EHKAS –  Eesti hobuse eest

Noorhobuste ülevaatus Kuusalus

09.09.2019 toimus ülevaatus Kuusalu vallas.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne.  Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste  kohta.  Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpeja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta. 

Hinded jaotuvad järgmiselt. Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp)- keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus)- samm-traav- galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik kuid soovituslik. Kui see on esitatud, moodustub hinne kahest komponendist) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanime jms.)  Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindajad: A. Matsoo ja I. Randlaht

3-aastased märad ja ruunad:

1. MUUKSI TALVIKE, s. 22.11.2016, mära, valkjaskollane, i. Muuksi Traks, e. Ripsu, ei. Rolf, kasv. ja om. OÜ Muuksi Muhe

Mõõdud: 147 – 191 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8 7 8 8 7.5 8 54.5
A.M: 8 8 7 8 8 8 8 77.86%
I.R. 8 8 7 8 8 7 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Konstitutsioonitüübilt tihke. 2. Kerge nõgusa profiiliga pea, keskmise suurusega lõuapärade vahe, kõrge kaela liitumine, lai rind, pikk kõrge turi, pehme piisava pikkusega selg, keskmise pikkusega nimme, ümar laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Korrektsed hea suurusega kabjad ja keskmise suurusega sõrgatsid. Esi- ja tagajalgade seis korrektne, piisava suurusega randme- ja kannaliigesed, sooviks kuivemaid jalgu. 4. Samm hea üleastumisega, tasakaalus, energiline ja elastne. Käik tagant kitsas, eest lai. 5. Traav on aktiivne ja hea tõukega, hea üleastumisega. 6. Galopp hea rütmiga, aktiivse selja ja jagade tööga. Hüppel hea tehnika. 7. Hästi proportionaalne, ilmekas, tihe, heade joontega, ülesmäge mära.

2. MUUKSI TUISU, s. 3.12.2016, mära, hall, i. Muuksi Traks, e. Andante, ei. Anakee, kasv. ja om. OÜ Muuksi Muhe

Mõõdud: 152 – 188 – 20

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7 7 7.5 8 8 7 7.5 52
A.M: 7 7 7 8 8 7 7 74.29%
I.R. 7 7 7.5 8 7.5 7 7.5

1. Mitte väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp ei ole hästi väljendunud, mõjub ruunalikult. Konstitutsioonitüübilt tihke. Hetkel tagakõrge. 2. Keskmise suurusega pea, keskmine lõuapärade vahe, sirge keskmise pikkusega kael, keskmine kaela liitumine, keskmine rind, madal piisava pikkusega turi, , keskmine nimme, ümar laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Korrektsed heasuursega kabjad, piisava suurusega sõrgatsid. Lühem esijalg. Esi- ja tagajalgade seis korrektne, , esimesed kergelt taatsised. Piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm hea rütmiga ja tasakaalus, töötab hästi läbi selja ja astub üle jälje. 5. Traav heas tasakaalus, hea ulatusega, sooviks suuremat selja hõivatust. 6. Galopp hea rütmiga, rahulik, lennukas, sooviks suuremat selja hõivatust. Hüppel tõukel passivne. 7. Suur, tugev mära, mõjub ruunalikult. Head proportsioonid. Suurepärane tarbehobune.

3. MUUKSI TIRI, s. 20.12.2016, mära, raudjas, i. Muuksi Traks, e. Muuksi Tikker, ei. Teik, kasv. ja om. OÜ Muuksi Muhe

Mõõdud: 142 – 184 – 19.5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 7.5 7 8 8 7 8 53.5
A.M: 8 7 7 8 8 7 8 76.43%
I.R. 8 7.5 7 8 7.5 7 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Konstitutsioonitüübilt tihke. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Keskmise suurusega pea, laui lõuapärade vahe, keskmise pikkusega sirge kael, keskmine kaela liitumine, libajas piht, keskmine rind, madal keskmise pikkusega turi, keskmise pikkusega selg, pikk nimme, ümar laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Korrektsed piisava suurusega kabjad, keskmise suurusega head sõrgatsid. Jalgade seis hea, tagajalad kergelt harkvarbsed. Piisava suurusega randme- ja kannaliigesed. 4. Samm hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse selja ja jalgade tööga ning piisava üleastumisega. 5. Traav hea rütmiga, elastne ja lennukas, aktiivse jalgade tööga. 6. Galopis kaotab rütmi, tagajalg sirge ja tõuge jääb nõrgeks. Hüppel püüdlik. 7. Meeldiv pisem kompaktne rahuliku loomuga noor mära.

4. VOORE REVAL, s. 12.07.2016, ruun, raudjas, i. Reims, e. Adeelia, ei. Ando, kasv. ja om. Voore Tallid OÜ

Mõõdud: 143 – 192 – 20.5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8 7.5 7.5 8 7 8 54
I.R 8 8 7.5 7.5 8 7 8 77.14%

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Konstitutsioonitüübilt tihe. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Ilmekas kerge pea, keskmine lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, keskmine kaela liitumine,, keskmine nimme, ümar laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Korrektsed hea suurusega kabjad ja keskmise suurusega sõrgatsid. Esi- ja tagajalgade seis korrektne. Piisava suurusega randme- ja kannaliigesed. 4. Samm on pisut kitsas, sirgjooneline, hea selja tööga ja astub piisavalt üle jälje. 5. Traav on ülesmäge, korrektne ja aktiivne. 6. Galopp on korrektne, hea rütmiga, aktiivne, tugeva tõukega, aga pisut jäik. 7. Kena, tõutüüpiline ja hea rühiga hobune.