EHKAS –  Eesti hobuse eest

Noorhobuste ülevaatus Voore Tallides

20.05.2018 toimus noorhobuste ülevaatus Voore Tallides, Raplamaal.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne.  Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste  kohta.  Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpeja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta. 

Hinded jaotuvad järgmiselt. Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp)- keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus)- samm-traav- galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik kuid soovituslik. Kui see on esitatud, moodustub hinne kahest komponendist) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanime jms.)  Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindajad: R. Pillaroo-Lauri, K. J. Aarma

Osalevate hobuste nimekiri:

1. VOORE REVAL, s. 12.07.2016, raudjas, ruun, i. Reims, e. Adeelia, ei. Ando, kasv. ja om. Voore Tallid OÜ

Mõõdud: 139 – 174 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8.5 7 7.5 8.5 8 8.5 56
R.P.L. 7.5 8 7.5 8 8.5 8 8 80.00%
K.J.A. 8 8.5 6.5 7 8.5 8 8.5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp ei ole väga hästi väljendunud. 2. Proportsionaalse kehaehitusega, ilmekas väike pea, ühest silmast pime, hea pea-kaela liitumine, hea pikkusega kael,hea rinna laius, hea selg ning munajas laudjas. 3. Esijalgade seis korrektne, aga viltused kabjad. Tagajalgade seis korrektne. Käik eest kitsas. 4. Samm on ühtlane ning kõrge, avara astumisega, kuid astub veidi ettevaatlikult. 5. Traav on samuti ühtlane ja edasiviiv, töötab hästi läbi selja. 6. Galopp ühtlane, jõuline ja heas tasakaalus. Hüppel ettevaatlik ning veidi umbuslik. 7. Üldmulje hea, sümpaatne ning inimese suhtes usaldav vaatamata õnnetusest tingitud ettevaatlikkusele.

2. VOORE LEEON, s. 14.07.2015, raudjas, ruun, i. Laaser, e. Abeelia, ei. Ando, kasv. ja om. Voore Tallid OÜ

Mõõdud: 149 – 191 – 19.5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld
7.5 8 8 8 7.5 8 8.5
R.P.L. 8 8 8 8 7.5 8 8
K.J.A. 7 8 8 8 7 8 8.5

1. Märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud. 2. Tugeva ristkülikukujulise kehaehitusega, aga veidi nurgeline. Ilmekas pea, säravad silmad, juttselgne ja luip laudjas. 3. Esijalgade seis korrektne, tagajalgadel vähene harkvarbsus. Käik sirgjooneline. 4. Samm on sirgjooneline ja ühtlane, hea pikkusega. 5. Traav suure hobuse kohta vähe ilmekas ja ei siruta eriti. Sooviks rohkem edasiminekut. 6. Galopp ühtlane ja heas tasakaalus, jõuline. Hüppel tähelepanelik ja jõuline. 7. Meeldiv ja sõbralik hobune.

3. VOORE REEGIUS, s. 10.07.2015, kõrb, täkk, i. Rasmus, e. Voore Adelheid, ei. Anakee, kasv. ja om. Voore Tallid OÜ 

Mõõdud: 144 – 179 – 19.5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld
8.5 8.5 8 8.5 8.5 8.5 8.5
R.P.L. 8 8.5 8 8 8.5 8.5 8
K.J.A. 8.5 8.5 8 8.5 8.5 8.5 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, täkulik. 2. Proportsionaalse ristkülikukujulise kehaehitusega, selge silm, hea pea-kaela liitumine, ilus kael, hea kaelaasetus kehale, kena laudjas, kõrge sabaasetus ja sebroidsed märgised. 3. Esijalgade seis korrektne, tagajalgadel vähene saabeljalgsus. 4. Samm on pikk, maadhaarav, ühtlane ja edasiviiv. Astub hästi üle jälje. 5. Traav on ühtlane, jõuline ja elastne. 6. Galopp on heas tasakaalus ja kontrollib väga hästi oma keha ja liigutusi. Hüppel jõuline, ühtlane ja hea hüppetehnikaga. 7. Tähelepanelik, sõbralik ning enesekindel efektse välimusega täkk.

 

4. VOORE RIGOLAS, s. 11.05.2014, kõrb, ruun, i. Raksel, e. Voore Adelheid, ei. Anakee, kasv. ja om. Voore Tallid OÜ

Mõõdud: 151 – 194 – 19.5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7 8 8 8 8 8 9 56
R.P.L. 7.5 8 8 8 8 8 8.5 80.00%
K.J.A. 6.5 8 7.5 7.5 8 8 9

1. Märgatava võõrveresuse mõjuga ratsatüübiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, mõjub täkulikult. 2. Väike pea, selge silm, hea laia seisuga jalad, pehmem selg, ümar laudjas ja pikk keha. Suurekasvuline. 3. Esijalgade seis korrektne, tagajalgadel kerge harkvarbsus, käik eest veidi kitsas, tagant laiem. 4. Samm on ühtlane, hoogne ja hea pikkusega. 5. Traav on ilus, hea pikkusega ning elastne. Töötab hästi läbi selja. 6. Galopp on uhke, jõuline ja edasiviiv. Hüppel ökonoomne, jõudu jagub, aga veidi jääb tahtest puudu. 7. Uudishimulik, tähelepanelik,meediv, inimesega kontaktialdis ning kindlasti hea tarbehobune.

5. VOORE REESIA, s. 14.06.2013, raudjas, mära,  i. Raksel, e. Voore Amee, ei. Apollo, kasv. ja om. Voore Tallid OÜ

Mõõdud: 144 – 205 – 19.5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7.5 7.5 7 7.5 7.5 6.5 7.5 51
R.P.L. 7.5 7.5 7.5 7.5 8 7 7 72.86%
K.J.A. 7.5 7.5 6.5 7 7 6 7.5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp hästi väljendunud. 2. Väike pea, jäme kael, pikk keha, sirge laudjas, kõrge sabaasetus. 3. Esijalgadel pehme sõrgats, seis koondvarbne ja taatsirandmeline. Tagajalgadega sõuab kergelt. Käik eest lai ja tagant kerib. 4. Samm eest lai ja astub sissepoole. 5. Traav elastne ja edasiviiv ning töötab hästi läbi selja, parem kui galopp. 6. Galoppi jookseb sirge jalaga, puine ja jäik. 7. Ergas ja isemõtlev, käsitletav mära. Praegu veidi ülekaaluline.