EHKAS –  Eesti hobuse eest

Hobuste näitus Voore tallides – protokollid ja pildid

7. augustil Voore tallides ning Sikeldi tallis toimunud noorhobuste ülevaatuse ülevaade hinnete ja piltidega.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne.  Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste  kohta.  Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpeja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta. 

Hinded jaotuvad järgmiselt. Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp)- keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus)- samm-traav- galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik kuid soovituslik. Kui see on esitatud, moodustub hinne kahest komponendist) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanime jms.)  Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindajad: Reedik Kivisoo, Priidu Tikk ja Ingrid Randlaht

VOORE TALLID

2-aastased:

1. VOORE ROONIN, s. 05.06.2013, tumeraudjas, täkk,  i. Raksel, e. Voore Adella, ei. Apollo, kasv. ja om. Voore Tallid

Mõõdud:  138,5 – 160 – 19 cm

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 8,5 7,5 8 8,5 7 8 55
R.K. 7 8,5 7 8 9 7 8 78,57%
P.T. 7,5 8 7,5 8 8 7 8

voore roonin näitus 136 voore roonin näitus 140 voore roonin näitus 143 voore roonin näitus 147
1. Hästi proportsionaalne, väikesekasvuline ja kaheaastasena veel välja arenemata täkutüübiga. 2. Tugev ülaliin, hästi ühendatud ilus pea ja kael, kompaktne, pigem lühikese raamiga ja libajas laudjas. 3. Jalgade korrektsus hea, lühike sääreluu, kerge harkvarbsus ees ja taga. Korrektne käik, sammul kitsas, kuid traavil paraneb. 4. Samm korrektse rütmiga ja piisava üleastumisega. 5. Traav elastne, ja lennukas. Tagant aktiivne. 6. Galopis seljast kinnisem. EI näita täna oma maksimaalset hüpet. 7. Hea iseloomuga välja kujunemata noor perspektiivikas täkk. Esitada kindlasti järgmisel aastal uuesti.

2. VOORE RISSA, s. 08.06.2013, kõrb, mära,  i. Raksel, e. Abeelia, ei. Ando, kasv. ja om. Voore Tallid

Mõõdud:  141 – 185 – 18,5 cm

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8 7 7 7 6,5 43,5
R.K. 8 8 7 7 7 7 62,14%
P.T. 8 8 7 7 7 6

PS. Koondinne on ühe hindepunkti võrra väiksem kuna galopp ja hüpe jäid hindamata.

voore rissa näitus 225
1. Kena, väljendunud ja ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti hobune. Hästi väljendunud sugutüübiga. 2. Tugeva ja tiheda kehaehitusega. Heade ühendustega. 3. Jalad väikeste liigestega. Esijalgade seis korrektne, tagajalgade seis samuti korrektne, pikem säär. Käik keriv. 4. Samm lühike ja vähese seljakasutusega. 5. Traav hea rütmiga. 6. Galoppi ja hüpet ei näita. 7. Veidi tõrges. Uuesti näidata.

3. VOORE RIHVA, s. 07.06.2013, raudjas, mära,  i. Raksel, e. Adeelia, ei. Ando, kasv. ja om. Voore Tallid

Mõõdud:  145 – 183 – 19 cm

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8 7 7 8,5 8 7,5 54
R.K. 8 8 7 7 8,5 8 7 77,14%
P.T. 7,5 7,5 7 7 8 7,5 7,5

voore rihva näitus 011 voore rihva näitus 006
1. Kena, väljendunud ja ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti hobune. Hästi väljendunud sugutüübiga. 2. Tugeva kehaehitusega, heade ühendustega ning pisut pikemate joontega. Selg veel arenev. 3. Hea pikkusega esijalad. Esijalgade seis veidi koondvarbne, tagajalad harkvarbsed. Käik on keriv. 4. Samm on hea ülaliini tööga, aga veidi rabe. Eelistaks rohkem aktiivsust. 5. Traav korrektse rütmiga ja heas tasakaalus. Jookseb hea impulsiga, eest piisav avamine ja tagant hea tõuge. 6. Galopp veidi raske. 7. Kena, väga hea iseloomuga tähelepanelik hobune. Kindlasti sugumärana kasutatav.

4. VOORE REESIA, s. 14.06.2013, raudjas, mära,  i. Raksel, e. Voore Amee, ei. Apollo, kasv. ja om. Voore Tallid

Mõõdud:  142 – 188 – 19 cm

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 7,5 7,5 7 8 7 7,5 52,5
R.K. 8 7,5 7 6,5 8 6 7 75,00%
P.T. 8 7,5 7,5 7,5 8 7,5 8

voore reesia näitus 023 voore reesia näitus 025
1. Kena, väljendunud ja ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti hobune. Hästi väljendunud sugutüübiga. 2. Tiheda ja tugeva kehaehitusega. Tugev ülaliin. Pikk nimme. 3. Jalad nõrgemapoolsed. Esijalad koondvarbsed. Tagajalgade seis korrektne. Käik samuti korrektne. 4. Samm korrektse rütmiga, aga pinges. 5. Traav hea rütmiga, hea seljakasutusega ja tasakaalus. 6. Galopp elastne aga veidi vurav. Hüppel jätab esiosa rippu, võiks olla tähelepanelikum. Veidi pinges. 7. Huvitav ja pilkupüüdev mära. Sobib sugumäraks. Jälgida iseloomu kujunemist.

5. VOORE APPOLIS, s. 17.06.2013, tumehiirjas, ruun,  i. Apollo, e. Rella, ei. Romm, kasv. ja om. Voore Tallid – MÜÜA

Mõõdud:  145 – 176 – 20 cm

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 7,5 7 7 8 7 7,5 51,5
R.K. 7 7 7 8 7,5 7 7 73,57%
P.T. 7,5 7,5 6,5 6,5 8 7 8

voore appolis  näitus 031 voore appolis näitus 027
1. Hästi väljendunud tõutüübi ja sugutüübiga. 2. Pikemate joontega. Hea kaela liitumine. Arenev ülaliin. Hobune on märgatavas kasvufaasis ning tagakõrge. 3. Pikad tugevad jalad. Esijalgadel pisut pehme sõrgats. Tagajalad korrektsed. Käigul sõuab. 4. Samm lõtv ja hea rütmiga. 5. Traav avar, aga jookseb tagant välja. 6. Galopp veidi raske ja õlast kinni. 7. Kasutushobusena perspektiivikas ratsaspordialadel. Ettevaatlik, aga meeldivalt.

6. VOORE ALGRIM, s. 04.06.2013, kõrb, ruun,  i. Apollo, e. Teeba, ei. Tukker, kasv. ja om. Voore Tallid – MÜÜA

Mõõdud:  141 – 178 – 19 cm

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8 7 7 8 8 8 54
R.K. 8 8 7 7 8 8 8 77,14%
P.T. 8 8 7 7 8 8 8

voore algrim näitus 060voore algrim näitus 048voore algrim näitus 059
1. Hästi väljendunud tõutüübi ja sugutüübiga. 2. Ilmekas pea, hea pikkusega kael, tugev ja lühike keha. Hobune märgatavas kasvufaasis ja veidi tagakõrge. 3. Mustad hea kujuga kabjad. Jalgade seis korrektne. Käik sammus korrektne, traavis eest keriv. 4. Samm korrektne ja hoogne. Sooviks rohkem lõtvust ja ülaliini vabadust. 5. Traav hea, hoogne, kerge randmetõstega. 6. Hea ümarusega galopp. Hobusele lihtne joosta. 7. Entusiastlik. Hea koordinatsiooniga. Kiire. Hea kombinatsioon.

3-aastased:

1. TAKJAS, s. 06.03.2012, must, ruun,  i. Tornaado, e. Tessa, ei. Topper, kasv. ja om. Mariann Averin

Mõõdud:  146 – 180 – 20 cm

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7 7,5 8 8 7,5 6,5 7 51,5
R.K. 6,5 7 7,5 8 7,5 6 7 73,57%
P.T. 7 7,5 8 7,5 7 7 7

takjas näitus 101takjas näitus 106 takjas näitus 108
1. Hästi väljendunud tõutüübiga, kerge soome hobuse mõjutusega. Sugutüüp samuti hästi väljendunud. 2. Pikema raamiga. Tugev ülaliin, pikk selg ja nimme. Sooviks suuremat tagaosa. 3. Jalgade seis korrektne ja käik samuti korrektne. 4. Samm korrektse rütmiga ja ühtlane. Piisava selja tööga. 5. Traav samuti hea rütmiga ja tasakaalus. 6. Galopp esiotsal. Hüppel hoolas, kuid aeglane. 7. Mõistlik ja rahulik hobune. Perspektiivikas kasutushobune.

2. VOORE RIVEL, s. 15.11.2012, kõrb, täkk,  i. Raksel, e. Voore Ahara, ei. Apollo, kasv. ja om. Voore Tallid

Mõõdud:  144 – 179 – 19 cm

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 7,5 7,5 7,5 7,5 8 7,5 53,5
R.K. 8 7 7 8 7 8 7 76,43%
P.T. 8 8 8 7 7,5 8 8

voore rivel näitus 151 voore rivel näitus 159 voore rivel näitus 153 voore rivel näitus 161
1. Hästi väljendunud tõutüübiga ning hästi väljendunud sugutüübiga. 2. Tugevate ühendustega, kuid siiski teatud kerge joonega. Madal kaela asetus. 3. Hea kuju ja suurusega kabjad. Tugevad jalad. Esijalad korrektsed, tagajalad harkvarbsed. Ei astu kannast sirgelt. 4. Samm hea rütmiga ja piisava aktiivsusega. 5. Traav hea tagant tõukega ja eest lahtine. Sooviks rütmikust ja rohkemat selja tööd. 6. Galopp maadhaarav. 7. Ilmekas ja ilus täkk. Ilma märgisteta ja eesti hobusele omase värvusega.

3. VOORE ASTRON, s. 18.06.2012, hiirjas, täkk,  i. Apollo, e. Abeelia, ei. Ando,  kasv. Voore Tallid, om. Aili Mihkelson

Mõõdud:  145 – 180 – 19 cm

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 7,5 7 7 7,5 8 7,5 52,5
R.K. 8 7 7 7 7 8 7 75,00%
P.T. 8 7,5 7 7 8 7,5 8

voore astron näitus 184 voore astron näitus 167 voore astron näitus 180 voore astron näitus 174
1. Väljendunud tõu- ja sugutüübiga. 2. Väga kompaktne ja tugev. Paks kael, hea liitumisega kehale. Ümar turi. Sooviks paremat pea-kaela liitumist. 3. Tugevad, hea kujuga kabjad. Veidi pehmed sõrgatsid. Käik keriv.  4. Samm hea üleastumisega aga keriv. 5. Traav tugeva tagaotsa tõukega ja elastne. Hea rütm, kuid vähene seljatöö. 6. Galopp hea rütmi ja tõukega. 7. Tore hobune. Sooviks rohkem aktiivsust ja erksust. Lasta veel areneda ja kasutada töös.

4. VOORE ADASTRA, s. 13.06.2012, hall, mära,  i. Apollo, e. Voore Adelheid, ei. Anakee, kasv. ja om. Voore Tallid – MÜÜA

Mõõdud:  145,5 – 198 – 18 cm

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 7 7 6,5 7 6,5 6,5 48
R.K. 7,5 7 7 6 6,5 6 6 68,57%
P.T. 7 7 7 7 7,5 7 7

voore adastra näitus 069 voore adastra näitus 072 voore adastra näitus 076
1. Tõutüübilt liiga massiivne ja sugutüüp võiks olla paremini väljendunud. 2. Tugeva kehaehitusega. 3. Jalad antud keha juures liiga peenikesed. Esijalad korrektsed, tagajalgadel veidi pehme sõrgats. Käik korrektne. 4. Samm lühike. 5. Traav õhufaasita, aga siiski tõukab tagant. 6. Galopp sirgetel jalgadel. Ilma õhufaasita. 7. Tugevas ülekaalus, mis mõjutab negatiivselt hindamist. Vaadata uuesti kergemas ülekaalus.

4-aastased:

1. VOORE ASLAN, s. 04.06.2011, hall, ruun,  i. Aiken, e. Aia, ei. Ando, kasv. ja om. Voore Tallid

Mõõdud:  138 – 176 – 18,5 cm

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7 7 7,5 7 7,5 7,5 7,5 51
R.K. 6 6 7 6 7 8 7 72,86%
P.T. 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7 7,5

voore aslan näitus 086voore aslan näitus 093 voore aslan näitus 097
1. Hästi väljendunud sugutüübiga. Tõutüüp võiks olla paremini väljendunud. Madalajalgne nii pika keha kohta. 2. Tugevamat tüüpi keha, pikk ja nõrgem nimme. 3. Tugevad jalad. Hea kujuga kabjad. Jalgade seis korrektne. Käis eest korrektne, tagant veidi kitsas. 4. Samm piisava üleastumisega, vähese selja tööga. 5. Traavis tõukab tagant hästi. 6. Galopp hea rütmiga ja tasakaalus. 7. Töötahteline ja võimekas ruun. Ilmekas. Kehaline ebaproportsionaalsus ei takista sooritust.

Vanemad märad:

1. VOORE TARAPITA, s. 26.05.2010, hall, mära,  i. Tommi, e. Voore Adelheid, ei. Anakee, kasv. ja om. Voore Tallid, märavarsaga i. Apollo

Mõõdud:  142 – 185 – 18,5 cm

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8,5 8 7 7 8 7,5 8 54
R.K. 9 8 7 7 8 7,5 8 77,14%
P.T. 8 8 7 7 7,5 7 7,5

voore tarapita näitus 190 voore tarapita näitus 215
1. Kena, hästi väljendunud tõutüübi ja sugutüübiga. 2. Tugevate ühendustega. Hea pea-kaela liitumine ja hea turi. 3. Jalgade seis korrektne ja käik samuti, aga sooviks veidi tugevamat jalga. 4. Samm hea rütmi ja impulsiga, sooviks rohkem elastsust ja pikemat üleastumist. 5. Traav hoogne ja avar. 6. Galopp hea rütmiga ja heas tasakaalus. 7. Ilus ja tore mära. Kindlasti kasutatav sugumärana. Varss väga heas konditsioonis.

2. VOORE TESSA, s. 19.05.2010, raudjas, mära,  i. Tommi, e. Abeelia, ei. Ando, kasv. ja om. Voore Tallid, täkkvarsaga i. Rasmus

Mõõdud:  140 – 191 – 17 cm

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 7,5 7 7,5 7,5 7,5 7,5 52
R.K. 7 7 7 7 7 7 7 74,29%
P.T. 8 8 7 7,5 7,5 7,5 7,5

voore tessa näitus 261 voore tessa näitus 231
1. Kena, väljendunud ja ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väiksem eesti hobune. Hästi väljendunud sugutüübiga. 2. Lühem, tugevate ühendustega keha. Püstine piht. Madal turi. 3. Jalad lühikesed ja vähese lihastatusega. Käik korrektne. 4. Samm lühike ja väheaktiivne. Võiks olla rohkem selja kasutust ja üleastumist. 5. Traav hea. 6. Galopp heas tasakaalus. 7. Sugumärana kasutatav. Jälgida praeguse varsa ja tulevaste varssade jalgu.

3. TESSA, s. 08.05.2009, võik, mära,  i. Topper, e. Assi, ei. Aabram, kasv. Anne Grünberg ja om. Mariann Averin

Mõõdud:  142 – 197 – 19 cm

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8,5 7,5 7 7,5 8,5 8 8,5 55,5
R.K. 9 8 7 7,5 9 8 9 79,29%
P.T. 8 7 7 7,5 8 7,5 8

tessa näitus 123 tessa näitus 117 tessa näitus 121
1. Kena, hästi väljendunud tõutüübi ja sugutüübiga. 2. Tugevate ühendustega pikem hobune. Madal turi. 3. Esijalad veidi koondvarbsed. Tagajalad korrektsed. Käik sammus korrektne, traavis veidi keriv. 4. Samm hea rütmiga ja piisava üleastumisega. 5. Traav hea tõukega ja avar eest. 6. Galopp keskpärane. 7. Väga meeldiva närvikavaga. Kindlasti hea sugumära. Paaride valikul vaadata selja tugevust.

4. VOORE ADELLA, s. 02.06.2009, kollane, mära,  i.Apollo, e.Rella, ei.Romm, kasv. Voore Tallid, om. Johanna Hakkarainen, täkkvarsaga i. Rasmus

Mõõdud:  134,5 – 180 – 17,5 cm

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8 7 7 7,5 8 8 53,5
R.K. 8 8 7 7 7 8 8 76,43%
P.T. 8 8 7 7 8 8 8

voore adella näitus 216 voore adella näitus 187
1. Kena, hästi väljendunud tõutüübiga pisem eesti hobune. Sugutüüp samuti hästi väljendunud. 2.  Tugev kehaehitus, väga madal kaela asetus. Veidi tünjas. 3. Jalad korrektsed ja kuivad. Esijalad pisut koondvarbsed. Käik korrektne. 4. Samm piisava üleastumisega, aga vähese seljatööga. 5. Traav hea rütmiga. 6. Galopp hea rütmiga ja väga hea koondus. 7. Väga ilmekas mära. Kindlasti sugumärana kasutatav. Paaride valikul pöörata tähelepanu  tugevamatele jalgadele.

5. VOORE AHARA, s. 03.06.2009, võik, mära,   i. Apollo, e. Rikana, ei. Rallik, kasv. ja om. Voore Tallid, märavarsaga i. Rasmus – MÜÜA

Mõõdud:  144 – 198 – 18 cm

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8 7 7 7 7,5 8 52,5
R.K. 8 8 7 7 7 7 8 75,00%
P.T. 8 7,5 7 7 7 7,5 7,5

voore ahara näitus 262 voore ahara näitus 260
1. Hästi väljendunud tõutüüp ja hea sugutüüp. 2. Keha heade ühendustega. Pikk nimme. Veidi matsakas ja püstine kael. 3. Jalgadel hea ja tugev seis. Käik veidi keriv nii sammus kui traavis. 4. Samm hea rütmiga, hoogne ning hea selja kasutusega. Võiks olla veidi rohkem üleastumist. 5. Samm hea rütmiga. Sooviks rohkem tõuget ja avarust eest. 6. Galopp hea rütmiga ja tasakaalukas. 7. Tore hobune. Sugumärana kindlasti kasutatav. Varsa suhtes väga tähelepanelik.

SIKELDI

1. RANDE s. 07.04.2010, raudjaskimmel, mära,  i. Riinos, e. Randevuu, ei. Rikoshet, kasv. ja om. Tihuse Hobuturismi Talu

Mõõdud:  141 – 190 – 19 cm

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 7,5 7 7 6,5 6,5 7,5 49,5
I.R. 7 7 7 6,5 6 6 7,5 70,71%
P.T. 8 8 7 7 6,5 7 7

rande näitus 267rande näitus 279
1. Hästi väljendunud tõutüübiga. Sugutüüp võiks olla paremini väljendunud. Veidi ruunalik. 2. Ristkülikukujuline. Hea asetusega kael ja hea pea-kaela liitumine. Hea ülaliin. 3. Lühemad esijalad. Tugevad liigesed. Esijalgade seis korrektne, tagajalad sirged. Käik korrektne. 4. Samm lühike. 5. Traav hea rütmiga, aga seotud ja lühike. 6. Galopp esiotsal, kuid samas edasipürgiv, aga jääb veidi lühikeseks. 7. Temperamentne hobune, veidi pinges ja isegi arglik.

2. ROMMEL s. 01.05.2009, tumekõrb, ruun,  i. Rallik, e. Eida, ei. Elkar, kasv. Gunnar Polma ja om. Püü Polma

Mõõdud:  138 – 178 – 18 cm

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 7 7,5 7 8 7,5 7,5 52
I.R. 7 6,5 7,5 6,5 7,5 7 7,5 74,29%
P.T. 8 8 7,5 7 8 8 7,5

rommel näitus 300
1. Üldpildilt tõutüüpiline, aga veidi kongus pea ja luip laudjas ei ole tüüpilised eesti hobusele. Sugutüüp väljendunud. 2. Veidi kongus pea, tihe, ristkülikukujuline, luip laudjas ja kõrge nimme. 3. Jalgade seis korrektne. Sammus sõuab, traav ja galopp sirgjoonelised. 4. Samm veidi kitsas ja sõuab. 5. Traav avar ja hoonge ning kõrge randmetõstega, mis ei ole tüüpiline eesti hobusele. 6. Galopp veidi esiotsal, aga hea rütmiga. Hüppel avab hästi. 7. Hea närvikavaga, sõbralik. Huvitav, erilise käiguga hobune. Väga omapärane.

3. RÕÕM s. 28.05.2010, võik, ruun,  i. Regaal-K, e. Tipi, ei. Timm  kasv. Helin Kurisoo ja om. Anneli Käo 

Mõõdud:  148 – 183 – 20 cm

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7 8 7,5 7 7 7,5 8 52
I.R. 7 7,5 7,5 6,5 6,5 7 8 74,29%
P.T. 6,5 8 7,5 7 7,5 7,5 8

rõõm näitus 308rõõm näitus 347
1. Suur ja võimas. Tõutüüp nähtava araabia hobuse mõjuga. Sugutüüp väljendunud. 2. Õrn pea-kaela liitumine. Hea ülaliin. 3. Head kabjad. Esijad korrektsete nurkadega. Tagajalad korrektse seisuga, aga veidi lühikese sõrgatsiga. Käik korrektne. 4. Samm eest veidi kitsas, aga maadhaarav ja astub hästi üle jälje. 5. Traav eest veidi seotud, aga hoogne. 6. Galopp edasipürgiv, veidi esiotsal. Hüppel ettevaatlik, aga avab tagant hästi. 7. Efektse välimusega. Hea iseloomuga, kontaktialdis, kohaneb kiiresti. Väga sümpaatne hobune.

4. ARROW, s. 06.04.2013, raudjas, ruun,  i. Aksel, e. Tukkuv Eha, ei. Tukker, kasv. ja  om. Riina Säälik   

Mõõdud:  135 – 163 – 18 cm

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 7,5 7,5 6,5 7 7 7 50,5
I.R. 7,5 7 7,5 6 6 7 7 72,14%
P.T. 8 8 7,5 7 7,5 7 7

arrow näitus 405arrow näitus 393arrow näitus 388
1. Väljendunud ja ilma silmatorkavate võõrvmõjudeta tüüpiline eesti hobune. Sugutüüp väljendunud. 2. Pikk pea, põdrakael, pikk turi ja nimme. 3. Korrektsete nurkadega kuivad jalad. Head kabjad. Esijalgadel veidi pehme sõrgats. Tagajalgadel  tugevad liigesed. Käik sammus tagant avar, traavil kitsas. 4. Sammus astub jälge, aga ei tööta läbi selja. 5. Traav hea rütmiga, eest seotud ja tihe. 6. Galopp pinges. Hüppel tähelepanelik ja on piisavalt tõukejõudu. 7. Täna veidi arg ja kogenematu, kuid kontakti soosiv. Temperamentne, ei ole koleeriline.