EHKAS –  Eesti hobuse eest

EHKAS Aastanäitus 2016 protokoll piltide ja kirjeldustega

17.09.2016 Särevere tallis toimunud eesti tõugu hobuste Aastanäituse protokoll koos piltide ja kommentaaridega.

Protokolli hinnete tõlgendamise lihtsustamiseks on iga hobuse protokolli järel punktide järgne kirjeldus.

On hea teada ka hindepallide tähendust. 1- mittearvestatav, 2-väga halb, 3- halb, 4- mitterahuldav, 5- rahuldav, 6- keskmine-piisav, 7- hea, 8 – parem kui hea, 9 – väga hea, 10 – suurepärane, veatu

Eesti hobune on universaaltüübiline hobune kellede puhul võib hinnata kõrgelt erinevaid omadusi. Kuid kogu hindamise aluseks on aretusprogramm ning eelkõige püütakse hinnangute andmises sellest ka lähtuda ning anda objektiivset hinnangut hobuse kehaehitusele selliselt, et oleks ära toodud nii tugevad küljed kui ka juhitud tähelepanu omadustele, mis võivad vähendada hobuse kestvust kasutusele või olla olulised aretusvalikute tegemisel.

Hindajad: Reedik Kivisoo (R.K. esimees), Helin Kurisoo (H.K.), Taimi Usin (T.U.), Ingrid Randlaht (I.R. erihinded vabaliikumistele – sammule, traavile, galopile ja hüppele)

Pildid: Terje Vanahans – Suur tänu!

 

2-aastased täkud:

1. VOORE REILENDER, s. 20.05.2014, must, i. Raksel, e. Voore Tarapita, ei. Tommi, kasv. ja om. Voore Tallid OÜ

Mõõdud: 142 – 173 – 19

I auhind

Hindaja tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
R.K. 8 7 7 7 8 6 6,5
H.K 8 8 7 7 8 7,5 8
T.U. 8,5 8,5 7,5 7 7,5 8 8
I.R. 7,5 7,5 7,5 8
KESKMINE 8,167 7,833 7,167 7,125 7,750 7,250 7,625 52,917
KOKKU 8 8 7 7 8 7 8 53

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta hästi väljendunud tõutüüp. Täkutüüp samuti hästi väljendunud. 2. Ilmekas pea, lühemapoolne kukal, tugev õlg (piht) ja keha. Hea ülajoon, keskmine turi ning tugev laudjas. Sooviks pikemat kaela ja kergemat pea – kaela ühendust. 3. Jalgadel hea suurusega kabjad, mis jätavad tugeva mulje. Esijalgade seis korrektne, aga eelistaks veidi suuremat randmeliigest. Tagajalgade seis korrektne, aga sooviks tugevamat kannaliigest. Ilus lai käik, sammus korrektne, traavis eest kerge kerimine. 4. Samm hea rütmiga, astub silmnähtavalt üle jälje. Astub tagajalgadega rohkem välimisele kabja servale. Võiks paremini läbi selja töötada. Tundub veidi pinges. 5. Traav tugeva tõukejõuga, selge rütmi ja hea randmetõstega. Tagant aktiivne. Ei lõdvestu täna ja jääb õlast seotuks. Hea impulsiga, kuid ei tööta läbi selja. Eelistab traavi. 6. Galopp hea impulsiga, aga jääb seljast väga nõgusaks ja kinniseks. On pinges ja kaotab seetõttu rütmi. Hüppel tähelepanematu. Hea avamisega eest, elastne ja hea tehnikaga, kui suudab hüpet näidata. Töötab läbi kaela ja korjab jalgu, kuid ei tööta läbi selja. 7. Täna jääb üldiselt veidi pingesse. Sugutäkuna kasutamine väärib kaalumist. Inimesega usaldav ja austav. Hea loomuga meeldiv täkk.

14339855_1146221682083829_1490484721_o
2. VESPER, s. 14.04.2014, kõrb, i. Vaks, e. Romantika, ei. Rosett, kasv. ja om. FIE Tihuse Hobuturismitalu

Mõõdud: 146 – 171 – 20

Kõrgem auhind

Hindaja tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
R.K.
H.K 8,5 7,5 8 8 7,5 9 9
T.U. 8,5 8,5 7,5 8 8,5 8,5 8,5
I.R. 8 7,5 9 8,5
KESKMINE 8,500 8,000 7,750 8,000 7,833 8,833 8,667 57,583
KOKKU 8,5 8 8 8 8 9 9 58,5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta kergemat universaalset  tüüpi eesti hobune. Täkutüüp hästi välja arenenud. 2. Ilmekas pea, hea kukal, keskmine turi ja tugev laudjas. Pikk seljajoon. Nimme nõrgalt laudjaga ühendatud. Hetkel tugevalt tagakõrge. 3. Jalad tugevate liigeste ja heade kapjadega. Esi- ja tagajalgade seis korrektne. Käik korrektne, aga eest veidi kitsas. 4. Samm elastne, hea rütmiga ning astub nähtavalt üle jälje. Vahepeal veidi kõhklev ja ettevaatlik, kuid töötab ilusti läbi selja. 5. Traav avar ja elastne. Kuna hobune on  tagakõrge, siis jääb traav veidi esiotsale. 6. Galopp elastne ja suur. Heas tasakaalus, hea rütmiga ning kõverdab hästi jalgu randmeliigestest. Tagaots võiks olla veidi paremini hõivatud. Hüppel arukas ja tähelepanelik, avab hästi eest ja kiire jalaga. Väga hea hüppetehnika ja rütmiga. Hüppevõimsus samuti hea. 7. Väga sotsiaalne, tähelepanelik ja püüdlik täkk. Õpib kiiresti. Sebroidsed märgised.

14339985_1146224058750258_1720211474_o
3. TEN, s. 25.05.2014, kollane, i. Voore Tintin, e. Tiivi, ei. Topper, kasv. ja om. OÜ Key

Mõõdud: 142 – 169 – 18

I auhind

Hindaja tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
R.K. 9 8 6,5 8 7,5 8 7
H.K 9 9 7 8 7 8 8
T.U. 8,5 8,5 7 7 8 8 8
I.R. 7 7 8
KESKMINE 8,833 8,500 6,833 7,500 7,375 8,000 7,667 54,708
KOKKU 9 8,5 7 7,5 7,5 8 8 55,5

1. Väga hästi väljendunud kergemat tüüpi hobune. Vanuse kohta väga hästi väljendunud täkutüüp. 2. Ilus ja ilmekas pea. Kõrge kaela – keha liitumine. Hea rinnasügavus ja tugev rindkere. Keskmise pikkusega kael. Sooviks pikemat kaela. Hea turja, selja ja laudja pikkus. Pikem nimme. Turi joonistub hästi seljale. Tugev keha, õlg ja laudjas. 3. Jalgadel keskmise pikkusega sõrgats ja tugevad liigesed. Väheldased kabjad. Sooviks veidi kuivemat jalga. Esijalad veidi harkvarbsed. Tagajalgade seis korrektne. Käigul sammus sõuab eest, see paraneb traavis, aga käik jääb siiski kitsaks. 4. Samm elastne, korrektse rütmiga, piisava üleastumise ning hea selja tööga. 5. Traav jalgadest aktiivne, randmest ja kannast töötab hästi. Veidi rohkem võiks olla õlavabadust. Vähese õhufaasiga ning sooviks rohkem elastsust ja jõudu traavis. Pinge langedes samm pikeneb ja avardub. 6. Galopp suur, kerge ja maadhaarav. Jookseb ülesmäge, heas tasakaalus ja hea rütmiga. Hüppel kogenematu. Algul väga ebakindel, kuid parandab ennast hästi. 7. Väga tähelepanelik, tasakaalukas, kiire õppimisvõimega ja mõistlik täkk. Täna satub veidi stressi, aga liikudes läheb järjest paremaks. Kaaluda sugutäkuna kasutamist. Parandada koostööd inimesega. Iseloom ja materjal on head.

14374626_1146224768750187_1080487522_o

3-aastased täkud:

4. MUUKSI TÕRVIK, s. 01.06.2013, hõbekõrb, i. Tukker, e. Andante, ei. Anakee, kasv. OÜ Muuksi Muhe ja om. Margit Martin

Mõõdud: 147 -181 – 20

I auhind

Hindaja tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
R.K. 9 8 6 8 8 8 9
H.K 7 7 7 8 6,5 7 8
T.U. 9 9 7 7 8 8 8
I.R. 7,5 7 8
KESKMINE 8,333 8,000 6,667 7,625 7,375 7,750 8,333 54,083
KOKKU 8,5 8 7 8 7,5 8 8,5 55,5

1. Tugevamat tüüpi. Võimsa muljega. Mõjub tõule veidi ebatüüpiliselt. Täkutüüp hästi väljendunud. 2. Ilus pea, hea kael ja kaela ühendused. Keskmine turi. Tugeva kehaehtusega. Tugev pikk selg ja tugev laudjas. Mõjub tagakõrgena. 3. Jalad tugevate liigestega, kuid vähese päkaga. Piisava suurusega kabjad. Esijalg lühem kui tagajalg. Esijalad veidi taatsirandmelised. Tagajalgade seis korrektne. Käik sammus eest väga kitsas, kohati rebasekäik. Sõuab sammus. Traavis käik eest laiem. 4. Samm hea aktiivsusega ja hästi ühendatud. Vaba, hea rütmiga ja töötab läbi selja. Võiks esimese jalaga astuda veelgi rohkem edasi. 5. Näitab traavis elastsust, head tõuget ja avarust, kuid jääb esiotsale raskeks. Ei tööta läbi selja. Suurel hobusel võiks olla enam õlavabadust. 6. Galopp suur ja veidi raske, aga selge rütmiga.  Ei eelista galoppi. Võiks olla paremas tasakaalus, hetkel jääb esiotsale. Hüppel väga tähelepanelik, püüdlik ja teadlik. Hea elastsuse, tehnika ja hea tõukega. Avab eest hästi. 7. Väga meeldiv ja sotsiaalne noor täkk. Töökas ja püüdlik, andis endast kõik. Jalavead muudavad sugulise kasutamise keerukamaks, kuid ilmselt kasutamist väärt. Oluline vähem esindatud Taube liini esindajana.

14374597_1146225052083492_247571704_o
5. RENDER
, s. 18.07.2013, raudjas, i. Raksel, e. Ruja, ei. Rodeo, kasv. ja om. Kersti Kalberg

Mõõdud: 147 – 183 – 19,5

I auhind

Hindaja tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
R.K. 9 8 7 9 8 8 8
H.K 7 8 7 7,5 7 7 7
T.U. 8,5 8,5 7 8 8 8 8,5
I.R. 8 7 7
KESKMINE 8,167 8,167 7,000 8,125 7,500 7,500 7,833 54,292
KOKKU 8 8 7 8 7,5 7,5 8 54

1. Ilma silmnähtava võõrveresuse mõjuta hea tõutüübiga täkk. Hästi väljendunud täkutüüp. 2. Ilmekas pea, hea proportsioonis kael ja lühike kukal. Tugev keha. Kõrge kaela – keha liitumine. Tugevad õlg, nimme ja laudjas. Turi väljendunud, kuid sooviks pikemat ja kõrgemat. 3. Jalgadel hea suurusega kabjad. Kuivad jalad. Esi- ja tagajalgade seis korrektne. Käik sammus eest kitsas, traavil paraneb märgatavalt. 4. Samm hea aktiivsuse ning rütmiga, suure üleastumise ja hea seljatööga. Liigestest kõverdab vähe. 5. Traav hea aktiivsusega. Tõukab jõuga. Avab eest piisavalt. Tagant hea tõuge. Õhufaas tõuke pealt suur, aga eest jääb seotuks. Võiks olla veelgi rohkem õhufaasi. 6. Galopp jõuline, hea rütmiga, hea tõukejõuga ning tasakaalus. Hüppel tähelepanematu. Kui keskendub, siis hüpe hea tehnikaga, aga jõuetu. Esijalgu võiks rohkem kõverdada. Parandab ennast. 7. Hea loomuga ja püüdlik. Väga meeldiv noor täkk. Ei olnud keskendunud, tundus veidi pinges. Sugulist kasutamist ei sega otseselt midagi. Jälgida käigu korrektsust.

14359709_1146225362083461_1823654608_o
6. VOORE ROONIN
, s. 05.06.2013, tumeraudjas, i. Raksel, e. Voore Adella, ei. Apollo, kasv. ja om. Voore Tallid OÜ

Mõõdud: 140 – 165 – 19

I auhind

Hindaja tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
R.K. 9 8 7,5 9 9,5 7 7
H.K 8 8 8 8 8 8,5 7
T.U. 8 8,5 8 8 8,5 8,5 8
I.R. 8 9 7 7
KESKMINE 8,333 8,167 7,833 8,250 8,750 7,750 7,250 56,333
KOKKU 8,5 8 8 8 9 8 7 56,5

1. Ilma silmnähtava võõrveresuse mõjuta hea tõutüübiga pisem täkk. Sugutüüp hästi väljendunud. 2. Ilus väike pea, hea pikkusega kael, tugev selg. Libajas abaluu. Hea kaela – keha liitumine. Sooviks pikemat turja ja laudjat. Võimas esiots ja tugev nimme. Kompaktne keha. 3. Jalad piisava suurusega liigestega. Kitsamapoolne kabi. Esijalgade seis korrektne. Tagajalad pisut harkvarbsed. Käik sammus ja traavis korrektne. Sooviks kuivemat jalga. 4. Samm elastne, hea aktiivsuse ja rütmiga, hea üleastumise ning selja tööga. Paneb esijala korrektselt edasi. 5. Traav elastne, suure õhufaasiga ning avab eest. Käekõrval seljast jäik, vabalt algul ettevaatlik, aga töötab läbi selja. Kõverdab väga hästi liigestest. Tõukab tagant, kuid võiks tuua tagajalga rohkem keha alla. Üleastumine ja õhufaas märkimisväärselt suured. 6. Galopp võiks olla ümaram ja kõverdada esijalgu. Hüppel innukust ja jõudu vähe, kuid hea tehnikaga ja võimekusega eest avada. Algul pinges, kuid paraneb. 7. Väga perspektiivikas. Käekõrval pinges ja ettevaatlik. Tähelepanelik, tasakaalukas, hea koostöövõimega, kuid aeg-ajalt keskendumine kaob. Jälgida iseloomu kujunemist ning paaridevalikul jalgu. Sooviks näha rohkem töökust.

14375240_1146225792083418_139884673_o
Vanemad täkud:

7. ROKIT, s. 22.06.2012, raudjas, i. Raksel, e. Lisette, ei. Laasik, kasv. ja om. Kaire Vaikma

Mõõdud: 142 – 176 – 18,5

I auhind

Hindaja tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
R.K. 7,5 7 6,5 6 7,5 7 6,5
H.K 7 7 7 6,5 7 7 7
T.U. 7,5 7,5 7,5 7 7,5 7 7,5
I.R. 6,5 7 6,5 6,5
KESKMINE 7,333 7,167 7,000 6,500 7,250 6,875 6,875 49,000
KOKKU 7,5 7 7 6,5 7 7 7 49

1. Märgatava soome hobuse mõjutusega tõutüüp. Täkutüüp hästi väljendunud. 2. Veidi raske, kuid ilmekas pea. Hea pikkusega sirge kael. Raske pea – kaela ühendus, madal kaela asetus ja liitumine kehaga. Sooviks pikemat ja paremini arenenud turja. Tugevad selg, nimme ja laudjas. 3. Jalgadel hea suurusega kabjad. Sellele kehale sooviks tugevamat ja kuivemat jalga. Esijalgadel nööritud kämmal ja väike randmeliiges, aga seis korrektne. Tagajalgade seis korrektne, aga võiks olla suurem kannaliiges. Käik sammus ja traavis korrektne. 4. Sammus astub pinges, jääb lühike ja tihe, aga selge rütmiga, mis ei kao. 5. Traavis jalgadest aktiivne, kuid kehast vähe kaasatud, ei tööta läbi selja. Tugeva tõukega, kuid jääb esiotsale raskeks. Sooviks rohkem õlavabadust. 6. Galopp suur, tasakaalus ja maadhaarav, kuid veidi pinges ja esiotsal. Hüppel tõukab, aga ei näita tehnikat, tahet ega jõudu, kuid teeb asja ära. Paraneb iga hüppega. 7. Jätab täna “liiga täkuliku” käitumise mulje. Ka inimest võiks rohkem austada. Ei suutnud hästi keskenduda. Suguhobusena kasutamine mõeldav, kuid mitte otseselt vajalik.

14408142_1146226098750054_1061335631_o
8. ROBIN, s. 03.05.2010, hõbekõrb, i. Rikoshet, e. Adelheid, ei. Aramis, kasv. ja om. Helve Saarestik

Mõõdud: 141 (raudadega) – 161 – 18,5

I auhind

Hindaja tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
R.K. 7 7,5 7 8 7,5 8,5 9
H.K 7,5 7 6 8 7 8 8
T.U. 7,5 7,5 7 7,5 8 8,5 8,5
I.R. 8 7,5 8
KESKMINE 7,333 7,333 6,667 7,875 7,500 8,250 8,500 53,458
KOKKU 7,5 7,5 7 8 7,5 8 8,5 54

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga kerget tüüpi eesti hobune. Täkutüüp võiks olla paremini väljenudnud. 2. Ilus ja ilmekas pea, hea pikkusega kael, madal kaelaasetus, pikk ja väljendunud turi, pehmepoolne selg, nõrgavõitu nimme, samas tugev laudjas. Sooviks tugevamat tagaosa. Kõik on proportsioonis, aga konstruktsioon üldpildis jätab nõrga mulje. 3. Jalgadel hea suurusega kabjad. Võiksid olla tugevama ehitusega jalad. Eelistaks rohkem lihast jala ülaosas ning tugevamaid liigeseid. Esijalgadel kerge harkvarbsus. Tagajalgade seis korrektne. Käik sammus kitsas nii eest kui tagant. 4. Samm hea rütmiga, hea selja tööga ning piisava üleastumisega. 5. Traav kerge, hea edasipürgivusega ja rütmiga. Hea tõuke ja avardamisega. Kasutab oma keha maksimaalselt. Võiks olla veel jõulisem, veelgi rohkem läbi selja ja suurema õlavabadusega. 6. Galopis heas tasakaalus, suur ja maadhaarav. Võiks olla rohkem ülesmäge. Eelistatud allüür. Hüppel tark, hea tehnikaga, enesekindel, avab tagant. Kerge hüppega. Võiks veelgi enam eest avada. 7. Väga meeldiv, koostööaldis, tähelepanelik, töökas ja lihtne käsitleda, samas temperamentne. Väga kauni ja efektse värvusega.

14408132_1146224312083566_1552120677_o
9. VERMUT II, s. 07.05.2010, raudjas, i. Vend Voitka, e. Aida, ei. Aku, kasv. Kristi Raudsepp ja om. Evi Aidberg

Mõõdud: 141 – 169 – 19,5

Hindaja tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
R.K. 8 7,5 7,5
H.K 9 7 8 7 8
T.U. 8,5 9,5 8,5
I.R.
KESKMINE 8,5 8 8 24,5
KOKKU 8,5 8 8 24,5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti hobune. Täkutüüp hästi väljendunud. 2. Ilus pea, hea pikkusega kael, madal lihaseline turi, eelistaks pikemat turja. Väga pikk tugev selg, nõrgem ja pikem nimme. Tugev libajas tagaosa. 3. Jalgadel piisava suurusega tugevad kabjad. Esijalgadel lühike, aga piisavalt tugev sõrgats ja väike randmeliiges. Tagajalgade seis korrektne. Käik sammus eest kitsamapoolne. 7. Üldiselt jättis tähelepaneliku ja tasakaaluka mulje. Täkku ei näidatud vabaliikumisel, kuid osales võistlushobusena parkuuris, kus läbis parkuuri vigadeta. Näitas head juhitavust ja hüppetehnikat.  Väärib tähelepanu ka vähemlevinud Vuhti liini esindajana. Huvitav värvus, mille genotüübi võiks selgitada läbi testimise.

14393144_1146226268750037_1303494709_o