EHKAS –  Eesti hobuse eest

Kuusiku noorhobuste ülevaatus

15.10.2018 toimus noorhobuste ülevaatus Kuusikul, Eero Esnari tallis.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne.  Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste  kohta.  Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpeja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta. 

Hinded jaotuvad järgmiselt. Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp)- keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus)- samm-traav- galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik kuid soovituslik. Kui see on esitatud, moodustub hinne kahest komponendist) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanime jms.)  Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindajad: Anu Matsoo ja Karin Juta Aarma

Protokoll:

1. EMMANUELLE, s. 10.05.2013, mära, võik, i.Euro , e. Tezia, ei. Tember, kasv. Kalju Laipea ja om. Eero Esnar

Mõõdud: 144 – 186 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7 7.5 7.5 7.5 8 7.5 8 53
A.M. 7 7 7 7 7.5 7.5 8
K.J.A. 7 8 7.5 7.5 8 7.5 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp ei ole väga hästi väljendunud. Jõudlustüübilt sammuhobune. Konstitutsioonitüübilt kohev. Kehaehituselt allamäge. 2. Keskmise suurusega veidi kongus pea, keskmine lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, lai rind, lühike madal turi, pikk veidi pehme selg, keskmine nimme, libajas laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Hea suurusega korrektsed kabjad. Lühem esijalg. Esijalgade seis korrektne, tagajaldage seis kitsas. Toored piisava suurusega kannaliigesed ja kuivad keskmise suurusega randmeliigesed ning lühikesed sõrgatsid. 4. Samm hea rütmiga ning tasakaalus, kuid vähese energiaga. Astub piisavalt üle jälje. 5. Traav samuti hea rütmiga ning tasakaalus, lennukas ning aktiivse jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tööga. 6. Galopp samuti hea rütmiga ning tasakaalus, elastne ja lennukas, aktiivse jalgade tööga. Galopp on energiline ja jookseb seda allüüri meelsasti. 7. Meeldiv töökas mära, kuid veidi rõõmutu pilguga.

2. TEMBRA, s. 08.05.2016, mära, ahkmust, i. Tember, e. Riki, ei. Rolf, kasv. ja om. Eero Esnar

Mõõdud: 141 – 190 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 7.5 7.5 7.5 8 8 8.5 55
A.M. 8 7.5 7 7.5 7.5 7.5 8
K.J.A. 8 7.5 8 7.5 8 8 8.5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp hästi väljendunud, märalik. Jõudlustüübilt sammuhobune. Konstitutsioonitüübilt kohev. Kehaehituselt ristkülikukujuline ja veidi allamäge. 2. Ilmekas, kerge ja kuiv pea, keskmine lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, lai rind, madal kaela liitumine, lai rind, pikk madal turi, pikk veidi pehme selg, keskmine nimme, libajas laudjas ja hetkel tagakõrge. 3. Väiksed korrektsed kabjad. Esijalgade seis lai, tagajalgade seis korrektne. Piisava suurusega kuivad kanna -ja randmeliigesed ning keskmise pikkusega sõrgatsid. 4. Samm hea energiaga, ühtlase rütmiga ning tasakaalus. Astub piisavalt üle jälje, kuid veidi ettevaatlik. 5. Traav samuti hea rütmiga ning tasakaalus, lennukas ning aktiivse jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tööga. 6. Galopp on elastne ja lennukas, ülesmäge impulsiga , kuid kaotab vahepeal rütmi. Kõverdab hästi liigestest jalgu. 7. Kasvav energiline ja väga meeldiv noor mära. Tüüpiline eesti hobune.