EHKAS –  Eesti hobuse eest

Noorhobuste piirkondlik ülevaatus Raplamaal, Voore tallides

30.12.2019 toimus noorhobuste piirkondlik ülevaatus Raplamaal, Voore tallides.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne.  Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste  kohta.  Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpeja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta. 

Hinded jaotuvad järgmiselt. Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp)- keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus)- samm-traav- galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik kuid soovituslik. Kui see on esitatud, moodustub hinne kahest komponendist) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanime jms.)  Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindajad: Mirje Särev ja Karin Juta Aarma

Protokoll:

1. VOORE ROSIINE, s. 29.07.2017, mära, raudjas, i. Voore Roonin, e. Abeelia, ei. Ando, kasv. ja om. Voore Tallid OÜ

Mõõdud: 136 – 179 – 17.5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8 7,5 7,5 8 7 7,5 53,5
M.S. 8 8 7 7,5 7,5 7 7,5 76,43%
K.J.A. 8 8 7,5 7,5 8 7 7,5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Jõudlustüübilt sammuhobune. Konstitutsioonitüübilt kohev. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Kerge kuiv pea, keskmise pikkusega sirge kael, hea kaela liitumine, lai rind, keskmise suurusega lühemapoolne turi, lühemapoolne selg, pikemapoolne nimme, libajas ümar laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Väiksemapoolsed kabjad ja pikemapoolsed sõrgatsid. Esijalgade seis lai ja koosjalgne, tagajalgade seis kitsamapoolne ja harkvarbne. Piisava suurusega kanna ja randmeliigesed. 4. Samm on piisava üleastumisega, aga eest kitsas. 5. Traav on ülesmäge impulsiga ja hea randmetõstega. 6. Galopp on rütmikas ja tasakaalus. 7. Pisike kompaktne hobune.

2. ROSIE, s. 15.07.2017, mära, raudjas, i. Reims, e. Rosiina, ei. Rotser, kasv. Maarika Vahter ja om. Voore Tallid OÜ

Mõõdud: 142 – 181 – 19.5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8 8 8 8 8,5 8 56,5
M.S. 7,5 7,5 8 7,5 8 8 8 80,71%
K.J.A. 8 8 8 8 8 8,5 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Jõudlustüübilt sammuhobune. Konstitutsioonitüübilt kohev. Kehaehituselt ülesmäge. 2. Kerge kuiv pea, pikemapoolne kael, hea kaela liitumine, lai rind, piisava pikkusega keskmine turi, libajas ümar laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Piisava suurusega kabjad ja sõrgatsid. Esi- ja tagajalgade seis hea. 4. Samm on piisavalt tasakaalus ja rütmikas. 5. Traav on lennukas ja maadhaarav, hea rütmiga, ülesmäge impulsiga ja tasakaalus. 6.Galopp on hea rütmiga ja tasakaalus. 7. Ilus galopp.

3. VOORE REESI, s. 03.09.2016, mära, kõrb, i. Reims, e. Voore Rissa, ei. Raksel, kasv. ja om. Voore Tallid OÜ

Mõõdud: 141 – 180 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8 7,5 7 7,5 7,5 7,5 53
M.S. 8 8 7,5 7 8 7,5 7,5 75,71%
K.J.A. 7,5 7,5 7 7 7 7,5 7,5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Jõudlustüübilt sammuhobune. Konstitutsioonitüübilt kohev. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Kerge kuiv pea, veidi täkulik kael, madal kaela liitumine, laiemapoolne rind, kõrge turi, pikk selg, keskmine nimme, ümar luip laudjas ja madalamapoolne sabaasetus. 3. Piisava suurusega kabjad ning keskmise pikkusega head sõrgatsid. Piisava suurusega kannaliigesed. Esijalgade seis lai, tagajalgade seis kitsas ja kooskandne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, aga tagant kitsas. 5. Traav on piisava elastsusega, hea rütmiga ja tasakaalus. 6. Galopp samuti hea rütmiga ja tasakaalus. 7. Ilus pea, käitumises ja liikumises puudub hing.

4. VOORE ALILEE, s. 29.05.2016, mära, kõrb, i. Apollo, e. Teeba, ei. Tukker, kasv. ja om. Voore Tallid OÜ

Mõõdud: 144 – 190 – 18.5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8,5 8 8 7,5 8,5 8 8 56,5
M.S. 8 8 8 7 8,5 8 8 80,71%
K.J.A. 8,5 8 8 7,5 8 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Jõudlustüübilt sammuhobune. Konstitutsioonitüübilt tihkemapoolne. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Ilus, ilmekas, kerge ja kuiv pea, hea lõuapärade vahe, pikk sirge kael, lai rind, hea kaela liitumine, lühike madal turi, pehme selg, keskmine nimme, ümar laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Korrektsed, piisava suurusega kabjad, hea suurusega kanna- ja randmeliigesed, keskmise pikkusega sõrgatsid, tagumised pehmed. Esi- ja tagajalgade seis lai. 4. Samm eest kitsas, parem esimene jalg koondvarbne liikumisel. 5. Traavis aktiivne jalgade töö ja randmetõste, jookseb keha alla, aga veidi kartlik. 6. Galopp hea rütmiga ja tasakaalus. 7. Täna ei näidanud ennast nii hästi kui eelmisel aastal.

5. VOORE RAVAANA, s. 27.06.2015, mära, valkjaskollane, i. Rasmus, e. Voore Ahara, ei. Apollo, kasv. ja om. Voore Tallid OÜ

Mõõdud: 141 – 189 – 18.5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
9 9 8 7,5 7,5 7 8 56
M.S. 8,5 8,5 8 7,5 7,5 7 7,5 80,00%
K.J.A. 9 9 8 7,5 7 7 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Sugutüüp hästi väljendunud, märalik. Jõudlustüübilt sammuhobune. Konstitutsioonitüübilt kohev. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Kerge väike pea, keskmise pikkusega hea kujuga veidi raske kael, kõrge kaela liitumine, lühike kõrge turi, pikemapoolne sirge selg, veidi pehme nimme, libajas laudjas ja madal sabaasetus. 3. Hea suurusega korrektsed kabjad ja keskmise suurusega sõrgatsid. Esijalgade seis lai ja tagajalgade seis kitsamapoolne. Piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on hea rütmiga ja tasakaalus. 5. Traav jääb täna veidi raskeks ja jõuetuks. 6. Galopp on hea rütmiga. 7. Väga kena väljanägemisega hobune ja tundub, et ka hea iseloomuga. Liikumist täna väga hea meelega ei näidanud.

6. ROSA RUGOSA, s. 27.02.2015, mära, must, i. Ramses, e. Eloria, ei. Erikson, kasv. Grete Viljaste ja om. Voore Tallid OÜ

Mõõdud: 147 – 179 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 7,5 7,5 7 7,5 7,5 7,5 52,5
M.S. 7,5 7 7 7 7 7 7 75,00%
K.J.A. 8 8 8 7 8 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Sugutüüp hästi väljendunud, märalik. 2. Keskmise pikkusega kael, hea kaela liitumine, lai rind, pikemapoolne keskmine turi, luip laudjas ja madal sabaasetus. 3. Veidi lamedad kabjad. Pikemapoolsed sõrgatsid. Tagajalgade seis kooskandne. 4. Samm eest ja tagant kitsas. 5. Traav on hea rütmiga, elastne ja energiline. 6. Galopp on kerge ja pikk. 7. Energiline, sümpaatne, ilus värv ja meeldiv iseloom.

7. RUUDU, s. 02.07.2014, mära, tumehiirjas, i. Rodeo, e. Aidi, ei. Ando, kasv. Ingrid Randlaht ja om. Voore Tallid OÜ

Mõõdud: 137 – 186 – 17

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 7,5 7,5 7 7 7 7,5 51
M.S. 7 7 7 7 7 7 7 72,86%
K.J.A. 8 8 8 6,5 7 7 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Sugutüüp hästi väljendunud, märalik. Jõudlustüübilt sammuhobune. Konstitutsioonitüübilt kohev. 2. Kerge kuiv pea, keskmise pikkusega sirge kael, madalamapoolne kaela liitumine, kõrge piisava pikkusega turi, sirge piisava pikkusega selg, hea nimme, libajas laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Keskmise pikkusega sõrgatsid. Esijalgade seis lai ja koondvarbne, tagajalgade seis kooskandne. 4. Samm on piisava üleastumisega, aga tagant veidi kitsas. 5. Traav jääb veidi lühikeseks ja siblivaks, puudub elastsus ning lennukus. 6. Galopp piisava rütmiga ja tasakaalus. 7. Väiksem eesti tõugu hobune.

8. VOORE RELLI, s. 07.06.2014, mära, kollane, i. Raksel, e. Voore Adella, ei. Apollo, kasv. ja om. Voore Tallid OÜ

Mõõdud: 145 – 183 – 18.5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 7,5 8 7,5 8,5 7,5 8 54,5
M.S. 7,5 7 7,5 7,5 8,5 7,5 7,5 77,86%
K.J.A. 7,5 7,5 8 7,5 8 7,5 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Sugutüüp hästi väljendunud, märalik. Jõudlustüübilt sammuhobune. Konstitutsioonitüübilt kohev. 2. Ilus ilmekas, kerge ja kuiv pea, keskmise pikkusega kael, keskmine kaela liitumine, laiemapoolne rind, seljajoon ei ole väga hea, keskmine turi, luip laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Keskmise pikkusega sõrgatsid. Esijalgade seis lai ja tagajalgade seis kergelt kooskandne. Piisava suurusega kuivad kannaliigesed. 4.Samm piisava üleastumisega, rütmikas ja tasakaalus. 5. Traav on lennukas. 6. Galopp hea rütmiga ja tasakaalus. 7. Meeldiva ilme ja selge peaga mära. Tundub ka hea iseloom.