EHKAS –  Eesti hobuse eest

Noorhobuste piirkondlikud ülevaatused Tartumaal

21.09.2019 toimus noorhobuste piirkondlik ülevaatus Tartumaal.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne.  Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste  kohta.  Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpeja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta. 

Hinded jaotuvad järgmiselt. Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp)- keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus)- samm-traav- galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik kuid soovituslik. Kui see on esitatud, moodustub hinne kahest komponendist) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanime jms.)  Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindajad: A. Matsoo ja K. J. Aarma

Protokoll:

1. RAMSES, s. .27.05.2013, ruun, ahkmust, i. Rannik, e. Eliisa, ei. Elton, kasv. ja om. Priit Ojamaa

Mõõdud: 146 – 166 – 18,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
6,5 7,5 7 7,5 8 8,5 8 53
A.M. 6,5 7,5 6,5 7,5 8 9 8 75,71%
K.J.A. 6,5 7 7 7,5 7,5 8 7,5

1. Märgatava võõrveresuse mõjuga eesti tõugu hobune. Mõjub märalikult. Jõudlustüübilt kiirushobune. Konstitutsioonitüübilt õrn. 2. Kuiv kerge pea, keskmine lõuapärade vahe, pikk kael, kõrge kaela liitumine, kitsas rind, pikk kõrge turi, pikk sirge selg, pikk nimme, ümar luip laudjas ja kõrge sabaasetus. 3. Korrektsed hea suurusega kabjad ja piisava suurusega sõrgatsid. Jalgade seis veidi kitsas. Sirge esijalg, kõrgejalgne. Kuivad ja väikesed randme – ja kannaliigesed. 4. Samm on sirgjooneline. 5. Traav hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja ülesmäge impulsiga. 6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus, elaste ja lennukas, aktiivse jalgade tööga. Hüppel kiire ja tähelepanelik. 7. Sportliku välimusega. Õrn ja mõjub märalikut. Energiline, töökas kasutushobune.

2. RA, s. 25.05.2013, mära, kollane, i. Rannik, e. Robin, ei. Regent, kasv. ja om. Priit Ojamaa

Mõõdud: 145 – 182 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 7 7 7 7,5 7 7 50
A.M. 7,5 7 7 7 7 7 7 71,43%
K.J.A. 7 7 7 7 8 7 7

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Jõudlustüübilt sammuhobune. Konstitutsioonitüübilt kohev. 2. Kuiv keskmise suurusega pea, keskmine lõuapärade vahe, sirge keskmise pikkusega kael, madalamapoolne kaela liitumine, lai rind, keskmine turi, sirge piisava pikkusega selg, pikk nimme, ümar libajas laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Korrektsed piisava suurusega kabjad, tagumised sõrgatsid pehmed. Esijalgade seis lai, tagajalgade seis kitsas ja harkvarbne. Väikesed toored kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm hea rütmiga, tasakaalus ja astub hästi üle jäle. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse jalgade töö ja ülesmäge impulsiga. Galopp rütmikas ja tasakaalus. 7. Käsitlemist alles alustatud. Mõjub mitte tõutüüpiliselt. Potensiaali sugumärana.

3. RONN, s. 14.05.2013, ruun, kõrb, i. Rannik, e. Etti, ei. Elton, kasv. ja om. Priit Ojamaa

Mõõdud: 144 – 179 – 18

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7 7 6,5 7 8 7 8 50,5
A.M. 7 7 6,5 7 8 7 8 72,14%
K.J.A. 7 7 6,5 7 7,5 7 7,5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp ei ole väga hästi väljendunud, mõjub märalikult. 2. Kuiv kerge pea, keskmine lõuapärade vahe, sirge keskmise pikkusega kael, lai rind, kõrge piisava pikkusega turi, sirge piisava pikkusega selg, keskmine nimme, ümar libajas laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Mittekorrektsed piisava suurusega kabjad, madal päkk, pehmed keskmise suurusega sõrgatsid. Esijalgade seis lai ja harkvarbne, tagajalgade seis kitsas. Väikesed kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on piisava pikkusega, piisava üleastumisega, aga tagant kitsas. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, hea randmetõstega ja ülesmäge impulsiga. 6. Galopis kaotab rütmi. Hüppel tähelepanelik ja kiire. 7. Üllatavalt töökas ja särtsakas hobune.

4. TIMMU, s. 28.02.2013, ruun, tumehiirjas, i. Tommi, e. Rumba, ei. Raksel, kasv. Hille-Reet Sisas ja om. Madis Tamm

Mõõdud: 145 – 182 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8 7 7 7 8 8,5 53,5
A.M. 8 8 6,5 7 7 9 9 76,43%
K.J.A. 7,5 7,5 7 6,5 7 7,5 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud. Jõudlustüübilt sammuhobune. Konstitutsioonitüübilt kohev. 2. Kuiv keskmise suurusega ilmekas pea, kitsas lõuapärade vahe, sirge keskmise pikkusega kael, kõrge kaela liitumine, keskmine turi, piisava pikkusega selg, pikk nimme, libajas laudjas ja kõrgemapoolne sabaasetus. 3. Piisava suurusega kabjad ja lühikesed piisava suurusega sõrgatsid. Esijalgade seis hea, tagajalgade seis harkvarbne. Toored piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on hea rütmiga ja tasakaalus, energiline, aga eest ja tagant kitsas. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, elastne, lennukas ja aktiivse jalgade tööga. 6. Galopp hea rütmiga ja tasakaalus. Hüppel püüdlik ja agar. 7. Väga püüdlik ja töökas hobune.

5. AMADOORA, s. 22.05.2014, mära, valkjaskollane, i. Aramis, e, Vigurvänt, ei. Vigur, kasv. Ristitee talu ja om. Sandra Vaher

Mõõdud: 140 – 174 – 18,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 7,5 7,5 7 7 8 8 53
A.M. 8 7 7 7 7 8 8 75,71%
K.J.A. 8 7,5 8 7 7 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud. Jõudlustüübilt sammuhobune. Konstitutsioonitüübilt tihke. 2. Kuiv keskmise suurusega pea, keskmine lõuapärade vahe, keskmine kael, kõrgemapoolne kaela liitumine, keskmine rind, keskmine piisava pikkusega turi, sirge piisava pikkusega selg, pikk nimme, keskmine sabaasetus. 3. Korrektsed piisava suurusega kabjad, piisava suurusega sõrgatsid. Kuivad piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis hea, tagajalgade seis harkvarbne. 4. Samm sirgjooneline, hea energiaga ja vähese selja hõivatusega. 5. Traav on aktiise jalgade tööga. 6. Galopp hea rütmiga ja tasakaalus. Hüppel paindlik, on piisavalt võimsust ja kiirust. 7. Meeldiv üldmulje. Sirgjooneline liikumine.

6. ROOSI, s. 11.05.2013, mära, tumevõik, i. Rannik, e. Remmi, ei. Regent, kasv. Priit Ojamaa ja om. Ellen Koidu

Mõõdud: 142 – 172 – 17,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8 8 7,5 7,5 7,5 8,5 55
A.M. 8 8 7,5 7 7,5 7,5 9 78,57%
K.J.A. 8 8 8 7,5 7,5 7,5 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Jõudlustüübilt sammuhobune. Konstitutsioonitüübilt tihke. Kehaehituselt allamäge. 2. Kuiv kerge pea, keskmine lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, kõrge kaela liitumine, keskmine rind, madal piisava pikkusega turi, piisava pikkusega selg, hea ülaliin, pikk nimme, ümar libajas laudjas ja kõrge sabaasetus. 3. Korrektsed piisava suurusega kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Lühem esijalg, jalgade seis hea, tagajalgade seis kitsas ja harkvarbne. Piisava suurusega kuivad kanna – ja randmeliigesed. 4. Samm on hea rütmiga ja tasakaalus, aga tagant kitsas ja sirgjooneline, piisavalt energiline ja piisava üleastumisega. 5. Traav on hea rütmiga ning tasakaalus. 6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus ja ülesmäge impulsiga. Muidu kerge ja jookseb ilusti, aga tagajala tõuge veidi nõrgem. 7. Väga meeldiv, leplik ja töökas mära. Kindlasti potensiaali ka sugumärana.

7. ROVER, s. 06.06.2013, ruun, ahkmust, i. Rannik, e. Elli, ei. Eskort, kasv. Priit Ojamaa ja om. Ellen Koidu

Mõõdud: 147 – 178 – 19,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8 7 7,5 9 8,5 9 57
A.M. 8 8 7 7 9 9 9 81,43%
K.J.A. 8 8 7 7,5 8,5 8 8,5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud. Jõudlustüübilt sammuhobune. Konstitutsioonitüübilt kohev. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, lai lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, keskmine kaela liitumine, lai rind, madal pikk turi, pikk selg, libajas laudjas, hea ülaliin, keskmine nimme ja keskmine sabaasetus. 3. Piisava suurusega kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Esi- ja tagajalgade seis korrektne. Piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm hea rütmiga ja tasakaalus, aga käik kitsas. 5. Traav on väga hea rütmiga, heas tasakaalus, elastne, lennukas, aktiivse selja ja jalgade tööga ning ülesmäge impulsiga. Eelistab traavi. 6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus, elastne, lennukas, aktiivse jalgade tööga ning ülesmäge impulsiga. 7. Meeldiva iseloomuga töökas hobune.

8. REIA, s. 10.05.2016, mära, hõbevõik, i. Roky, e. Repre Ra, ei. Roomel, kasv. ja om. Sirje Viljamaa

Mõõdud: 140 – 170 – 17

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7 7 7,5 7,5 8 8 8 53
A.M. 7 7 7,5 7,5 8 8 8 75,71%
K.J.A. 7 7 7 7 7,5 8 7,5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Jõudlustüübilt sammuhobune. Konstitutsioonitüübilt tihke. Kehaehituselt tasakaalus ja ristkülikukujuline. 2. Kuiv kerge pea, suur selge silm, keskmine lõuapärade vahe, keskmise pikkusega sirge kael, keskmine kaela liitumine, keskmine rind, madal piisava pikkusega turi, keskmise pikkusega selg, pikk nimme, luip ümar laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Väikesed kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Esijalgade seis hea, tagajalgade seis kitsas. Piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline ja hea üleastumisega. 5. Traav on rütmikas, tasakaalus, elastne, lennukas, aktiivse selja ja jalgade tööga. 6. Galopp on hea rütmiga ning tasakaalus. 7. Varsaga noor mära, loomult leplik ja heade allüüridega.

9. LISETTRE, s. 17.05.2017, mära, võik, i. Laser, e. Rosaura, ei. Ralf, kasv. ja om. Sirje Viljamaa

Mõõdud: 144 – 169 – 18,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7 8 7 7,5 8 8 8 53,5
A.M. 7 8 7 7,5 7,5 8 8 76,43%
K.J.A. 7 7,5 7 7,5 8 8 7,5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Jõudlustüübilt sammuhobune. Konstitutsioonitüübilt tihke. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Kuiv, kerge pea, lai lõuapärade vahe, pikk luigekael, keskmine kaela liitumine, kitsas rind, keskmise suurusega pikk turi, keskmise pikkusega selg, keskmine nimme, ümar laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Hea suurusega kabjad, piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis hea, tagajalgade seis kitsas ja harkvarbne. 4. Samm hea rütmiga ja tasakaalus, aga tagant käik kitsas. Astub piisavalt üle jälje ja kõverdab jalga kannast ja randmest. 5. Traav on samuti hea rütmiga, tasakaalus, kerge, elastne ja lennukas. 6. Galopp hea rütmiga, tasakaalus, elastne, lennukas ja aktiivse  jalgade tööga. 7. Arenev noor mära. Potsensiaali aretuseks.

10. VALERIA, s. 12.10.2017, mära, hiirjas, i. Vermut, e. Ronja, ei. Rumba Ruudi, kasv. Jüri Mahetalu OÜ ja om. Sirje Viljamaa

Mõõdud: 135 – 159 – 17,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8 7,5 9 8,5 7 8 56
A.M. 9 8 7 9 9 7 9 80,00%
K.J.A. 7 7,5 7,5 8,5 8 7 7,5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Jõudlustüübilt sammuhobune. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Kuiv kerge pea, keskmine lõuapärade vahe, lühemapoolne kael, isegi põdrakael, keskmine kaela liitumine, keskmine rind, madal piisava pikkusega turi, keskmise pikkusega selg, libajas laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Korrektsed hea suurusega kabjad, keskmised sõrgatsid. Esijalgade seis hea, tagajalgade seis taatsirandmeline ja harkvarbne. Piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on sirgjooneline, hea rütmiga, tasakaalus, energiline, aktiivse selja ja jalgade tööga ning hea üleastumisega. 5. Traav on rütmikas, tasakaalus, elastne, lennukas, aktiivse selja tööga ja ülesmäge impulsiga. 6. Galoppi jookseb sirge jalaga. 7. Põnev väike mära, elegantne ja kerge. Hea sammu ning traaviga. Tulevikus sobiks nii aretusse kui sporti.