelale” kalduv. Head liitumised.  3. Tugevad liigesed, natuke väheldased kabjad. Lühikesed, tugevad sääreluud. Käigul korrektne, sammus veidi kitsas, paraneb traavil. 4. Hea üleastumisega, veidi kitsas. 5. Hea rütmi ja avarusega, võiks veelgi enam venitada, tagant veidi välja. 6. Galopp on tugev, kuid lühike ja jääb esiotsale raskeks. Tagaotsas on jõudu, mis muudab jõuliseks ka hüppe. 7. Rahulik, kuulekas ja julge noor täkk. Lari liini jätkajana oluline täkk.
Erihinnang Tõnu Rähnilt: galopp 8.5, hüppevõimsus 9.5, hüppetehnika 9.5 – lubav noor sportponi.

I AUHIND

Juurimaa_S7A9442Laser_S7A9471

Laser_S7A9487

4. VOORE ROONIN, s. 05.06.2013, tumeraudjas, täkk, i. Raksel, e. Voore Adella, ei. Apollo, karv. ja om. Voore Tallid OÜ

Mõõdud: 139 – 161 – 18,5 cm

Hindaja tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
R.K.
S.P. 7 7 7,5 6,5 9 7,5
M.N. 7,5 7,5 7,5 7 8 7
T.R.
KESKMINE 7,25 7,25 7,5 6,75 8,5 7,25 44,5
KOKKU 7,5 7,5 7,5 7 8,5 7,5 45,5

1. Hästi proportsionaalne, väikesekasvuline ja kaheaastasena veel välja arenemata täkk. 2. Kompaktne, lühikese raamiga ja libaja laudjaga. Turi madal. 3. Jalgade korrektsus hea, lühike sääreluu, kerge harkvarbsus ees ja taga. Korrektne käik, sammul kitsas, traavil paraneb. 4. Korrektse rütmiga, kitsas. 5. Elastne, lõdvestunud, hoogne ja lennukas. 6. Hobune ei näidanud galoppi ja hüpet. 7. Hindajate hinnangul stressis, isegi apaatne või šokis. Vajab harjutamist ja uuesti esitlemist. Perspektiiviga hea noor hobune.

Voore Roonin_S7A9527 Voore Roonin_S7A9511

3-aastased ja vanemad täkud:

1. REPRIIS, 25.7.2012, kollane, täkk, i. Raksel, e. Roosi, ei. Rips, kasv. ja om. Angela Noor

Mõõdud: 142 – 176 – 19,5 cm

Hindaja tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
R.K. 9 8 8 7 8,5 6,5 7
S.P. 8 7 7,5 7,5 8 7,5 7,5
M.N.
T.R. 5,75
KESKMINE 8,5 7,5 7,75 7,25 8,25 6,583333 7,25 53,08
KOKKU 8,5 7,5 8 7,5 8,5 6,5 7,5 54

1. Väga hästi väljendunud sugutüübiga ning ka tõutüüpiline. 2. Ilusa peaga ja heade ühendustega. Madala turjaga, tihe ja tugev keha. Kael paks ja alakael. 3. Jalad tugevad, piisavalt tugeva luustiku ja liigestega. Korrektse seisu ja käiguga, kerge harkvarbsusega ees ja võiks omada tugevamat sõrgatsit. 4. Samm pinges, kiirustav ja veidi jääb lühikeseks. 5. Traav hea rütmiga, hea kanna tööga, aktiivne. Hea ülesmäge rüht. 6. Galopp heas tasakaalus, hüppel tahtetu, ei näita. 7. Perspektiivikas täkk, väärib tähelepanu ja jälgimist. Jälgida seljajoone kujunemist. Ülekaal segab täna sooritust ja hindamist.
Erihinnang Tõnu Rähnilt: galopp 5.5, hüppevõimsus 6, hüppetehnika 5.5

I AUHIND

Repliis_S7A9594 Repliis_S7A9639

6. VOORE ASTRON, s. 18.06.2012, hiirjas, täkk, i. Apollo, e. Abeelia, ei. Ando, kasv. Voore Tallid OÜ ja om. Aili Mihkelson

Mõõdud: 147 – 177 – 19 cm

Hindaja tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
R.K. 8 7,5 7 8 7,5 7 8
S.P. 8 7 7 7 8 7,5 7
M.N.
T.R. 7,5
KESKMINE 8 7,25 7 7,5 7,75 7,333333 7,5 52,33
KOKKU 8 7,5 7 7,5 8 7,5 7,5 53

1. Väljendunud tõu ja sugutüübiga. 2. Väga kompaktne ja tugev. Paks kael, hea liitumisega kehale. Ümar turi. Sooviks näha avaramat pea ja kaela ühendust ja enam ilmekust. 2. Tugev, hea kujuga kabi, piisavalt päkka. Veidi kitsa astumisega, esineb sõudmist. Tagajala sõrgats veidi pehme. 4. Hea üleastumisega, kerib. 5. Tugeva tagaotsa tõukega ja elastne. Hea rütm, tugev ja hea painduvusega kand. 6. Hea galopp, hüppab meelsasti ja hea tehnikaga. 7. Märkimisväärne värvus koos tugevate sebroidsete märgistega. Ülekaalus täna. Kuulekas täkk. Väikeseid vigu arvesse võttes kasutav aretuses.
Erihinnang Tõnu Rähnilt: galopp 7, hüppevõimsus 7.5, hüppetehnika 7.5

I AUHIND

Voore Astron_S7A9685 Voore Astron_S7A9695 Voore Astron_S7A9720

7. REPLIIK, s. 06.08.2012, raudjas, täkk, i. Raksel, e. Tuhkatriinu, ei. Tember, kasv. ja om. Angela Noor

Mõõdud: 143 – 176 – 19,5 cm

Hindaja tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
R.K. 7 6,5 6,5 7,5 8,5 8 7
S.P. 7,5 7 7 7 8 8,5 7,5
M.N.
T.R. 7,5
KESKMINE 7,25 6,75 6,75 7,25 8,25 8 7,25 51,5
KOKKU 7,5 7 7 7,5 8,5 8 7,5 53

1. Hea tõutüübiga, täkutüüp võiks kolme aastasel täkul olla paremini väljendunud. 2. Tugeva kehaga. Kael tugevalt lihastatud, paks ja “alakalelale” kalduv, horisontaalne. Lühikeste joontega ülaliinis (lühike kael ja turi, libajas laudjas). 3. Korrektse seisuga jalad. Veidi püstine sõrgats. Üldiselt piisava suurusega liigesed, vaid sõrgatsiliiges võiks olla suurem ja tugevam selle hobuse jaoks. 4. Hea elastsuse ja aktiivsusega. Natuke kiirustab, üleastumine rahuldav. 5. Hea kannaliigesega, sirge ja kerge traav. Hea elastsus, võiks näidata veelgi enam edasipürgivust. 6. Galopp jääb veidi esiotsale raskeks. Kuid tugev ja hüppel võimas ning tagant avab hästi. 7. Tähelepanelik ja kiire reaktsiooniga. Vajalik arendada enesekndlust, oli veidi rahutu. Hea materjal ponisporti!  Täkuna kasutamine küsitav, kuid huvitava emapoolse põlvnemisega!
Erihinnang Tõnu Rähnilt: galopp 7, hüppevõimsus 7,5, hüppetehnika 8.

I AUHIND

Repliik_S7A9784Repliik_S7A9757

8. ARTHUR, s. 07.05.2009, hall, täkk, i. Aksel, e. Raasuke, ei. Rolf, kasv. Loore Avik ja om. Asva Hobusekasvandus

Mõõdud: 148 – 178 – 20 cm

Hindaja tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
R.K. 9 9 7 8 8 8 8
S.P. 7 8 7,5 7 7 8 7,5
M.N.
T.R. 8,5
KESKMINE 8 8,5 7,25 7,5 7,5 8,166667 7,75 54,67
KOKKU 8 8,5 7,5 7,5 7,5 8 8 55

1. Väga hästi väljendunud tõu ja sugutüübiga täkk. 2. Tugevate ja heade ühendustega. Ruumikas kaela-keha liitumine. Kauni ilmeka peaga. Tugev selg. 3. Korrektsed seisud, tugevad liigesed. Esineb kerge sõudmine traavil, hästi lai liikumisel. 4. Hea aktiivsusega ja üleastumisega samm. 5. Traav aktiivne, hea rütmiga. Võiks enam näidata ja venitada. 6. Korrektse rütmiga, veidi eest raske, kuid suur galopp. Hüppel tehniline ja tähelepanelik. Jõudu võiks enam olla. 7. Tasakaaluka loomusega, inimest austav ja tema toetust otsiv. Kuulekas. Tähelepanu köitev sugutäkk!
Erihinnang Tõnu Rähnilt: galopp 8, hüppevõimsus 8.5, hüppetehnika 8.5

I AUHIND
Arthur_S7A9807
Arthur_S7A9845 Arthur_S7A9857

3-aastased ja vanemad märad:

9. MUUKSI RINTI, s. 06.06.2012, kollane, mära, i. Raksel, e. Aami, ei. Aik, kasv. OÜ Muuksi Muhe ja om. Angelika Koovit

Mõõdud:147 – 182- 19,5 cm

Hindaja tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
R.K. 8 8 7 7 8 8 8,5
S.P. 7,5 8 7 7 7 8 7,5
M.N. 7,5 7 7 7 7 7,5 7,5
T.R. 8
KESKMINE 7,666667 7,66667 7 7 7,33333 7,875 7,833333 52,38
KOKKU 7,5 8 7 7 7,5 8 8 53

1. Väljendunud sugu ja tõutüübiga. 2. Tugevate ja heade ühendustega. Kuiv.  Madal, kuid piisava pikkusega turi. Ilmekas – tark silm. 3. Eest korrektse asendiga jalad, taga kannaliiges veidi sirge. Kabi võks olla selle hobuse keha kohta suurem. Kerge harkvarbsus. 4. Korrapärase rütmiga, tagant astub kitsalt, astub jälge. 5. Traav lühike, kand ebakindel, kuid piisava painduvusega, eest piisavalt avar. 6. Hüppab meelsasti ja hea tehnikaga. Heas tasakaalus galopp, eelistatud allüür. Hüpe enesekindel, võiks veel enam avada ja painutada jalgu.  7. Rahulik ja tasakaalukas, hea tüübiga eesti hobune. Perspektiivikas sugumära, jälgida jalgu.
Erihinnang Tõnu Rähnilt: galopp 7.5, hüppevõimsus 8, hüppetehnika 8.

I AUHIND

Muuksi Rinti_S7A9907 Muuksi Rinti_S7A9950

10. AURA, s. 27.05.2012, ulukvõik, mära, i. Apollo, e. Elviira, ei. Eskort, kasv. ja om. OÜ Muuksi Muhe

Mõõdud: 146 – 189 – 19,5 cm

Hindaja tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
R.K. 7 7 6 7 7,5 7 7
S.P. 8 8 7 7,5 7 7 7,5
M.N. 7,5 7,5 7,5 7,5 7 7,5 7,5
T.R. 7,5
KESKMINE 7,5 7,5 6,833333 7,333333 7,16667 7,25 7,333333 50,92
KOKKU 7,5 7,5 7 7,5 7 7,5 7,5 51,5

1. Raskematüübiline, matsakas, võiks olla märalikum. 2. Tugev, laia rinnaga. Pikavõitu nimmega, lühem kael, sooviks enam ilmekust. 3. Tugevad jalad, veidi nöördunud ranne, pisut väheldane kabi. Piisava tugevusega kannaliiges. 4. Hea korrapärase rütmiga ja piisava üleastumisega samm. Kerib tagant ja veidi kitsas. 5. Traav tugeva tõukega, elastne ja eest avar. Hea tasakaal. 6. Vajub neljataktiliseks, hüppel hea esiotsatööga, teravust ja innukust võiks olla enam. 7. Hea tugev mära. Perspektiivikas aretuses. Jälgida paaridevalikult vajadust kergema ja heade jalgadega täku järgi. Pisut ebakindel ja ärev. Tähelepanu väärivad tugevad sebroidsed märgised, lai ja tugev jutt ning jalavöödid ja õlarist võigul põhivärvusel.
Erihinnang Tõnu Rähnilt: galopp 7, hüppevõimsus 7.5, hüppetehnika 8

I AUHIND

Aura_S7A0029 Aura_S7A0044

11. ALICE, s. 13.05.2011, kollane, mära, i. Voore Aurum, e. Rosiina, ei. Rotser, kasv. Maarika Vahter ja om. Mari – Anna Marttila

Mõõdud: 146 – 177 – 18 cm

Hindaja tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
R.K. 7 6,5 6,5 7 8 7,5 8
S.P. 7,5 6,5 7 7 8 8 7
M.N. 8 7 7 7,5 8 8 8
T.R. 7
KESKMINE 7,5 6,66667 6,833333 7,166667 8 7,625 7,666667 51,46
KOKKU 7,5 6,5 7 7 8 7,5 8 51,5

1. Kerge, arabiseeritud tüübiga. Hästi väljendunud sugutüüp. 2. Kerge kehaehitusega. Vähene lihastatus. Pika nimmega pehme selg. Luip laudjas. Püstine õlg. Kõrge ja pikk turi. 3. Kerge luustik, liigesed peaks olema tugevamad ja suuremad, iseäranis randmeliiges. Käiguvigu ei ole, eest veidi kitsas. 4. Rahuldav üleastumine, rütm korrektne, kand ebakindel. Selg ei ole piisavalt kaasatud. Traav lennukas ja aktiivne, painutab hästi. 6. Galopp kerge ja hea ulatusega. Seljatöö vähene. Hüppab kergelt ja meelsasti. 7. Meeldiva ja tasakaaluka loomusega. Sugumärana jälgida põlvnemist, keha ja jalgade tugevust. Kergemat tüüpi, sobilik ratsa ja spordikasutusse.
Erihinnang Tõnu Rähnilt: galopp 7, hüppevõimsus 7, hüppetehnika 7

I AUHIND

Alice_S7A0081 Alice_S7A0098 Alice_S7A0122

juurimaa_logo

logo_tähed all