EHKAS –  Eesti hobuse eest

Noorhobuste piirkondlik ülevaatus Mõisakülas

9.08.2018 toimus piirkondlik noorhobuste ülevaatus Mõisakülas.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne.  Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste  kohta.  Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpeja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta. 

Hinded jaotuvad järgmiselt. Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp)- keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus)- samm-traav- galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik kuid soovituslik. Kui see on esitatud, moodustub hinne kahest komponendist) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanime jms.)  Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindajad: R. Pillaroo-Lauri ja K. J. Aarma

Protokoll:

1. ESTAR, s. 07.09.2016, ruun, mustjaskõrb, i. Erts, e. Alli, ei. Aku, kasv. ja om. OÜ Horse,

Mõõdud: 139 – 173 – 20

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 7,5 7,5 7 7 0 7,5 44
R.P.L. 7,5 7 7,5 7 7 8 62,86%
K.J.A. 7 7,5 7 7 7 7

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud. Jõudlustüübilt sammuhobune. Konstitutsioonitüübilt tihke. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Keskmise suurusega toores pea, keskmine lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, madal kaela liitumine, keskmine rind, lühike madal turi, pehme selg, lühike nimme, luip laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Korrektsed hea suurusega kabjad. Esijalgade seis taatsine ja tagajalgade seis kooskandne. Kuivad piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. Keskmise pikkusega sõrgatsid. 4. Samm on hea üleastumisega ja energiline. 5. Traav piisava pikkusega ja üleastumisega. 6. Galoppi ei hinnatud. 7. Hea, algul veidi pelglik, pärast enam mitte. Tulevikus hea perehobune. Koplis hinnatud.

 

2. VAKIIRA, s. 15.10.2017, mära, hall, i. Vermut, e. Elviira, ei. Ex, kasv. Jüri Mahetalu OÜ

Mõõdud: 130 – 151 – 16,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 7,5 7,5 7 7 0 8 45
R.P.L. 8 7,5 7,5 7 7 8 64,29%
K.J.A. 8 7,5 7,5 7 7 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Jõudlustüübilt sammuhobune. Konstitutsioonitüübilt õrn. Kehaehitus tasakaalus. 2. Kuiv kerge pea, keskmine lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kergelt põdrakael, keskmine kaela liitumine, kitsas rind, keskmise pikkusega madal turi, pikk sirge selge, pikk nimme, luip ümar laudjas ja madal sabaasetus. 3. Piisava suurusega korrektsed kabjad. Esi- ja tagajalgade seis hea ning kuivad randme- ja kannaliigesed. 4. Samm hea rütmiga ning tasakaalus, energiline. 5. Traav piisava pikkusega. 6. Galoppi ei hinnatud. 7. Meeldiv väikest kasvu kompaktne mära. Tulevikus tubli lastehobune. Koplis vaadeldud.