EHKAS –  Eesti hobuse eest

Noohobuste ülevaatus Key Hobumajanduses

26.06.2018 toimus Key Hobumajanduses noorhobuste ülevaatus.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne.  Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste  kohta.  Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpeja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta. 

Hinded jaotuvad järgmiselt. Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp)- keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus)- samm-traav- galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik kuid soovituslik. Kui see on esitatud, moodustub hinne kahest komponendist) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanime jms.)  Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindajad: A. Nilk, R. Pillaroo-Lauri ja K. J. Aarma

Protokoll:

1. TIHVANI, s. 07.06.2015, kollane, mära, i. Voore Tintin, e. Tiivi, ei. Topper, kasv. ja om. OÜ Key

Mõõdud: 139 – 175 – 17.5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8 8 7.5 7.5 7.5 8 54.5
A.N. 8 8 8 7.5 7.5 7 8 77.86%
R.P.L. 8 8 8 7.5 7.5 7.5 8
K.J.A. 8 8 8 7 7.5 8 8.5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Konstitutsioonitüübilt kohev. Kehaehituselt allamäge. Jõudlustüübilt sammuhobuse tüüpi. 2. Väike, kuiv ja veidi nõguse profiiliga pea, lühemapoolne kael, lühike kukal, kõrgem kaela liitumine kehaga, keskmine rind, hea pikkuse ja keskmise kõrgusega turi, hea pikkusega, aga veidi pehmepoolne selg, pikk nimme, libajas ümar laudjas ja kõrge sabaasetus, 3. Hea suurusega kabjad. Esijalgade seis lai, parem esimene jalg veidi koondvarbne. Keskmise pikkusega tugevad sõrgatsid. Tagajalgade seis harkvarbne. 4. Sammus kerib eest ja tagant, samas on elastne ja voolav, hea rütmiga ning tasakaalukas, energiline, töötab hästi läbi selja, astub piisavalt üle jälje, aga kerib veidi tagajalgu. 5. Traav on õlast veidi seotud, muidu heas tasakaalus ja hea rütmiga, elastne ja lennukas, aktiivne jalgade töö ning töötab hästi läbi selja. 6. Galopp heas tasakaalus, rütmikas, ent vähese lennufaasiga, sooviks paremat selja hõivatust ning hea jalgade töö. Hüppel kiirustab, keskmine hüppevõimsus, hea hüppetehnika, aga veidi hooletu, ökonoomne hüpe. Galopp parem kui traav. 7. Ilus, veidi allamäge, väga heade keha proportsioonidega, kuivade jalgadega, töökas ja sümpaatne hobune.

2. EBEERIA, s. 02.05.2015, võik, mära, i. Eber, e. Rani, ei. Rolf, kasv. ja om. OÜ Key

Mõõdud: 146 – 176 – 18

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7.5 8 7 6 7 6 7.5 49
A.N. 7.5 8 7 6.5 7 6 8 70.00%
R.P.L. 7 8 7 6 7 6 6
K.J.A. 7.5 7.5 7 6 7 6 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp ei ole väga hästi väljendunud. Konstitutsioonitüübilt kohev. Kehaehituselt tasakaalus. Jõudlustüübilt sammuhobuse tüüpi. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, hea kukal, keskmise pikkusega sirge kael, hea kaela liitumine, lai tõusev rind, pikk madal turi, veidi pehme selg, hea pikkusega nimme ja ümar laudjas, keskmise kõrgusega sabaasetus. 3. Väikesed, korrektse kujuga kabjad. Jalgadel püstine sõrgats, esijalgade seis lai ja veidi eetsine, tagajalgade seis kooskandne. 4. Sooviks paremat rütmi sammus, muidu elastne, töötab läbi selja, aga sooviks aktiivsemat tagajalatööd. Astub jälge. 5. Traav on hea rütmiga, aga vähese õhufaasiga, kaotab kergesti tasakaalu. 6. Galopp jääb veidi raskeks. Puudub hea rütm, tasakaal, elastsus ja lennukus. Ei näita erilist hüppetahet. Hüpe madal, jõuetu ja ilma hoota. 7. Julge, heade proportsioonidega mära. Väga isemõtlev, veidi põikpäine ja ei pane käsklusi hästi tähele. Liikumistes sooviks rohkem rütmi ja energilisust. Kehaehitus parem kui liikumine.

3. LEIKI, s. 27.05.2015, hall, mära, i. Laaser, e. Ruja, ei. Rodeo, kasv. Angela Noor ja om.OÜ Key

Mõõdud: 140 – 180 – 18.5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8 8 8 7.5 8 9 56.5
A.N. 8 8 8 8 7 7.5 8 80.71%
R.P.L. 8 8 8 8 8 9 9
K.J.A. 8.5 8 8 8 7.5 7 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp hästi väljendunud, märalik. Konstitutsioonitüübilt kohev. Kehaehituselt tasakaalus. Jõudlustüübilt sammuhobuse tüüpi. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, lühemapoolne sirge kael, hea kaela liitumine, hea suurusega rind, hea pikkusega madal turi, hea pikkusega selg, hea nimme, ümar laudjas ja keskmise sabaasetus. 3. Kuivad jalad. Jalgade seis korrektne, käik sirgjooneline. 4. Samm on hea rütmiga, voolav, elastne, heas tasakaalus, töötab hästi läbi selja ning astub üle jälje. 5. Traav on hea rütmiga, jääb veidi seotuks, aga sellest hoolimata ülesmäge. 6. Galopp väga heas rütmis, ülesmäge, lennukas, aktiivse seljatööga ning hea lennufaasiga. Hüpet ei näita eriti. 7. Meeldiv, väga hea suhtumisega inimesesse, töökas, tähelepanelik, tasakaalukas ning kuulekas hobune. Üldmulje väga hea ja korrektne.

4. VOORE LOLAI, s. 07.07.2015, raudjas, mära, i. Laaser, e. Adeelia, ei. Ando, kasv. Voore Tallid OÜ ja om. OÜ Key

Mõõdud: 144 – 186 – 18.5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 7.5 7 7.5 7 8 8 53
A.N. 7.5 7.5 7 7 7 7.5 8 75.71%
R.P.L. 8 7 7 7 7 8 7
K.J.A. 8 7.5 7.5 8 7.5 8.5 8.5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp hästi väljendunud, märalik. Konstitutsioonitüübilt kohev. Kehaehituselt tasakaalus. Jõudlustüübilt sammuhobuse tüüpi. 2. Kerge kuiv pea, lühemapoolne sirge kael, hea kaela liitumine, lai rind, hea pikkusega, keskmine turi, hea pikkusega selg, hea nimme, libajas, ümar või isegi renjas laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Piisava suurusega kabjad. Lühikesed jalad. Esijalgade seis lai. Tagajalgade seis kooskandne. Veidi lühike sõrgats. Käigul sammus sõuab, traavil korrektne. 4. Samm on hea rütmiga, voolav, energiline, hea selja tööga ning astub hästi üle jälje. 5. Traav on hea rütmiga, heas tasakaalus ja töötab läbi selja. 6. Galopp väga heas tasakaalus, elastne, aktiivne tagajalgade töö ning ülesmäge. Keha veidi takistab liikumist. Hea hüppevõimsus, sooviks paremat esijalgade tööd. Hea hüppetehnika, jälgib tõkkeid ja töötab seljast. 7. Väga meeldiv, töökas, elastne ja väga sümpaatne mära.