EHKAS –  Eesti hobuse eest

Noorhobuste näitused Kuusalu vallas

25.8.2015 Kuusalu vallas toimunud noorhobuste ülevaatuste protokoll koos piltide ja kirjeldustega.

Protokolli hinnete tõlgendamise lihtsustamiseks on iga hobuse protokolli järel punktide järgne kirjeldus.

On hea teada ka hindepallide tähendust. 1- mitterahuldav, 2-väga halb, 3- halb, 4- mitterahuldav, 5- rahuldav, 6- keskmine-piisav, 7- hea, 8 – parem kui hea, 9 – väga hea, 10 – suurepärane, veatu

Eesti hobune on universaaltüübiline hobune kellede puhul võib hinnata kõrgelt erinevaid omadusi. Kuid kogu hindamise aluseks on aretusprogramm ning eelkõige püütakse hinnangute andmises sellest ka lähtuda ning anda objektiivset hinnangut hobuse kehaehitusele selliselt, et oleks ära toodud nii tugevad küljed kui ka juhitud tähelepanu omadustele, mis võivad vähendada hobuse kestvust kasutusele või olla olulised aretusvalikute tegemisel.

Hindajad: Anu Matsoo ja Ingrid Randlaht

Pildid tegi Kersti Kalberg – suur tänu!

1. RENDER s. 18.07.2013, täkk, raudjas,  i. Raksel, e. Ruja, ei. Rodeo, kasv. ja om. Kersti Kalberg

Mõõdud: 142,5 – 176 – 20 cm

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8,5 9 8 8 7,5 7 9 57
A.M 8,5 9 8 8 7 7/- 9 81,43%
I.R. 8,5 9 8 8 7,5 7/- 9

ylevaatus-005-1918 ylevaatus-003-1839 ylevaatus-002-1789 ylevaatus-001-1787

1. Ilmekas, ilma silmnähtava võõrveresuse mõjuta hea tõutüübiga noor arenev täkk. Kahe aastase kohta juba väljendunud täkutüübiga. 2. Väga hea ülaliiniga hobune, kel on ühtviisi hea pea ja kaela liitumine kui ka kaela asetus ja liitumine. Tugev, hea joonega selg. 3. Tugevad liigesed ja kuivad jalad. Head kabjad. Tagajalgadel kerge harkvarbsus ning sellega kaasuv väheväljendunud, kuid siiski märgatav sõudmine tagajalgadel sammus, traavil ei ole märgatav. Kitsamapoolne käik taga sammul. 4. Sammu astudes kasutab hästi ka selga ja on elastne ning astub julgelt üle. Rütm on korrektne. 5. Selge kahetaksilise rütmine ja tugeva tagant tõukega. Parimast hindest jääb lahutama õlaliigese suhteline seotus, mis eesti hobuse kohta on siiski keskmisest parem. 6. Galoppi esitledes hobune veidi pingestus, kuid sellegipoolest säilis selge kolmetaktiline rütm ning hea tasakaal. 7. Hobune mõjus väga koostööalti, sõbraliku ning uudishimulikuna. Sangviinilise närvitüübi esindajana kindlasti hea kasutushobune.  Laskumata munandi tõttu ei lubata käesoleval aastal tunnustamisele, kuid soovitatav kontrollida kolmeaastaselt ning võimalusel esitada uuesti kui silmapaistev noor täkk.

2. MUUKSI TÕRVIK, s. 01.06.2013, täkk, hõbekõrb,  i. Tukker, e. Andante, ei. Anakee, kasv. OÜ Muuksi Muhe ja om. Margit Martin

Mõõdud: 146 – 178 – 19,5 cm

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7 7,5 7 6 7 8 8 50,5
A.M 7 7 6,5 6 7 8 8 72,10%
I.R. 7 7,5 7 6 7 8 8

ylevaatus-009-1960 ylevaatus-010-1968 ylevaatus-011-1992 ylevaatus-007-1940

1. Kena universaalse tüübiga, pigem tugevama kehaehitusega ja aimatava soome hobuse mõjutusega hobune. Täkutüüp ei ole veel täielikult välja arenenud, mis vähendab tüübi hinnet seitsmele. 2. Kasvav, taha tõusva seljajoonega vaatlemise hetkel, pigem lühike kael ning libajas laudjas. Turi on hästi väljendunud ja pikk, selg tugev, liitumised ruumikad ja funtsionaalsed. 3. Jalgade seis korrektne, kuid kõigil neljal jalal madal päkk ja alt lameneva kujuga kabi. Tagumisel otsal sammus aimatav sõudmine. Liigesed on tugevad ja piisavad selle hobusel kehale, jalad kuivad. 4. Samm seotud ja esitatud pinges. Üleastumist ei ole ning selja hõivatus on vähene. Rütm on siiski selge  ja neljataktiline, küliskäigusoodumuseta. 5. Traavil on jõudu ja selge kahetaktilisus, kuid ka siin on selja kasutus vähene ja sellest ka vähene elastsus. 6. Eelistab galoppi traavile. Galopp on hobusele kerge, heas tasakaalus. Hüppel on tähelepanelik ja avab hästi. Ei torma ega ürita hüpata suurelt kiiruselt, kuid on samas edasipürgiv. 6. Tugeva luustikuga arenev noor täkk, kes näitas iseäranis head käitumist ja rahulikku loomust. Soovitus komisjonilt: Täkku tuleks esitada uuesti kolmeaastasena kui hobune on enam välja arenenud. Oma põlvnemiselt samuti väärtuslik, kuivõrd tema isal Tukkeril ei ole seni tunnustatud täkkjärglast.

3. MUUKSI TÕMMU, s. 12.06.2013, ruun, ulukvõik,  i. Tukker, e. Ripsu, ei. Rolf, kasv. ja om. OÜ Muuksi Muhe

Mõõdud: 148 – 181 – 19,5 cm

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 8 6 8 8 8 8 53,5
A.M 7 8 6 8 8 8 8 76,43%
I.R. 7,5 8 6 8 7,5 8 8

ylevaatus-012-2011 ylevaatus-014-2032 ylevaatus-016-2076 ylevaatus-015-2057

1. Tugeva kehaehitusega, soovitavast suurem hobune. Samas väga heade proportsioonidega ja kompaktne. Mõjub märalikult. 2. Tugeva ülaliiniga ning väga heade liitumistega. On kaheaastasena juba 148 cm kõrge, mis võib olla kasuks kasutushobusena, kuid on siiski tõus ebaharilik. 3. Väikesed kabjad, veidi püstine pöid. Jalgade seis muus osas korrektne, eesotsal aimatav sõudmine. Tagant astub sammus kitsalt, traavil piisava laiusega. 4. Sammus astub selge neljataktilise rütmiga ja julgelt üle ning läbi selja. 5. Traav on kerge ja eelistatud allüür, astub hästi üle jälje ja on tasakaalus ning selge rütmiga. Suure traavi näitamist takistab veidi suhteline seotus õlast. 6. Galopp tasakaalus, hea rütmiga, hüppel tähelepanelik ja täpne, hüppevõimsus hea. 7. Suure kasvuga kuid mitte raske kehaehitusega, temperamentne, aga kindlasti mitte närviline hobune, väga kontaktialdis. Tähelepanu väärib ka tema värvus. Geneetiliselt testitud positiivseks kollasegeenile, kuid koos sellega esinevad eriti tugevad sebroidsed märgised ja lai seljajutt. Antud kombinatsioon märast ja täkust on andnud hea universaaltüübilise hobuse.

4. MUUKSI TÕRU, s. 14.06.2013, ruun, võik,  i. Tukker, e. Aami ei. Aik, kasv. ja om. OÜ Muuksi Muhe

Mõõdud: 144 – 171 – 20 cm

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7 8 5,5 7 6,5 6 7,5 47,5
A.M 7 8 5 7 6,5 6 7 67,90%
I.R. 7 8 5,5 7 6,5 6 7,5

ylevaatus-028-2210ylevaatus-030-2233

ylevaatus-031-2252 ylevaatus-032-2254

1. Kena tõutüübiline ilma nähtava võõrveresuse mõjuta. 2. Tiheda ja kompaktse kehaehitusega. Heade liitumistega, samas madal turi. 3. Kõik neli jalga koondvarbsed alates sõrgatsiliigestest. Seejuures astub sirgelt, ei sõua ega keri. Head kabjad. 3. Samm läbi selja  ja astub jälge või isegi üle. Veidi seotud. 4. Traav jääb esiotsale raskeks ja esitatud pinges. Astub vabanedes siiski üle ja säilitab selge kahetaktilise rütmi. 5. Galopp esitatud pinges, kaotab tasakaalu  ja rütmi kergesti. Hüppel ettevaatlik kui ka pelglik. 6. Tundlik ja isegi kartlik hobune. Kena proportsionaalse ja elegantse olekuga.

5. Muuksi ASI ANTS, s. 16.04.2013, ruun, valkjaskollane,  i. Apollo, e. Tooni, ei. Toonik,  kasv. ja om. OÜ Muuksi Muhe

Mõõdud: 135 – 165 – 18 cm

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 7 7,5 6,5 9 6,5 7 51
A.M 7,5 7 7,5 6 8,5 6,5 7 72,86%
I.R. 7 7 7,5 6,5 9 6,5 7

ylevaatus-019-2098 ylevaatus-020-2133 ylevaatus-021-2153 ylevaatus-022-2172

1. Tõutüüp selgelt väljendunud, ilma soovimatute suurte robustsete joonteta või võõrveresuse selgeltmärgatava mõjuta. Sugutüüp väljendunud. 2. Pika nimmega, kerge luustikuga. Hea pea ja kaelaliitumisega. Madal kaela väljumine. 3. Aimatav harkvarbsus tagajalgadel, korrektne seis esijalgadel, korreknte käik nii sammul kui traavil. 4. Samm on selge rütmiga ja reibas, kuid selja kaasatus minimaalne. 5. Traav on hobuse jaoks kerge ja eelistatud. Näitas head elastsust nii seljast kui võimet kõverdada jalgu ja tõugata. Avar ning suure üleastumisega. 6. Galopp jääb esiotsale raskeks, ei kanna ennast. Hüppel ei ole piisavalt tähelepanelik, mis võib olla tingitud nägemise puudujäägile eriti valgustundlike silmade tõttu. 7. Veidi arg kuid mitte närviline hobune. Näis olema eredale päikesele silmadest tundlik ja seetõttu ka ettevaatlikum liikumisel.

6. VAMOR, s. 28.04.2013, ruun, mustkirju,  i. Vunder, e. Rummu ei. Rotser, kasv. Reet Pillaroo-Lauri ja  om. Raner Paap

Mõõdud: 141,5 -174 – 19,5 cm

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,5 7 45,5
A.M 5 7 6,5 6,5 6,5 7,5 7 65,00%
I.R. 5 6 6,5 6,5 6,5 7 7

ylevaatus-023-2175 ylevaatus-025-2194ylevaatus-027-2205

Vamori puhul on tegu B-registriosa hobusega, kelle hindamine koos puhtatõuslite eesti hobustega annab eelkõige ülevaate võõrveresuse mõjust eesti hobusele.  Olenemata vähesest võõrveresusest ei saa teda võrrelda kõiges ega kuulu ta ka eesti hobuste jõudluskontrolli kavva. Kuid huvitav on see võrdlus sellegipoolest ning hobuse kehaehituslikke omadusi, jalgu ja liikumist saab hinnata sarnaselt teistega. 1. Tema välimikus on näha selget poniveresuse mõju, mistõttu tema tüüpi ei ole võimalik hinnata enamaga kui 4, aga sellesse tuleb suhtudagi kui näitesse. Sugutüüp väljendunud. 2. Püstse õlaga, pika nimmega ja samas lühikese laudjaga. Jällegi näeme ponilikke omadusi. 3. Tagajalgadel harkvarbsus, käik korrektne sammul ja traavis. Taga pisut kitsas. 4. Astub sirgete jalgadega ilma seljast läbi töötamata. Astub jälge kuid mitte üle jälje. 5. Traav jääb tihedaks ja seotuks, selja kasutus ei ole piisav. Rütm on selge ja kahetaktiline. 6. Galopp jääb veidi esiotsale raskeks. Hüppel on tähelepanelik ja näitab küllalt head hüppevõimsust. 7. Tore tarbehobune. Veidi närviline kuid kiirelt kohanev.

7. ROMET, s. 25.05.2012, ruun, võik,  i. Risling, e. Lego, ei. Lemmik, kasv. ja om. Ahto Grünberg

Mõõdud: 146,5 – 185 – 20 cm

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7 7 7 8 7 6 8 50
A.M 7 7 7 8 7 6 8 71,43%
I.R. 6,5 7 7 7,5 7,5 5,5 8

ylevaatus-033-2256 ylevaatus-035-2288 ylevaatus-036-2328 ylevaatus-034-2264

1. Väga huvitava ning väheesineva põlvnemisega ema poolt, kus emaisa on Lari liini täkk Lemmik. Hobuses on ka selgelt näha soome hobuse mõju tõutüübile. Sugutüüp selgelt väljendunud. 2. Tugeva kehaehitusega, suure, massiivse ja püstise õlaga. Pea ja kaela liitumine on kitsas. Hea turi ja tugev selg. 3. Veidi madala päkaga ning lüheldase esijalaga. Suurte, tugevate, tema keha jaoks proportsionaalsete kapjadega. Tagajalg sirge ja väheldaste nurkadega. Astub sirgjooneliselt käiguvigadeta, kuid kitsalt nii eest kui tagant. 4. Samm on maadhaarav, elastne ja selge nelja taktiga. 5. Traav on “traavlitüübiline”, uure õhufaasiga ja tagant suurelt välja jooksev. See ei ole iseloomulik eesti hobusele, kuid seda saab hinnata küllalt kõrgelt pidades silmas sõiduhobust, kes sellise traavi olemasolul näitab tõenäoliselt väga head sõiduaega. Ka on traav hoogne ja edasipürgiv, hea energiaga. 6. Galopp on selle hobuse silmatorkavalt nõrgim külg. Sisuliselt ainult neljataktiline ilma selge õhufaasita. Hüpet küll näidati, kuid kuna hobusel puudub juba galopil hüpe, siis ei ole ta ka võimaline näitama olulist hüppetehnikat ja võimekust takistustel. 7. Väga meeldiva iseloomuga, piisavalt elav. Selgelt veotüübiline ja maadhaarava traavi ning sammuga võib osutuda väga heaks sõiduhobuseks.  Ja ka olla suurepärane tarbehobune. Hobusel on vähekasutatud sugupuu, mida tasub eelkõige silmas pidada tema ema edasist kasutust.

8. AURA, s. 27.05.2012, mära, ulukvõik,  i. Apollo, e. Elviira, ei. Eskort, kasv. Aivo Välja  ja om. OÜ Muuksi Muhe

Mõõdud: 146,5 – 186 – 19,5 cm

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 7,5 7 8 7 6,5 7,5 51,5
A.M 8 7,5 7 7,5 7 6,5 7,5 73,57%
I.R. 7,5 7 7 8 7 6 7

ylevaatus-038-2373 ylevaatus-041-2395ylevaatus-044-2437ylevaatus-039-2378 ylevaatus-040-2379

1. Kena universaalse tüübiga eesti hobune. Märalik. Aimatav soome hobuse mõju. 2. Heade proportsioonidega. Sirge pea, veidi pehme selg. Hea pea-kaela liitumine. 3. Head kabjad, veidi lühem esijalg. Esijalgadel aimatav koondvarbsus. Taga harkvarbsus, mis on enam väljendunud paremal tagumisel jalal. Sõuab esijalgadega kergelt nii sammul kui traavil Tugevad liigesed ja kuivad jalad. 4. Samm elastne, hea üleastumisega ja läbi selja. 5. Traav elastne ja võimekusega kõverdada ning astuda tagant alla. Kipub sammu tihendama, mis võib olla mingil määral tingitud ka raskest pinnaseest ja ülekaalust. 6. Galopil kaotab rütmi, kipub hüplema. Hüppel laisk ja pelglik. 7. Ära märkimist väärib tema tugevate sebroidsete märgiste olemasolu. Flegmaatilisusele kalduv. Tore universaaltüübiline hobune. Soovitatav kasutada suguhobusena ja katsetada tarbehobusena nii ratsa kui rakendis.

9. MUUKSI RINTI, s. 06.06.2012, mära, kollane,  i. Raksel, e. Aami, ei. Aik, kasv. OÜ Muuksi Muhe ja om. Angelika Koovit

Mõõdud: 146 – 186 – 19,5 cm,

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8,5 8 7,5 7,5 7,5 9 9 57
A.M 8 7,5 7,5 7,5 7 8,5 8,5 81,40%
I.R. 9 8 7 8 7,5 9 9

ylevaatus-046-2451ylevaatus-049-2497ylevaatus-050-2517ylevaatus-051-2520

1. Kena, väljendunud tõutüüp ja ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti hobune. Hästi väljendunud sugutüübiga. 2. Kompaktne ja tiheda kehaehitusega. Madal ja lühike turi ning eesti hobusele mittetüüpiline veidi kongus pea. Head ühendused pea-kaela-keha vahel. Hea kaelaasetus. 3. Väga head kabjad. Esijalgadel vähene taatsirandmelisus. Tagajalgadel aimatav harkvarbsus. Käigul korrektne, tagant veidi kitsas. 4. Sammul astub üleastumisega ja piisavalt kõrgelt. Elastne ja läbi selja. 5. Traav korrektse rütmiga, tagaotsalt lähtuva jõuga ja heas tasakaalus. Veidi tihe. 6. Eelistab joosta galoppi, mis on talle kerge ning püsib suurepäraselt tasakaalus hea kolmetaktilise rütmiga. Hüppel tark, võimeline ennast parandama ja näitas suurepärast tehnikat hea avamise ning piisava võimsusega. 7. Temperamentne, töötahteline, kompaktne mära. Soovitatav kasutada sugumärana ning katsetada ratsaponina.